Lesmedium

Pozemky v rukách J and T

autor: neznámy
J and T kúpila od urbáru Milbach pozemky nad Starým Smokovcom. Najskôr urbár tieto pozemky ponukol štátu, lenže štát o pozemky v 5. stupni ochrany údajne neprejavil záujem. Dá sa zistiť niekde na verejnom portáli, že štát nemal záujem o pozemky, resp. koľko výmery J and T kúpila od urbáru a za koľko ?
sekcia: Archívne fórum, 28.9 2015 10:44
autor: neznámy
Prečo ich urbár ponúkol štátu? Všetci vlastníci?MIlbach -bývalé urbárske spoločenstvo.To znamená, že už neexistuje.
Neprentrasformovali sa v roku 1996, a neboli ani od roku 1992 registrovaní?
Ste spoluvlastníkom, alebo mali ste byť?
J and T je blízky strane Smer, to je všeobecne známe na Slovensku.Možno to štát kúpil?.
29.9 2015 8:57
autor: neznámy
Všetky pozemky nad Smokovcom až po vrch Slavkovského šítu sú v 5. stupni ochrany, polovica územia je kosodrevina a skaly, spodok pokalamite bez lesa, pre urbar tento pozemok je neziskový.
Ostali im nenjaké pozemky pri Novej lesnej a pozemky v Starom Smokovci - rieši sa to súdnou cectou.
Udajne štát nemal záujem o tieto pozemky, tak ich Kúpila J and T , aby ich za takú istu výmeru vymenila v Tatranskej Lomnici.
Veď ide o to, či ten Urbár aj fungoval riadne , historia sa nedá nikde zistiť.
29.9 2015 9:36
autor: neznámy
Urbariát Milbach bol založený 14.12.1992 IČO 31300103, DIČ 2021258734
adresa Mlynica 141.
Podľa týchto údajov z Internetu, zistíte ostatné náležitosti na Pozemkovom a lesnom úradeú v Poprade.. A aj na Daňovom úrade- Čo spoluvlastníci?
29.9 2015 10:02
autor: neznámy
No už ste to zisťovali,, ako k tomu J&T prišla?
30.9 2015 8:34
autor: neznámy
Veď o to ide , urbarnici také informácie nechcú dať.
30.9 2015 20:35
autor: neznámy
nevoliť fica ani smer
30.9 2015 21:07
autor: neznámy
Ak nie ste vlastník, máte smolu.Ako viete, že to má J&T? Dostali ste odomňa, údaje, že urbár fungoval. To je všetko presné.Pozrite LV, na ktorých im zostali ešte nejaké pozemky.Možno nejaký vlastník Vám bude vedieť niečo povedať.Kedy to bolo predané:
SAs presadila zverejnenie zmlúv.Ak to bolo po roku 2010, alebo 2011, mali by ste to nájsť na internete. Mali ste byť spoluvlastníkom?
30.9 2015 22:40
autor: neznámy
SAS presadila zverejnenie zmlúv, ale nie medzi súkromnými subjektami
1.10 2015 8:03
autor: neznámy
Keď to bolo odoslané, tento fakt ma napadol, ale ak vie zadávateľ otázky, čo len číslo jednej parcely, tak možno sa mu podarí zistiť na LV vlastníka a ako ju nadobudol.
1.10 2015 9:05
autor: neznámy
So správ J and T kúpila od urbáru pozemky nad Starým Smokovcom až po vrchol Slavkovského štítu. Mali kúpiť 316 ha pozemkov. Tým sa chvália, že majú uľahčené, že môžu pozemky vymeniť so štát ato pozemky, ktoré sú pod ich zjazdovkami v Tatranskej lomnici.
Pozemky sú chránené v 5. stupni ochrany. Kvôli tumu vláda zmenila zákon, kde je možné zamienať štátne pozemky, všetko bolo dohodnuté. LV 754 k. u. smokovec vlastní J and T. (Lenže tam je 600 ha. )
Písalo sa , že J and T kúpila pozemky od urbáru za 26 eur/m2 cca 316 ha. t.j. 82 mil. eur. Urbar niečo ešte vlaqstní 150 eur, o nejaké pozemky sa súdi s mestom Vysoke tatry ( vid LV mesta Vysoke Tatry)
Nie som spoluvlastníkom, ale boli to nemecky urbárnici, na ktorých sa vzťahovala konfiškácia. veľa ľudi je v urbáre podvodom ( urbarnik pracoval na katastry...... ) Preto sa urýchlene zbavili týchto pozemkov a naplnili si vrecká. štát prišiel legálne o pozemky, na ktoré mál právo a teraz ich určite získa späť na úkor vzdania sa pozemkov v Tatranskej lomnici pre J and T.
1.10 2015 10:00
autor: neznámy
Neviem nič bližšie o urbáre Milbach, ale na predchádzajúcom príspevku je veľa pravdivého. Bolo by zaujímavé zistiť o tomto urbáre viac podrobností, už s ohľadom na skutočnosť, že možno išlo o majetok ktorý patril pôvodne karpatským nemcom a podliehal konfiškácii. Bohužiaľ v našom štáte neexistuje žiadny skutočne nezávislý kontrolný orgán, ktorý bol dokázal zistiť, či tento urbársky spolok bol založený alebo obnovený skutočne podľa platnej legislatívy. Možno by sa toho mali chytiť nejaký nezávislí novinári s pomocou dobrých neskorumpovaných právnikov. Obávam sa však, že taký sa u nás len tak ľahko nenájdu.1.10 2015 20:40
autor: neznámy
V turčianskej oblasti skupuje poľnohospodarsku pôdu PENTA,aj 1000-2000ha a všetko je v poradku.
2.10 2015 22:27
autor: neznámy
Na základe zákonov o slobodnom prístupe k informáciám, požiadajte o informácie Pozemkový a Lesný úrad. Máte na ne právo.
Chodte do št. archívu asi v Levoči. Tam si vyžiadajte nahliadnutie /najskôr napíšte žiadosť o nazretie do archívnych záznamov urbariátu Milbach./
Zoznamy pôvodnych vlastníkov tam musia mať. Na základe zistenia môžete konať
Poznáte zákony, na základe ktorých sa vracali tieto nehnuteľnosti?Nikto .žiaden zákon nenadväzoval na článok II XIX 1898.
Stačilo, aby sa zoznamy nenašli.Alebo sa poprepisovali tak, ako sa to stalo u nás..
29.9. som Vám poslala , kedy bol urbariát Milbach založený a aj jeho IČO. Začnite tým. na Poz, a lesnom úrade, .
3.10 2015 20:02
autor: neznámy
Ano, začali sme zisťovať ako to bolo, či urbariát ( les ) sa odovzdával podľa zak. 2/1958, Ale máme písomnosť, že na karpatských nemcoch sa vzťahovala konfiškácia. Sú tam taký ľudia, ktorý v v roku 1945 prišli na slovensko z polska, dostali nejaké pozemky, ale myslíme, že sa nevzťahovali nato pozemky urbárske.
Pozn. :
V predchadzajúcom príspevku celkom nerozumiem vete ,, Nikto žiaden zákon nenadväzoval na článok II. XIX/1898. Ako mám tomu rozumieť.
3.10 2015 20:31
autor: neznámy
Vlúdila sa chyba.Žiaden zákon po reštitúciách, nerešpektoval spomínaný zákonný článok
3.10 2015 23:13