Lesmedium

Zápis v liste vlastníctva

autor: R+M
Prosím poradte.V roku 1996 sme kúpili les,bol urobený odhad aj vytyčený kde sa nachádza.Na túto parcelu sme štyria vlastníci .Pozemkove spoločenstvo nám,každy rok posielalo dividendy .Až ked sme sa chceli odčleniť od urbaru,tak nám povedali,že sa to neda,že to je nedelitelne,ale my sme na liste vlastníctva štyria nie množstvo ľudi ako to je v spoločenstve.Pôvodný list vlasníctva predchadzajucého majiteľa bol čistý bez ťarchy ešte aj vo vložke z roku 1930 nie je žiaden zápis ,že to je nedelitelné aj nám vystavili v r.1996 list vl.bez toho zápisu.A v roku 2011 bez nášho vedomia nám kataster vpísal poznámku ,že táto parcela je nedelitelná nehnutelnosť.Na katastri nám povedali,že to vpísali na podnet Pozemkového spoločenstva.

Vie niekto poradiť?

sekcia: Archívne fórum, 25.10 2015 16:15
autor: neznámy
postupoval kataster spravne ?
25.10 2015 20:56
autor: neznámy
kataster urobil fatalnu chybu... pozen ich na sud a prehraju aj posledne gate
26.10 2015 7:46
autor: neznámy
Kataster nepostupoval správne. Žiadajte od katastra nápravu. Pokiaľ by aj spoločenstvo dalo nejaký podnet bolo povinnosťou katastra jeho správnosť posúdiť. Pozemkové spoločenstvo nemusí byť tvorené len spoločnou nehnuteľnosťou. Vznikom pozemkového spoločenstva nevzniká spoločná nehnuteľnosť. Ak kataster chybu sám neopraví podajte sťažnosť.
26.10 2015 11:22
autor: neznámy
1.Prečo ste boli , resp. Váš lesný pozemok v Pozemkovom spoločenstve?
2.Kto obhospodaroval tento Váš pozemok od r. 1996?.
3. čo presne je napísané na PKV včasti B.Doslovne si to pozrite.. .

Ak kataster vpísal túto poznámku, to znamená že:
a.je tento Váš pozemok bol súčasťou zmluvy o založení k registrácii. PS .
26.10 2015 17:46
autor: neznámy
Na upresnenie by bolo dobré uviesť:
- či tie dividendy Vám urbár posielal za tú parcelu, ktorú ste kúpili v roku 1996,
alebo máte ešte aj iné parcely?
- ak za tú parcelu, tak či ste tie dividendy vracali, alebo ste si ich nechali.

A na upresnenie, či rozlišujete urbár od spoločenstva so spoločne obhospodarovanými parcelami?

Pri tom najhoršom variante by bolo možné, že pozemkové spoločenstvo zahrnulo do svojej spoločnej nehnuteľnosti aj vašu parcelu. Súdne by ste tom mohli napadnúť najneskoršie do troch rokov ako ste sa dozvedeli, že to spoločenstvo urobilo. A ak ste vy tie dividendy brali od roku 1996, tak to už je viac ako 3 roky. Berte to však s rezervou. Ja nie som právnik.
26.10 2015 18:32
autor: neznámy
pani aa, prosim nezavadzajte, vase otazky su uplne irelevantne
26.10 2015 22:03
autor: neznámy
Prečo zavádzajúce?.Ja sa len snažím pochopiť súvislosti.PS obhospodarovalo les, ktorý mu asi nepatril.Spomína sa tu rok 1996.Tak zrejme ho obhospodarovalo od tohto roku. Na základe čoho?
Zákon 181/1995 Z.z.takéto spojenie nepripúšťal. Bolo to tu niekoľkokrát spomínané, ale nikde v zákone nie je napísané, že nemoli byť dve spoločnosti v jednej. Je tu však problém. A to skladba vlastníkov-aspoň tak sa v príspevku píše.Boli štyria.
Takže v akom právnom vzťahu boli títo štyria vlastníci k PS? Mali nájomnú zmluvu s PS alebo boli súčasťou PS s presne vymedzenými pravidlami v zmluve možno od roku 1996, alebo od roku 2011., alebo to mohlo byť celkom inak.
A čo rok 2013-2014 transformácia?
Nechápem, jednu podstatnú vec, prečo keď išlo o samostatný pozemok, nebolo možné sa osamostatniť. V akom zmysle? Všetci štyria, alebo každý sám?
/Úkony, ktoré katastre vykonávajú, nekomentujem. Poznáte môj názor na túto inštitúciu./
27.10 2015 7:18
autor: neznámy
pekne pisete... ale podstata je v tom, ze parcela kde su 4 (slovom štyria) spoluvlastnici nemoze byt v ziadnom pripade spoločná nehnuteľnosť
27.10 2015 9:40
autor: neznámy
V prípade nášho komposesorátu boli jeho parcely na jednej pozemnoknižnej vložke. V B oddiele samozrejme v tých časoch ešte nemohlo byť napísané, že ide o spoločnú nehnuteľnosť. Ale v záhlaví vložky bolo uvedené, že ide o komposesorát.
Neviem z akých dôvodov boli parcely z PKN prevádzané na rôzne listy vlastníctva. A nevedno prečo, keď už, tie rôzne listy vlastníctva nemali rovnaké B riadky. A tak by sa mohlo stať, že jeden list vlastníctva by pozostával len z jednej parcely a štyroch vlastníkov a na ďalších 10 podobne. Samozrejme, že to všetko sa dialo bez vedomia spoločenstva. Tak ako sa bez vedomia vlastníkov delia parcely na podparcely
Vedenia spoločenstiev mohli až následne zistiť, čo sa na katastri porobilo a dosiahnuť aspoň tú nápravu, že na LV sa doplnilo, že ide o spoločnú nehnuteľnosť.
Toľko na vysvetlenie, ako by sa mohlo stať, že parcela so 4 spoluvlastníkmi by mohla byť súčasťou spoločnej nehnuteľnosti a to celkom oprávnene. Lebo v minulosti patrila do historického spoločenstva a patrí tam teda aj teraz.
27.10 2015 10:59
autor: neznámy
PKV -v časti A je zapísaná majetková podstata, parcelné čísla, výmera.
V časti B -vlastníctvo je zapísané nielen meno vlastníka ale aj to, ako toto vlastníctvo nadobudol a kedy.
Áno na PKV v minulosti zápis -SPOLOĆNÁ nehnuteľnosť nebol, ale mohli tam byť zákonné články ale aj to, že sa jedná o majetok Urbáru. Mohlo to byť presne tak, ako to napísal p.Vlado.

Počkajme si na odpoveď tých, ktorý tento príspevok tu uverejnili.
Možno bližšie vysvetlia zadaný problém,ktorý ich trápi.V ich príspevku je veľa otáznikov.
27.10 2015 18:28
autor: neznámy
Kataster nevie čo je spoločná nehnuteľnosť?
28.10 2015 12:04
autor: neznámy
Na základe Vašich zaujímavých podnetov doplňujeme ešte ďalšie podrobnosti.
Pôvodný zápis 14 pozemkov bol v roku 1930 bez akejkoľvek poznámky žeby išlo o pozemky spoločenstva urbáru alebo komposesorlátu.
V roku 1961 bola na pozemky pôvodnej vložky zapísané rozhodnutie Okresného úradu z roku 1958 o poznámke obhospodárovania predmetných pozemkov Vojenskými lesami a majetkami štátny podnik a to podľa zákona 2/1958, ktorý pojednáva o spoločenstvách. Pozemky boli zapísané aj list vlastníctva a bežne sa aktualizovali, čiže zapisovalo sa napr. dedičstvo a podobne.
V roku 2011 kataster vykonal zápis poznámky ,že sa jedná o spoločné nehnuteľnosti ako som spomínal v pôvodnom príspevku. Kataster odôvodnil zápis poznámky žiadosťou Združenia urbarialistov a komposesorátu s odôvodnením, že pozemky boli vydané štátnym obhospodarovateľom Urbáru.
Máme dotaz pozná niekto komposesorát so štyri spoluvlastníkmi, či niekto nemá skúsenosť že bývalý okresné národné výbory vydali rozhodnutia o odňatí, resp. o pridelení obhospodárovania štátu neoprávnené podľa zákona 2/1958 aj vlastníkom, ktorý nikde neboli v žiadanom spoločenstve.
28.10 2015 19:53
autor: neznámy
Možno vie, ale ak zmluvu, alebo vydržanie vystaví advokát, alebo notár, tak neskúma obsah a povolí aj to, čo je v rozpore so zákonom.
A potom je tu možnosť napadnutia na inšpekciu a tá to prepošle buď na advokátsku komoru, alebo ministerstvo spravodlivosti.
28.10 2015 19:56
autor: neznámy
Aj na našich troch PKV pred r. 1958, neboli žiadne záznamy, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť.Máme spolu 6 parciel
Tieto lesné pozemky dostali naši predkovia prídelovou listinou.A na tej je zápis, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť.
Predpokladám, že tak to je aj vo Vašom prípade.Možno je to tak, ako písal p. Vlado.
Zaujímalo by ma vyjadrenie výboru Poz. spoločenstva.

Preto Vám doporučujem aby ste si pozreli na katastri zbierku listín,prípadne výbor by mal vlastniť všetky doklady k nadobudnutiu, alebo sa obráťte na pobočku oblastného archívu, ktorá má všetky tieto dokumenty, na základe ktorých bol tento Váš terajší pozemok odňatý podľa zákona 2/1958
28.10 2015 20:49
autor: neznámy
R+M uvádza, že pôvodný zápis pozemkov do vložky PK bol v r. 1930. Na základe akej skutočnosti boli pozemky zapísané do tejto vložky? Išlo o novovytvorené pozemky alebo existovali pred zápisom do tejto vložky ? V každom prípade museli byť odpísané z inej vložky, ktorá mohla byť urbárska, teda išlo by o spoločnú nehnuteľnosť. Stretol som sa ale aj s prípadmi, keď bola spoločná nehnuteľnosť v období pred r. 1949 respektíve pred r. 1958 rozdelená do viacerých PK vložiek. Treba pozrieť v Pozemkovej knihe všetky zápisy týkajúce sa týchto pozemkov spätne až po najstaršie.

28.10 2015 21:07
autor: neznámy
V našom prípade si kataster sám od spoločenstva vyžiadal zmluvu o založení, výpis z registra a na všetky tam uvedené LV zapísal , že spoločná nehnuteľnosť. Darmo sme tvrdili, že v zmluve a registri sú aj súkromné pozemky. Vraj ak sa založí spoločenstvo, tak sa vlastníci vlastne dohodli, že vytvoria spoločnú nehnuteľnosť. Že to tak uvádza zákon a pre nich je register a zmluva právnym dokladom o spoločnej nehnuteľnosti. Schvaľoval to lesný úrad a oni to neskúmajú, len zapisujú.
29.10 2015 8:36
autor: neznámy
to čo píše pán P je nepodarený kanadský žart ?
29.10 2015 18:49
autor: neznámy
Ak je to skutočne tak ako píše pán P, potom na katastrálnom aj lesnom odbore sú nekompetentní úradníci, ktorí nesprávne interpretujú a aplikujú zákon o pozemkových spoločenstvách. Žiaľ odborná úroveň niektorých týchto úradníkov je úbohá, sám som sa s tým stretol viackrát, dokonca aj na druhostupňových ( odvolacích) orgánoch. Pozemkové právo nie je atraktívne pre právnikov, preto je v tejto oblasti pomerne málo skutočných odborníkov.
29.10 2015 19:10
autor: neznámy
Navrhla som včera R M, obrátiť sa na archív.Tam určite zistíte ako to je.

Alebo skúste to, čo Vám navrhuje pisateľ príspevku po mojom a to zistiť, v akej PKV bol tento Váš pozemok zapísaný predtým.

Je pravda, čo píše p. P. Ja som sa tiež stretla s takýmto výkladom.Aj sme to tu už rozoberali.
Opýtajte sa tvorcov zákona na to, čo píše p. P.
29.10 2015 20:11
autor: neznámy
Lesný a poz. úrad nič schvaľuje len registruje spoločenstvo, aj keď zmluva nie je zosuladena so zakonom. Keby úrad upozornil spoločenstva na nezmysly v zmluve, nedochadzalo by k nezmyselným zapisom na katastri. Prokuratura vam nepomože a sudiť sa neoplati.
29.10 2015 20:21