Lesmedium

podpisy v stanovách

autor: neznámy
Bola zapísaná v obecnej PKV aj poznámka, že sa hospodári podľa zak. čl. XIX/1898? Kto vlastne podpisoval tieto stanovy.
sekcia: Archívne fórum, 3.11 2015 14:48
autor: neznámy
U nás áno
Stanovy nie, ale na PKV sú podpisy súdneho radcu , a s.k.asistenta.
3.11 2015 19:50
autor: neznámy
musím upresniť otázku : Jedná sa o PKV , ktorej majetok je zapísaný na politicku obec. Musela sa spomenúť poznámka podľa zak. čl. XIX/1898 § 49 ? A taktiež obec hospodárila podľa stanov ?
3.11 2015 23:00