Lesmedium

autor: vlastníci zapísaný do A majetkovej podstaty pôvodnej PKV
V pôvodnej PKV v majetkovej podstate - lesy A( t.j. v hlavičke ) je písané biskupstvo. Na konci majetkových parciel sú dopísané 4 mená fyzických osôb.

Má sa za to , že spomínané 4 fyzické osoby sú vlastníkmi spolu s biskupstvom ?

Na základe čoho boli vpísaný do A majetkovej podstaty ?

sekcia: Archívne fórum, 1.11 2015 20:35
autor: neznámy
PKV sa skladala zo strany A majetková podstata -bežné číslo, parcelné číslo výmera a čistý dôchodok , poznámka.a katastrálne územie., mohlo byť aj biskupstvo.
Na tejto strane mohli a bývali aj poznámky.V hlavičke mohla byť a bývala poznámka napr. Spoločná pasienka.
pod parcelami boli mená a podpisy súdnych radcov..

Dôležitá je strana B Vlastníctvo., kde sú zapísaní podľa poradia jednotlivý vlastníci tak, ako majetok nadobúdali.Ak sú pod B, tieto štyri mená, tak by mohli byť vlastníkmi.
2.11 2015 18:09
autor: neznámy
tie 4 mená sú písané v A podstate vo všetkých 28 PKV obce. Ináč každý mál aj samostatnú PKV . Z akého dôvodu tam boli písaný.
2.11 2015 21:33
autor: neznámy
Boli ste na katastrálnom úrade. Tam Vám podľa zbierky listín možno budú vedieť dať odpoveď.
3.11 2015 11:13
autor: neznámy
No neviem, ale u nás v A a B podstate je písané biskupstvo. Ale pozemky máme mi spoločenstvo. Ako to, že to máme mi. V PKHarku v B podstate je len 1 odsek ( 4 riadky) a to biskupstvo.
19.1 2016 17:42