Lesmedium

spojenie urbárov

autor: Peter
Ako spojiť dva urbáre do jedného? Vznikne jedna spoločná nehnuteľnosť?
sekcia: Archívne fórum, 25.9 2015 14:14
autor: neznámy
spoločná nehnuteľnosť vzniknuť nemože, ona už je alebo nie je ale vďaka takymto koumakom ako Peter vznika
25.9 2015 16:33
autor: neznámy
Aj my máme spojené dva urbáre v jednom a to v každom katastrálnom území, kde mám vlastnícky podiel.Čakám na diskusiu p. Jozefa, Jara a Vlada. 1.Už sa o tom tu diskutovalo V jednom máme jednu spoločnú nehnuteľnosť .tak je to vo zmluve.
V druhom máme tiež jednu spoločnú nehnuteľnosť ale každú so samostatným účtovníctvom. Podľa Poz. a lesného úradu je to O.K.
Zaujímavý je aj výklad z ministerstva.
25.9 2015 19:12
autor: neznámy
Prečo potom kataster považuje za jednu spoločnú nehnuteľnosť majetok dvoch bývalých urbárov? Má na to právo?
28.9 2015 7:52
autor: neznámy
Pýtali ste sa na katastri, ako by to bolo v prípade predaja Vášho podielu?
Opýtajte sa a dajte vedieť.Zaujíma ma ich odpoveď.
28.9 2015 8:15
autor: neznámy
Kataster tvrdí, že spoločná nehnuteľnosť je to čo urbár užíva a basta.
29.9 2015 11:13
autor: neznámy
O čo Vám presne ide? Upresnite. Ste vlastníkom v obidvocch spoločných nehnuteľnostiach?
29.9 2015 13:59
autor: šimon
Je neuveriteľnou skutočnosťou nad ktorou rozum zostáva stáť ak kataster tvrdí, že spoločná nehnuteľnosť je to čo urbár užíva. Okamžite zrušiť takýto kataster a všetkých čo takýto blud hlásajú poslať k lopate.
29.9 2015 16:48
autor: neznámy
P. Šimon-
V tomto smere som podávala niekoľko podnetov na kataster, Pozemkový a lesný úrad a žiadala som vyjadrenie aj leg. odboru MP SR.
V rámci zákona 97/2013 z.z. bol zverejnený vzor zmluvy na Internete. Na základe tohto vzoru si výbory PS dali vypracovať svoje zmluvy a stanovy k nim.
Po registrácii na Poz. a lesnom úrade, výbor požiadal na základe ZMLUVY zaevidovanie Spoločnej nehnuteľnosti.-t.j všetky parcely na jednotlivých LV.- majú teraz vyznačenie podľa zákona 97/2013..

Ako som písala aj my máme spojené dve spoločné nehnuteľnosti v POz. spoločenstve, to ale neznamená, že napr, môj brat, ktorý má podiel iba v jednej, je vlastníkom aj tej druhej,
Ja mám podiel v Poz.poločenstve v obidvoch spol. nehnuteľnostiach.Čo sa stane, keď by som chcela predať podiel iba z jednej spoločnej nehnuteľnosti. A tu mi odpovedali na katastri, ale aj št. notár , že to nie je možné.
Myslím si, že je to v rozpore so zákonom.
A možno aj zadávateľ otázky má podobný problém.
29.9 2015 19:40
autor: neznámy
Presne tak je to rovnaký problém. Kataster vôbec nezisťuje čo tvorí spoločnú nehnuteľnosť. Opíše len to čo má spoločenstvo uvedené v zmluve. Zmluva pri tom len uvádza, ktoré pozemky spoločenstvo bude užívať a vôbec právne neumožňuje vznik spoločnej nehnuteľnosti. Kataster tak mieša hrušky s jablkami. To je neuveriteľné.
30.9 2015 9:34
autor: neznámy
Ja vvidím chybu v priamo v zákone.Mal byť vypracovaný tak, aby sa nevyskytovali chyby z minulosti.
Viním aj št.úradníkov OLÚ toho, kde patria obce, kde mám podiely v PS, ako aj Bývalé ale aj terajšie katastrálne úrady, ktoré nielenže nedodržiavali všeobecnoprávne predpisy, ale svojou neodbornosťou spôsobili a naďalej spôsobujú rôzne majetkovoprávne ujmy vlastníkom nehnuteľností.
Dôležitá je odbornosť a dovolím si tvrdiť, že tá je veľmi nízka..
30.9 2015 14:09