Lesmedium

Je nárok člena, požiadať o predloženie dokladov od výboru?

autor: neznámy
Mám podľa zákona o právo žiadať od výboru rôzne doklady, hospodársky plán atď, ak ide o podozrenie z podvodu na schôdzi výboru?

Alebo , ako mám v tomto smere postupovať? Vie mi niekto poradiť?

Na zhromaždení vlastníkov som sa o toto niekoľkokrát pokúšal, ale tam to nebolo možné, lebo zrejme celá agenda sa naň nenosí.

sekcia: Archívne fórum, 11.9 2015 19:53
autor: neznámy
To by ma tiež zaujímalo,mam taky istý problém. Nič nedali a hotovo, možeš sa sťažovať ..
11.9 2015 20:50
autor: neznámy
Áno, máš právo žiadať. Ale myslím, že nie o všetko čo si vymenoval. A tak isto ako tebe, ani mne sa nechce pozerať do zákona 97/2013, aby som ti dal presnejšiu odpoveď.
12.9 2015 9:54
autor: neznámy
pozrel som do zákona 97/2013, nato je volená dozorná rada,
ešte to aby rôzne doklady si žiadal hociktory člen, ako chce neprihlaseny

§ 17
(1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva
a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá
za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

§ 21

(2) Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať
do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva
a vyžiadať si ich kópie.
12.9 2015 12:33
autor: neznámy
V mojom prípade ide o podozrenie z rôznych nezákonných postupov, k čomu mám aj patričné doklady.Chcem ich porovnať s tými, čo má spoločenstvo.
Podávam podnet na prokuratúru pre úmyselné poškodzovanie cudzieho majetku.
12.9 2015 19:40
autor: neznámy
Špekulant by ešte mal vysvetliť v čom vidí rozdiel medzi hociktorým členom a členom v § 21.
13.9 2015 11:06
autor: neznámy
U nás taktiež sa hocikto okrem člena výboru a dozornej rady nedostane k dokladom,tak je aj v stanovách. Člen ma sice pravo len podľa zákona, ale ak nie je ochota nedostane nič, može sa sťažovať kde chce a výbor je si toho vedomý.
13.9 2015 19:16
autor: neznámy
Tak mi povedzte, ako sa dá dostať k starým dokladom , keď si chcem usporiadať vlastnícke vzťahy a tiež mám podozrenie z rôznych podvodov.Mám to potvrdené bývalými členmi výboru a DR.Oni ma upozornili, čo mám žiadať.Vlastníkom som iba dva roky a aj to nie podľa zákonných kritérií, čím boli moje práva úmyselne poškodené iba jedným človekom-predsedkyňou výboru, ktorá je neobmedzením pánom všetkého, majúc za sebou celý rozsiahly rodový kartel.
Ministerstvo tvrdí, že na všetko mám nárok, čo bolo žiadané. Na zhromaždení mi tvrdia, že to tam k dispozícii nemajú a na výbore mi to odmietajú predložiť.

V akom štáte to žijeme? Veď toto si nepamätám a mám dosť prežitých rokov.
.
13.9 2015 21:53
autor: neznámy
K starým dokladom sa nedostanete,o to sa postaral určite výbor a tý čo na tom majú záujem.Prokuratúra pod vedením Čižnára ešte ničím neprekvapila môj názor je taký že teraz vo volbách treba obmedziť vládu jednej strany lebo bude ešte horšie.
Ale dozor vykonávajú obvodné lesné úrady tak skúste sťažnosť adresovať aj tam.Ideálne si požiadajte o vami požadované doklady písomne a doporučene aby ste mali doklad.Nezabudnite uviesť že uhradíte vyhotovenie fotokópiji to je dôležité pre ďalšie súdne konania a trestné oznámenia.Tak vela nervov a zdravia
14.9 2015 19:23
autor: neznámy
Ďakujem. Práve pred niekoľkými minútami bola mailom odoslaná Predžalobná výzva výboru, so žiadosťou o zdokladovanie žiadaných vecí.Potrebujem to písomne, nie ústne na zhromaždení, kde sa môžu povedať hocijaké bludy.
Ak mi nepošlú to, čo bolo žiadané, pošlem to potom nielen prokuratúre, ale podľa Vášho doporučenia aj Pozemkovému úradu. Práve od tých mám mnoho dokladov,o kktorých výbor v minulosti tvrdil, že neexistujú a nedal mi ich.
14.9 2015 20:21
autor: neznámy
pochybujem, že vám pozemkovy urad pomôže
14.9 2015 21:11
autor: neznámy
Ak budem potrebovať od nich nejaký doklad, tak mi pomôže.Myslím, na nájomnú zmluvu, či nemôžu mať. V minulosti ich mali , aj tie s Poľovnými združeniami
a poslali mi ich elektronicky.
V ostatnom samozrejme asi nie. Ide tu o dôvodné podozrenie z istého závažného nezákonného postupu.a to sa netýka ich kompetencií, ale už orgánov činných v trestnom konaní. .
14.9 2015 22:02
autor: neznámy
Treba všetko zostatnit!
15.9 2015 19:17
autor: neznámy
Asi nič nevlastniš a ak niečo máš nevieš čo s tym
15.9 2015 20:57
autor: neznámy
zoštatniť už v tomto období - to nejde, ale zákon pozná likvidáciu spoločenstva a toto považujem za celkom aktuálny spôsob ako riešiť situáciu v urbároch, kde aj tak členovia sú vedľa, ryžuje skupinka, robí si čo chce, štátna správa to toleruje, alebo do zákona dá len tie právomoci týkajúce sa PSOL či obhospodárovania lesa a celá činnosť vnútorná je ponechaná na členov PS - vaďte sa, bite sa, súďte sa. Pravdy sa nedovoláš, vo výboroch sú nečlenovia a štátna správa to toleruje, lebo vraj si zvolili tak treba to rešpektovať, povieš pravdu si najhorší, povieš ako to má byť podľa zákona si najmudrejší, proste nemá to zmysel. Počet podielníkov je neunosný a z toho vyplýva aj hriech v rodinách atď... atď.... Skoro všade sú problémy.
19.9 2015 11:50
autor: neznámy
Na Liptove skupujú podiely vlastníkov zahraniční investori. Nemá niekto na nich kontakt?
ďakujem
19.9 2015 13:21
autor: neznámy
neprihl. 19.9.11 11,50 svata pravda , som rad , že aj takyro tu chodia sa pozrieť
19.9 2015 20:23
autor: neznámy
V urbariáte sa majú dobre len svine pri koryte.
19.9 2015 23:48
autor: neznámy
Pre 666, povedz kde je to koryto aj ja sa pridám
20.9 2015 14:23
autor: neznámy
Aj u nás určite, ja som zadávateľ tejto otázky.Výbor prekračuje právomoci, lebo vlastníci mu to dovolia.Je im to jedno.,lebo vôbec sa nezaujímajú o svoje práva ale v konečnom dôsledku ani povinnosti.A je to tak aj v susednej dedine a ja ďalšej.
20.9 2015 16:10
autor: neznámy
Aj u nas na spiši su debilny podienici,ktory sa daju ohlupovať rečami.Les sa rube ,len na platy predseda a spol.
21.9 2015 22:33
autor: neznámy
Tak tomu bolo aj v minulosti a preto sa urbáre zrušili. Máte iné riešenie?
22.9 2015 7:36
autor: neznámy
presvedčiť spolupodielnikov a dostať sa do vyboru spoločenstva, inač to neide
22.9 2015 8:20
autor: neznámy
No dostanete sa do výboru a čo ďalej? Zadarmo robiť nebudete a podielnikom sa aj tak veľa neujde. Na koho budú nadávať? Vo všeobecnosti je ich dnes už totiž príliš na danú výmeru lesa.
22.9 2015 9:21
autor: neznámy
pre Špekulanta zádavateľ príspevku.Myslím, že dostanem čo bolo od výboru žiadané. Poslal som predžalobnú výzvu, na základe doporučenia z ministerstva.
Ku všetkému žiadam písomnú odpoveď.Podĺa nej sa zariadim, čo ďalej.Odpoveď som dostal od výboru obratom.v môj prospech
.
22.9 2015 19:24
autor: neznámy
ďakujem, budem ťa nasledovať
22.9 2015 20:27
autor: neznámy
666 asi aj ty žereš s toho korita ked tak o tom vieš
5.11 2015 14:54