Lesmedium

úschova historických písomnosti.

autor: urbarnik 2
o tejto téme sa tu určite debatovalo v rôznych forach, ale skúsim znova

Menoslov a hlasovacie zoznamy bývalých urbárnikov boli tlačené vo viac exemplároch.( obdobie 1905- 1940 Kde sa zasieli ?

Napr. urbárske spoločenstvo, notariát, obec, župný úrad, okresný súd, lesné odeelenie, ministerstvo, krajinský úrad .....

V archívoch sa niektoré urbárske písomnosti obcí nezachovali ( t.j.samotné urbárske fondy ), ale také ako menoslov a historické stanovy museli sa zachovať min. dvojmo.

Pri rušení utvarov v roku 1958 sa neprikládal zoznam urbarníkov k rozhodnutiu ?

sekcia: Archívne fórum, 24.9 2015 13:20
autor: neznámy
Neviem z určitosťou vylúčiť túto možnosť , či boli odovzdané aj zoznamy vlastníkov.
V zápisnici je napísané:Drobné krátkodobé predmety tvorí jedno razítko, pokladničný denník a zápisničná kniha, ktoré predmety sa ponechávajú v úschove u zástupcu zrušeného útvaru....nasleduje meno predsedu ./čo mám rozumieť pod zápisničnou knihou?
Ale je tu v tomto našom prípade iná možnosť ,že tento zoznam bude priložený k nadobudnutiu v roku 1948.
Kataster nám tvrdí, že sa nikdy nejednalo o spoločnú nehnuteľnosť.
V tomto rozhodnutí z roku 1958 stojí:Tento spoločný les, doteraz bol spravovaný podľa predpisov II.dielu zákonného článku XIX/1898 v znení §§ 5 a 10 zák.čl. XXXIII/ 1913 o úprave spoločne užívaných lesov.a hôl, ktoré sú v nerozdieľnom vlastníctve komposesorátov a bývalých urbalistov
Ani podľa Vás sa nejednalo o spoločnú nehnuteľnosť?.
24.9 2015 19:29
autor: neznámy
Po zrušení urbárov sa k danému rozhodnutiu prikladal aj zoznam členov. Takéto rozhodnutia sa archivovali na okresných národných výboroch.
Pokiaľ ide o spoločnú nehnuteľnosť tak tu si často katastrální úradníci vysvetľujú po svojom. Zrejme by to chcelo jednotný výklad, čo je spoločná nehnuteľnosť. Zákon to jasne nedefinoval.
25.9 2015 7:57
autor: neznámy
Potvrdili mi, že v oblastnom št. archíve sa nachádzajú všetky dokumenty o urbariátoch a teda aj tie naše sú tam.- aj zoznamy vlastníkov v maďarskom jazyku.

Dokumenty ONV sa nachádzajú v pobočkách št. archívoch,to znamená, že aj tieto Rozhodnutia z roku 1958.Ale,ak tvrdíte, že boli odovzdávané dvojmo, tak od št. lesov by sa mohli nachádzať v týchto oblastných archívoch a archivácia ONV, v jeho niektorej pobočke.
25.9 2015 9:45
autor: neznámy
pre aa:
V dnešnom ponímaní sa spoločnou nehnuteľnosťou rozumie viac pozemkov na jednom LV.
Podľa zak. čl. XIX/1898 II. diel. - v jednom súdnom rozhodnutí je podrobne tento článok druhého dielu vysvetlený. Jednoznačne sa jedná o vlastníctvo bývalých urbarnikov resp. ich nástupcov.
Presný výklad druhého dielu mi vysvetlilo Ministerstvo pôdohospodárstva, kancelária ministra,at: ..... Cela konštrukcia tejto právnej úpravy je založená na tom, žeide o spoločný majetok vo vlastníctve spoluvlastníkov...
26.9 2015 17:20
autor: neznámy
Dnes som dostala odpoveď z Oblastného ŠA.Dokumenty ONV sa od roku 1946 nachádzajú v pobočkách .Dúfam, že tie zoznamy tam budú.
Chcem ich pre porovnanie, či je pravda, čo sa po dedine rozpráva, prečo sa stratili.
2.10 2015 13:33
autor: neznámy
Máš na mysli zoznam z roku 1958 pri rušení útvarov. Niečo také ?
3.10 2015 20:33
autor: neznámy
Áno
3.10 2015 23:14
autor: neznámy
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli . Zoznamy vlastníkov som našla v našom št. archíve.
7.10 2015 15:27
autor: neznámy
No urbarnici poradte v štátnych archívoch sa nachadzajú zoznamy, ale v akých fondoch
10.10 2015 11:23
autor: neznámy
Spýtaj sa priamo v archíve. tam ti najlepšie poradia. Malo by to byť vo fondoch bývalých ONV,odbor PLVH.
10.10 2015 14:11
autor: neznámy
Je dôležité, čo chcete nájsť. Ak pôvodné zoznamy urbárskych gazdov a želiarov, tak v Oblastných archívoch.
Ak chcete zoznamy, ktoré boli priložené k Rozhodnutiam, keď sa pozemky vracali
štátu, tak v ich pobočkách./rok 1958/
Myslím, že nepotrebujete vedieť v akých fondoch, to vedia pracovníci archívov.
Ak máte Rozhodnutia , tak pošlite ich čísla a bude to rýchle.
10.10 2015 20:52
autor: neznámy
vďaka, v pondelok sa idem informovať aj tam aj tam
10.10 2015 21:44
autor: neznámy
aa,
tie zoznami čo si našla v archíve boli pôvodne alebo z neskoršieho roku a bol zoznam ručne písaný alebo na predtlačive ?
V akom fonde bol založený,
19.1 2016 17:36