Lesmedium

Koho je drevo??

autor: LPZ
Zdravím,

viete mi poradiť, keď náš les /sme urbár/ vlastní les hneď vedľa poľnohospodárskych pozemkov,,,a PD chce vyrúbať kraj nášho lesa, pretože stromy sú už na ich pode. Za desiatky rokov sa náš les rozrástol smerom do role aj o 7 metrov, je vidieť, kde bola povodná hranica lesa....

Viete poradiť, koho je drevo?

sekcia: Archívne fórum, 19.10 2015 11:39
autor: neznámy
Ak je vlastníkom pôdy PD, tak stromy patria im.Vám rozhodne nie v žiadnom prípade, ak tieto stromy rastú mimo Vášho lesa.
Napísala som, že ak je PD vlastníkom. Nie prenajímateľom .
V každom prípade pozor na ochranárov- zákon 543/2002. Zákony platné pre nájomcov, si títo vykladajú často po svojom.
/nálety na TTP/
U nás je to tiež tak.Pred rokom dal výbor vyrúbať všetky stromy z okraja nášho lesného pozemku , mysliac si, že všetky patrili nášmu PS, hoci išlo o jasné nálety, na susediacich pozemkoch.

19.10 2015 13:16
autor: neznámy
dolezite je vediet ci sa jedna o polnohospodarsky alebo lesny fond, pokial je to vedene ako les, musi byt PSL, cize pri vyrube sa postupuje podla neho, pokial sa jedna o nalety na PPF rubat mozu iba podla zakona...
19.10 2015 21:00
autor: neznámy
LPZ sa pýta, komu patrí drevo. A ak je to aj lesný pozemok, ktorý nepatrí Urbáru, tak rozhodne drevo mu nepatrí.PSL je dôležitý iba z titulu postupu pri výrube.
19.10 2015 22:56
autor: neznámy
hlavolam:
Urbár vastní les - NÁŠ. PD chce vyrúbať kraj NÁŠHO lesa. Tento NÁŠ les však nerastie na NAŠICH pozemkoch, hoci ako NÁŠ sa rozrástol na pozemky PD. Je to tak, pretože hranica je jednoznačná; vidno ju. Koho je drevo (z NÁŠHO lesa)?

odpoveď:
Drevo (z lesa) patrí PD. Les, ktorý nerastie na našich pozemkoch, nie je NÁŠ, pretože rastie na pozemkoch PD. Vieme to jednoznačne, pretože hranicu sme si s PD dali na spoločné náklady, kvôli možným sporom, zamerať. Všetko to stálo za to, pretože to drevo je veľmi hodnotné...
20.10 2015 8:49
autor: neznámy
Oponujem, drevo patrí vlastníkovi. Ak je vlastníkom PD, tak jemu . Ale nie , ak by bol iba nájomcom.
20.10 2015 9:46
autor: neznámy
ad aa

bez ohľadu na to, o ktorý typ družstva ide, ale predpokladajme, že o to klasické bývalé poľnohospodárske - transformované,
musíme hovoriť napr. o oprávnenej osobe, podielnikovi, členovi. Pokiaľ je vlastník pozemku podielnikom, členom družstva,
má práva/povinnosti definované príslušným zákonom a stanovami (obchod., resp. transform.z.). Veľmi zjednodušene, členstvom
v družstve sú jeho vlastnícke práva upravené. A to platí aj vo vzťahu k zisku z dreva, vyrúbaného z pozemku konkrétneho vlastníka, podielnika, člena PD.
20.10 2015 10:42
autor: neznámy
Neviem, aké má práva a povinnosti člen družstva, ale viem, aké mám práva ja, ako prenajímateľ pozemkov družstvu.
A zo zákona mi vyplýva, že ak stromy rastú na mojom pozemku, tak patria výlučne mne a len ja môžem požiadať o ich výrub, prípadne dať splnomocnenie niekomu inému.
Ten, kto tvorí tieto zákony-, mali by byť napísané tak, aby ich pochopil každý rovnako Nestalo by sa, aby si žiadateľ PPA trhal a rúbal stromy na vyčlenených náhradných pozemkoch družstvom, Ide o nezákonné výruby, požehnané nedokonalými zákonmi.
.
Danú situáciu vysvetlí každý úrad životného prostredia.
Aj v prípade výkupu dielov TTP na ktorých rástli stromy, tvrdil splnomocnenec NDS a.s, že na tieto nálety nemajú vlastníci nárok.
Načo ale boli tieto stromy NDS a.s , ktoré potom predávali tí, čo ich trhali , po okolitých dedinách bez akéhokoľvek dokladu.?
20.10 2015 12:41
autor: neznámy
12:41 aa
20.10 2015 12:42