Lesmedium

spoločenstvo

autor: neznámy
Viaceré pozemkové spoločenstvá v okolí sa netransformovali na právnu subjektivitu a fungujú už druhý rok ďalej, ako by sa nič nezmenilo. Je vôbec možné aby existovali spoločenstvá bez právnej subjektivity a ďalej predávali drevo?
sekcia: Archívne fórum, 8.9 2015 13:44
autor: neznámy
to nie su pozemkové spoločenstva podľa 97/2013
8.9 2015 15:03
autor: neznámy
je to zaujímavé, napíš konkrétne kde, všetko sa dá overiť. Možno to neboli pozemkové spoločenstvá, ale združenia spoluvlastníkov.
8.9 2015 17:17
autor: neznámy
Boli to pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity podľa zákona 181.
9.9 2015 9:26
autor: neznámy
Múdri ľudia
9.9 2015 13:53
autor: neznámy
Ak pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity naďalej hospodária, hoci by mali zo zákona zaniknúť, obráťte sa na pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorá by mal mať prehľad o každom pozemkovom spoločenstve. Je možné, že takéto spoločenstvo je už v likvidácii a v hospodárení na spoločnej nehnuteľnosti pokračuje likvidátor.
11.9 2015 16:41
autor: neznámy
nič nie je možné, proste toleruje sa to a z lukvidáciou sa nikto nezaoberá, tak to bolo aj v r. 1996,kedy likvidácia bola v zákone, transformáciou sa nik nezaoberal a všetko pokračovalo nie v súlade so zákonom. Teda záver: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz až na veky ... .
19.9 2015 11:53