Lesmedium

spoločná nehnuteľnosť

autor: neznámy
Spoločná nehnuteľnosť je vedená na troch LV. Ja vlastním podiel len na jednom LV. Som vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo nie?
sekcia: Archívne fórum, 28.9 2015 7:59
autor: neznámy
Áno ste.To sú tie chyby št. notárov, ale aj súdov .Môžete to napadnúť na Inšpekcii katastra -podať podnet aj na MS SR.
28.9 2015 8:12
autor: neznámy
u nas notari riešia či je podiel 5000 m2 v LV na jedneho dediča a ostatne ich nezaujima
28.9 2015 8:48
autor: neznámy
Ak teda niekto predáva svoj podiel na inom LV je povinný mi ho ponúknuť?
28.9 2015 9:20
autor: neznámy
ÁNO.
28.9 2015 9:52
autor: neznámy
Ďakujem. Už len ako presvedčiť právnikov?
28.9 2015 10:03
autor: neznámy
Ak ide naozaj o spoločnú nehnuteľnosť a už máte po ROEPe, tak ani vo vašom prípade ROEP neriešil to, čo od neho vlastníci očakávali.
Bolo by predsa logické, aby sa všetky parcely patriace do jednej spoločnej nehnuteľnosti dostali na jeden list vlastníctva. Bez ROEPu také veci nebolo možné urobiť, lebo vďaka chybám jeden dedič dedil z jedného listu vlastníctva, kým iný z ďalšieho. A také chyby už samotný katastrálny úrad nemôže opraviť, aj keby chcel. Nehovoriac o tom, ak už došlo k predajom podielov ďalším vlastníkom.
=====
Na poslednú otázku ti bude musieť odpovedať niekto, kto už prešiel podobným procesom. Z pohľadu zákona o pozemkových spoločenstvách áno.
Už druhá vec je, či to niekto musí ponúknuť aj tebe napriek tomu, že má takú povinnosť a predaj sa uskutoční napriek tomu.
Neviem, či katastrálny úrad je povinný skúmať, či pri predaji spoluvlastníctva bolo dodržané predkupné právo. A divil by som sa, keby sa našlo také spoločenstvo, ktoré by sa vôbec rozhodlo v takejto záležitosti protestovať. A o jedincovi už ani nehovorím.
28.9 2015 10:16
autor: neznámy
Otázka znela, či ste vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti-áno.Mali ste nárok aj na kúpu. V ostatnom súhlasím s p. Vladom.
Ak by sa jednalo o predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti ,, ktorej ste spoluvlastník, v tom prípade by Vám predávajúci mal poslať ponuku na predaj aj s návrhom ceny.Ak by tak neurobil, mohli by ste vklad zastaviť na Katastrálnom úrade /ja tak bežne robím/v rámci predkupného práva .
V tomto Vašom prípade predaja SPOLOČNEJ nehnuteľnosti však čiastočne súhlasím s p. Vladom.
Zrejme Vám ide o predaj vlastníckeho podielu z tých ďalších dvoch LV, ktoré by ste boli chceli kúpiť.
Nesúhlasím s tým, ako nový zákon 97/2013, rieši tento problém.
.
Ak vklad ešte povolený nebol, podajte podnet na zastavenie vkladu Musia to riešiť..v opačnom prípade už iba na súd.
Katastrálny úrad a ani notár, nerieši , či bolo dodržané predkupné právo.
28.9 2015 21:21