Lesmedium

urbarsky majetok

autor: Oto
Potrebujem poradiť,

Naša podtatranska obec bola nemecká, v roku 1948 istý pán M. údajne kúpil od jedneho nemca N. pôdu. ( zaražajúce je, že v tomto roku sa pôda konfiškovala ). Ma právo táto osoba M. byť aj v novom obnovenom urbáre ? V roku 1948 už urbár teoreticky nefungoval . V PKV Urbáru nie je vlastnický zápis. Vzťahuje sa ňu aj novoobjavený majetok pri dedení?

sekcia: Archívne fórum, 26.9 2015 17:54
autor: neznámy
Máš veľa otázok, ale neuviedol si podrobnejšie informácie, ktoré by umožnili dať podrobnejšiu odpoveď.
26.9 2015 18:18
autor: neznámy
Skusim zadať otazku ináč:
Pán M. kúpil pozemky od sudetského nemca , ale nekúpil podiel v urbare, v ktorom mal nemec podiel. Po roku 1992 si pán M. mohol nárokovať aj jeho podiel v urbáre ak podiel v urbare si nekúpil ?
26.9 2015 21:09
autor: neznámy
Zjednodušene odpoviem takto: po vojne na základe nariadenia Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa prešiel majetok občanov nemeckej národnosti do vlastníctva štátu. Do pozemkových kníh sa však často tento prechod majetku na štát nezapísal, preto sa mohlo stať, že aj v r. 1948 niektorý karpatský Nemec uzavrel kúpnu zmluvu na predaj pôdy zapísanej na jeho meno v pozemkovej knihe. Takáto kúpna zmluva je však zo zákona neplatná. Je preto možné, že pán M. nie je legitímnym vlastníkom pôdy získanej na základe kúpnej zmluvy z r. 1948. Väčšina karpatských Nemcov v r. 1948 bola už zo Slovenska vysťahovaná. Tí občania nemeckej národnosti, ktorým bolo umožnené zostať na Slovensku mali možnosť získať svoju pôdu späť do vlastníctva až v reštitučnom konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb. Týkalo sa to aj podielov v urbáre. Celá záležitosť by si zrejme vyžadovala podrobnejšie preskúmanie listín, na základe ktorých boli vykonané zápisy o zmene vlastníka v pozemkovej knihe a neskôr v EN a katastri nehnuteľností.

26.9 2015 22:08
autor: neznámy
V roku 1948 už urbariáty nefungovali? Ako ste k tomu dospeli?

A teraz k odpovedi na otázku.Ako píše neprihlásený predo mnou,Zistili by ste to v zbierke listín, ale ak nemáte príbuzenský vzťah, tak na toto nárok nemáte.PKV je verejná listina a na tú máte právo . Táto zmena by mala byť zapísaná v časti B-vlastníctvo.
A ešte jedna vec :Aj môj starý otec v roku 1948 kúpil pozemky od miestneho maďara -žida.Je k tomu č.d a platný záznam na PKV. teraz som ja ich spoluvlastníkom.
27.9 2015 13:15
autor: neznámy
do ktorého roku sa zapisovali zmeny do PKV ? môže do PKV nahliadnúť hocikto ?
27.9 2015 20:05
autor: neznámy
Zmeny vlastníctva sa zapisovali do PK do 31.3.1964. Pozemková kniha je súčasťou katastrálneho operátu, ktorý je verejný. Nahliadnuť do nej a vyžiadať si výpis z vložky PK môžete dostať za poplatok na katastrálnom odbore okresného úradu.
27.9 2015 21:08