Lesmedium

lesný majetok

autor: 1234
vzťahuje sa na lesný pozemok premlčacia doba, nevzťahoval sa naň reštitučný zákon, vydanie bolo zamietnuté, ale chceme podať žalobu o určenie vlastnických práv?
sekcia: Archívne fórum, 5.9 2015 9:31
autor: neznámy
Nevzťahuje sa naň premlčacia doba
5.9 2015 19:36