Lesmedium

predpisy

autor: neznámy
Kde sa dá zohnať prepis nar. č. 15217/1899 min. o. ( uhorský právny predpis pre lesy a holiny )

Má zaujíma hlavne § 217, § 200, § 158, § 157, § 149.

sekcia: Archívne fórum, 13.10 2015 17:14
autor: neznámy
Zaujalo ma to, skúsim zistiť. Napíš niečo bližšie o tomto predpise, kde si našiel odkaz naň, kto ho vydal ?
15.10 2015 15:31
autor: neznámy
Je spomenutý v stanovách v madarskom jazyku, je tiež spomenutý na tlačive - spôsob hlasovania a menoslov urbarnikov - v madarskom jazyku r.1909.

Vydalo ho asi ministerstvo orby uhorska ( spomína sa aj všeobecne v rôznych rozsudkoch o pozemkových spoločenstvách )
15.10 2015 19:40
autor: neznámy
Je to číslo 15217/1899 správne ? Nejde o omyl ? Napíš to tak ako je to po maďarsky v stanovách, potom sa dá viac o tom zistiť.
15.10 2015 19:53
autor: neznámy
Malo by to byť 15217/1899. F.M.: erdőőri és fegyelmi szabályok (15217/1899 . FM : lesná stráž a disciplinárne pravidlá).
15.10 2015 20:26
autor: neznámy
p.Jaro, dlhšie sledujem Vaše odpovede.Stále ma to evokuje k jednej osobe
Aj tento posledný príspevok je toho dôkazom..Ja som to tiež preverovala.
16.10 2015 6:23