Lesmedium

ako zrušit pozemkove spoločenstvo

autor: neznámy
Ahojte chcem sa vas opytať ma tu niekto skusenosti s tym ako raz a navždy zrušit pozemkove spoločenstvo za svoj život som ešte nevidel aby padlo za obet tolko zdravých stromov to su holiny nie obhospodarovanie lesa to je strašne co sa deje aby som sa ako vlastnik pozeral ako mi moj sukromny les po rodicoch zničilo spoločenstvo Ps krore chce zott čo najviac stromou predať ich za nič a seba obohatit , poradte kde sa mam obratit dkujem Milan
sekcia: Archívne fórum, 1.9 2015 0:49
autor: neznámy
vitaj medzi nami optimistami
1.9 2015 8:43
autor: neznámy

Pred časom tu niekto navrhol podať predbežné opatrenie na zablokovanie majetku a účtov spoločnosti. To musíte podať na súd.Pozrite postup na internete.
Možno niečo nájdete.
Je tu možnosť podať, ak máte nejaké podozrenie aj na prokuratúru podnet na trestné oznámenie. Nie na políciu!.
Fandím každému v tomto smere.Mnohé výbory svoje postavenie zneužívajú a využívajú, správajúc sa ako predstavenstvá rôznych súkromných s.r.o a akcioviek.
Je zvláštne, že je mnoho podaní, ktoré poukazujú na nekalé praktiky a tí, čo toto trpia, nekonajú.
Nie všetkých treba hádzať do jedného vreca. Treba však vyselektovať tých, ktorí sa obohacujú na cudzom majetku.To im však treba dokázať. Majú financie a tie im zabezpečujú neobmedzenosť vo svojich konaniach.
Treba však robiť osvetu medzi vlastníkmi. Lebo v skutočnosti oni sú zodpovední za takéto správanie.
Zákon však stále dáva možnosť zodpovednosti za to , že vlastníci sú benevolentní.Môžu však prísť o všetok svoj majetok-do výšky podielov-
1.9 2015 13:08
autor: neznámy
Každý má právo na svoj názor, ale snahe po zrušení pozemkového spoločenstva nerozumiem. Ja mám opačný názor. Pozemkové spoločenstvá, mám na mysli lesné a to konkrétne tie, ktoré spoločne obhospodarujú nehnuteľnosti, by sa mali aj zákonne stabilizovať. Neprihlásený autor je nespokojný s tým, že teraz sa začalo rúbať aj v jeho hore. Tak doteraz si bral úžitok, keď sa rúbalo v iných horách a bral si z toho podiely, ale keď sa začína rúbať v tvojej hore, tak teba spoločenstvo zrušiť?
Ponechajme však bokom tieto otázky, ktoré môžu prameniť z nepochopenia.
Nerozumiem dobre prečo chceš rušiť spoločenstvo namiesto toho, aby si z neho vystúpil. Ak si väčšinovým vlastníkom pozemkov v ktorých máš podiely, môžeš na to robiť potrebné úkony sám. Ak nie presvedč o správnosti vystúpenia svojich spoluvlastníkov.
2.9 2015 8:20
autor: neznámy
Plne chápem frustrovaných podielnikov v pozemkových spoločenstvách, kde si vedenie robí čo chce, neinformuje členov, či priživuje sa na cudzom. Pokiaľ ide o vystúpenie zo spoločenstva asi to nebude také jednoduché. Muselo by dôjsť k zmene zmluvy ( výmaz pozemku ) a tú schváliť nadpolovičná väčšina. Ak rozhodne väčšina o zrušení spoločenstva, tak bude zrušené a každý sa bude o svoj pozemok musieť postarať.
2.9 2015 14:24
autor: neznámy
Súhlasím s tým, že vystúpenie zo spoločenstva nie je jednoduché. Ale nie preto, že by muselo dôjsť k zmene zmluvy. Teda predpokladám, že žiadne spoločenstvo nešlo nad zákon a nedalo si do zmluvy, že vystúpenie zo spoločenstva by musela schváliť väčšina. Ja skôr vidím problém v tom, že
1.
lesné parcely nie sú vymerané v teréne. No a ako si zobrať zo spoločenstva parcely bez geometrického plánu.
2.
Bolo by teba vyúčtovať, koľko vystupujúci zo spoločenstva tratil a koľko získal.
A najmä toto posledné by bolo o hre na nervy a možno so súdnymi pokračovaním na obzore.
2.9 2015 21:11
autor: neznámy
Z pozemkového spoločenstva vystúpiť nie je možné. Uzavretím zmluvy o spoločenstve sa vlastník spolu s inými vlastníkmi zaviazal, že prenecháva svoje pozemky do ich trvalého užívania spoločenstvom, ktorého sa zo zákona stáva členom. Preto sa otázkou vystúpenia zo spoločenstva zákon ani nezaoberá.
3.9 2015 12:29
autor: neznámy
Podľa zákona o PS je možne z pozemkového spoločenstva vystúpiť buď prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti respektíve k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
3.9 2015 12:41
autor: neznámy
To však nie je klasické vystúpenie spolu s pozemkom ale iba prechod členstva na nového vlastníka. Pozemok naďalej zostáva v spoločenstve.
3.9 2015 13:02
autor: neznámy
Ako?Prenechaním svojich podielov a vyplatením.? Ale ja som otázku zadávajúceho pochopila, že sa chce pokúsiť o zrušenie Pozemkového spoločenstva. A to je reálne..
3.9 2015 13:04
autor: neznámy
Na zrušenie spoločenstva treba súhlas väčšiny alebo sud, preto to mame aj so zadávajúcim ťažké.
3.9 2015 13:20
autor: neznámy
Realita na Slovensku.Les sa rube len na platy predsedu,vyboru ,olh.Vedenie sa drži svojho koryta a podielnici nedostanu nič.
5.9 2015 6:58
autor: neznámy
Dobrý deň, mám v pláne získať po zosnulom bratovi podiely v Urbári, ktoré neboli prejednané v dedičskom konaní. Podiely boli napísané na brata pre jednoduchšiu manipuláciu. Stanem sa automaticky členom Urbáru po získaní podielov po bratovi, alebo musí Urbár uzavrieť so mnou novú zmluvu?
Vopred ďakujem za odpoveď.
5.9 2015 11:14
autor: neznámy
Jarovi- ak ti plan vyjde, automaticky si členom poz. spoločenstva
5.9 2015 11:25
autor: neznámy
Ďakujem za info.
5.9 2015 16:17
autor: neznámy
Pod automatickým členstvom treba rozumieť to, že musíš spoločenstvu oznámiť, že si sa stal vlastníkom toho čo už spoločenstvo obhospodaruje a pristupuješ do spoločenstva. A spoločenstvo to jednoducho vezme na vedomie a nešpekuluje o tom, či ťa prijať za člena alebo nie.
6.9 2015 0:11
autor: neznámy
Dobrý deň. Chcem Vás požiadať o radu. V minulosti - v obdobi nefunkcnosti urbaru - si nekolkí obcania postavili chatky tak, ze po obnovení urbáru časť stavieb stojí na urbarskej spoločnej nehnutelnosti v extravilane obce. Teraz prejavili zaujem o vysporiadanie tejto nezrovnalosti a odkupenie časti urbarskeho pozemku. Prosim Vas o radu, akym sposobom takyto pripad riesit tak, aby obstal aj po pravnej stranke. Vztahuje sa na to paragraf 8 ods.2a zakona 97/2013? Vopred dakujem za odpoved.
8.9 2015 23:42
autor: neznámy
Áno, na tento prípad sa vzťahuje citovaný paragraf za predpokladu, že na chatky bolo vydané stavebné povolenie. boli kolaudované, majú pridelené súpisné číslo a sú zapísané v katastri nehnuteľností. Zastavané pozemky treba zamerať geometrickým plánom a požiadať pozemkový a lesný odbor okresného úradu o trvalé vyňatie z lesného fondu. Podrobný postup si zistíte na tomto úrade.
Upozorňujem však, že odkúpiť takýto oddelený pozemok je nutné od všetkých v liste vlastníctva zapísaných známych spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a v praxi je to veľmi ťažké realizovať jednou zmluvou. Každá ďalšia zmluva len zvýši náklady na kúpu takéhoto pozemku ( osvedčenie podpisov predávajúcich, poplatok za návrh na vklad). Podiely neznámych vlastníkov je možné kúpiť od Slovenského pozemkového fondu, žiadajú však vypracovanie znaleckého posudku.
Veľmi pochybujem, že sa niekomu oplatí podstúpiť takúto tortúru, čiže citovaný paragraf v podstate nič nevyriešil. Som zvedavý, či sa v novom stavebnom zákone nenájde nejaké riešenie takejto extrémnej situácie..
11.9 2015 16:31