Lesmedium

Portal - Národné lesnické centrum

autor: laik
Každý vlastník lesa alebo osoba ktorá sa zaujíma o les a chce zistiť udaje o lese môže na spomínanom portáli získať dôležité informácie. Informácie ako prechádzajú parcely cez les na ortofotomape ( je prená ), dlžka a rozloha parciel, konkrétne údaje o danom lesnom dielci ( kde je zaradený, ake dreviny sa na dielci nachádzajú, vek drevín, rozloha dielca, druh vlastníka, a iné ...)

Stránka : nlcsk.sk

Postup: vyhľadáme . mapový server NLC. ďalej . lesnický GIS. - zobrazí sa mapa slovenska, pri priblížení hľadanej lokality sa zobrazí les s jednotlivými lesnými dielcami aj s očíslením. Tento lesný dielec môžte pomerať, zmerať rozlohu. Zobrazia sa Vám parcely ,,C,,E,,. ( kolonky na pravej strane obrazovky )

Pri prepínaní kolonky - POZADIA - Zobrazí sa ortofoto mapa (zistíte presne ako zasahuje parcela C a E v lese, aký ma tvar, číslo.) Vlastníka zistite cez stránku katasterportál.

Po prepnutí kolonky POZADIE - porastová mapa - zobrazia sa lesné dielce s očíslovaním.

Po zatlačení na jednotlivý lesný dielec mapy a kolonky - informácie ( samostaná kolonka ) - zobrazí sa údaj( na pravej strane obrazovky ), napr. kde je zaradený les ( Kraj, okres, obvodný lesný úrad, katastrálne územie obce, číslo lesného dielca, lesohospodársky celok. lesná oblasť )

Po zatlačení na konkrétny dielec a následne kolonky -Informácie - údaje JPRL - Porast - Ziskáte informácie napr. o ( Veku porastu, vekovej triede, výmery lesného dielca, kategorie lesa ( hospodársky, ochránny ...), expozícia lesa ( juh, východ, západ ...), sklon lesa,v akej nadmorskej výške rastie ( nie vždy je údaj zobrazený) a iné dôležité údaje.

Po zatlačení na konkrétny dielec a následne kolonky - informácie - údaje JPRL - dreviny- získate informácie napr. o aký druh drevín sa na lesnom dielci nachádza, ich výška, hrúbka, iné informácie.

Všetky tieto informácie sú samostane pre jeden konkrétny dielec.

Po zatlačení na konkrétny dielec a následne kolonky - informácie - dôležite informácie a zatlačení napr kataster obce - ziskate informácie aký druh drevín rastie na katastrálnom územi podľa odstupňovaného veku a výmery.

Aspoň stručne si každy môže zistiť na portáli všetko o lese, kde sa nachádza, komu patrí, kde je zaradený, a údaje o veku lesa, druhového zloženia a iné. Tiež sa zistí či les je v sukromnom vlastníctve, či je štátny a či je odovzdaný.

sekcia: Archívne fórum, 29.9 2015 22:20
autor: neznámy
toto všetko sa dá zistiť aj keď nie si na tejto stránke zaregistrovaný ???
30.9 2015 7:48
autor: neznámy
Srdečn.á vďaka
30.9 2015 8:32
autor: neznámy
Ukáže mi táto ortofotomapa, či na okolitých TTP nie sú nálety?
30.9 2015 19:33
autor: neznámy
netreba byť zaregistrovaný, je to verejné
Neviem z akého roku je táto ortofoto mapa, ale vidieť tam náletové dreviny, a dá sa to porovnať c parcelami TTP alebo orná pôda.
existuje portál : mapy.tuzvo.sk, je to hiostorická letecká mapa, kde sa dájú porovnať pozemky súčasne s pozemkami z roku 1950.
Pozemky presne sedia so súčasnymi parcelami, dása zistiť, ktoré parcely z roku 1950 sú v súčasnosti zastavané, je to presné.
30.9 2015 20:42
autor: neznámy
Píše mi, že môj prehliadač nepodporuje túto stránku.
30.9 2015 22:30
autor: neznámy
Nie všetky prehliadače podporujú určité stránky, napr. mapy na katastrálnom portáli podporuje len internet explorer.
Možno stačí doinštalovať iný prehliadač alebo program
1.10 2015 9:47
autor: neznámy
Práve sa o to pokúšam.Explorer mám.
1.10 2015 12:32
autor: neznámy
Mne to aj cez explorer ide. Napíš čo ti ukáže po stlačení ikonky Lesnický gis
1.10 2015 12:44
autor: neznámy
Chcem sa spýtať, som vlastníkom mnohých pozemkov, OP, TTP ,-KNE, ktoré susedia s lesnými pozemkami našej lesnej spoločnosti.Konfiguráciou KNC a KNe na mapách, ktoré vlastním od NDS a,.s vidieť, že les zasahuje do parciel KNE /OP?TTP. OLH vyznačil aj stromy,ktoré môžu byť už náletmi.
V susednej obci, ROEP presne vyznačil výmeru náletov a zmenil OP na lesný pozemok.aj s vyznačením na katastrálnej mape.
Dá sa zistiť, či OLH neoznačuje stromy -nálety na OP a TTP v našej obci?
2.10 2015 16:21
autor: neznámy
môj názor určite dá sa zistiť, U nás máme 37 ha lesa , ktorý je vedený ako TTP, pritom sú na ňom vyznačené lesné dielce a aťažba sa vykonáva podľa LHP. Na mape treba zistiť, či hranica lesného dielca zasahuje aj na pozemok TTP alebo OP
2.10 2015 21:50
autor: neznámy
Ako to zistím?
4.10 2015 21:35
autor: neznámy
na ortofotomape spolu s ,,C,, ( fialová čiara) alebo ,, E( žltá čiara) ,, parcelou sa prelíňa aj červená čiara ( t.j. lesný dielec )
4.10 2015 22:48
autor: neznámy
Tá ortofotomapa nie je ale aktuálna?. Nesedia mi podľa ROEP v susednej obci výmery lesných pozemkov, ktoré vznikli z náletov.
Nehovoriac o tých, na ktorých nálety boli v oveľa väčšej výmere a Roep ich vôbec nezaznamenal, takže už nie sú.
jJe to zaujímavý projekt..
Ako som predpokladala, na TTP a OP, v blízkosti našej Urbárskej hory, je náletov neúrekom.Objavili sa tam čudné obrazce IP27 a IP 28, neviem ich identifikovať, čo znamenajú.
7.10 2015 20:56
autor: neznámy
Máte pravdu, ortofotomapa nie je aktuálna, ja si vždy porovnávam aj stav podľa google map, tam je aktuálnejší pohľad
7.10 2015 22:35
autor: neznámy
Ortofotomapa sa vyhotovuje raz za 10 rokov cca. 1,5 roka pred koncom platnosti PSL na konkrétnom LC. Robí sa pre účely obnovy PSL a potom je zrejme použitá aj v LGIS.
K čudným obrazcom IP27 a IP28: Pri obnove PSL sa zariaďujú všetky pozemky v LPF, čiže nielen porastová plocha, ale aj ostatné lesné pozemky ako napr. cesty, lesné škôlky atď... IP - iný pozemok sa označuje pozemok, ktorý patrí do LPF a mal by na ňom rásť les, ale je na ňom napr. orná pôda.
9.10 2015 11:53
autor: neznámy
Ako by som si mohla vyhľadať parcelné číslo?
18.10 2015 14:32
autor: neznámy
Zabudla som, že na katastri portál táto možnosť existuje. Tak sorry.
20.10 2015 13:04
autor: neznámy
ak zrušiš ortofotomapu a zadaš si bez zobrazenia , tak ti pekne ukáže číslo parcel C a E.
Stránka geodesy.sk je portal, ktory tiež aktuálne ukazuje parcely s ortofotomapou.
Stránka NLC je hlavne o tom, aby sa dalo zistiť aký tvar ma lesný dielec, jeho výmera , ale hlavne údaje odruhu drevín, vek drevín a iné informácie.
20.10 2015 21:09
autor: neznámy
Ako som už napísala, veĺmi mi pomohla.Išlo mi hlavne o nálety na susedných poliach.Skúsim podľa Vašej rady parcely katastra C a E.
20.10 2015 23:19
autor: neznámy
Tá ortoforomapa na portáli NLC je z roku 2006/2007

Čo sa týka vyhľadávania čísiel parciel a vlastníkov, v súčasnosti najlepší portál je http://mapka.gku.sk/mapovyportal/
21.10 2015 9:35
autor: neznámy
Ako som povedal, najlepšia aktualizácia parciel C a E je na stránke Geodesy, len ortofotomapa je staršia, ale na portáli NLC je mapa novšia . Tie parcely sa vyhľadavajú po stlačení ikonky na pravej strane
21.10 2015 15:03
autor: neznámy
Jazvec - to čo spomínaš na portali mapka,gku.sk je to čo som myslel ako geodesy.sk, ale pozor náš kataster je zobrazený ortofotomapou ešte pred rokom 2002 , takže nie cele slovensko je najnovšia mapa. Stále tvrdím, že portal NLC má nové mapy, ale ako aktualizuje parcely po pozemkových úpravach neviem.
Napr. na portaly mapka.gku.sk sa nezobrazuju parcely na k.ú. obcí, ktoré boli vo vojenskom obvode. ( Javorina okr. Kežmarok )
21.10 2015 15:11
autor: neznámy
Poradte mi, Mňa by zaujímal stav z roku 2005-2006. parcely E a C lesných pozemkov.
Ktoré by boli aktuálne z tohoto obdobia.?
21.10 2015 16:10
autor: neznámy
Portál NLC zvykol aktualizovať údaje z katastra každé 3 mesiace. Asi to stále platí, lebo oproti mapka,gku.sk je momentálne mierne neaktuálny.
Čo sa týka ortofotomapy, najaktuálnejšia je na potrály www.google.sk/maps, potom nasleduje mapy.atlas.sk (alebo tá istá mapa je aj tu mapy.tuzvo.sk/hofm/Default2.aspx), potom staršia je na portáli mapka,gku.sk (aj keď tam je zjavne viac máp v rôznych územiach a zrejme aj z rôzneho obdobia) a jednoznačne najstaršia je mapa na portáli NLC - teda podľa území, ktoré som porovnával.
22.10 2015 9:00
autor: neznámy
najaktualnejšie parcely C a E su na portali Katasterportal.sk - lenže nedajú sa spojiť ortofotou mapou.
Portál mapka.gov.sk - je totožná s katasterportal.sk , ale má výhodu, že má podklad ortofotomapy.
Portál NLC nemá pravidelné obnovované parcely ( hlavne C a po pozemkových úpravach ) ale sú spoľahlivé a j spodkladnou ortofotomapou. Výhoda je tá, že zobrazuje hlavne lesné dielce, celky.
22.10 2015 14:05