Lesmedium

Nezistení vlastníci v správe SPF-nájom

autor: aa
Pred istým časom sme tu diskutovali o podieloch v správe SPF.

SPF podľa vyjadrenia , ktoré som dostala nie je povinný v prípade zmeny zisteného vlastníka vracať nájom podľa obč. zákonníka.

Patrí tento nájom fondu podľa §18 ods.1 a preto nejde o obohatenie fondu podľa §451 ods. 5.

Za všetkým je teda ROEP.

To je tento štát tak zle , že sa lakomí za nájom pozemkov, ktoré mu nepatria?

V skutočnosti nejde o pár eur. Nezistených vlastníkov je neúrekom v každom katastrálnom území.

sekcia: Archívne fórum, 25.8 2015 12:41
autor: neznámy
Vlastník a to aj nezistený má isté vlastnícke práva. Tieto práva za neho zo zákona vykonáva SPF. Teda by mu mal patriť podiel na zisku. Ten si však rozdelia medzi sebou známi členovia. Aby sa právne legalizovalo užívanie podielov nezistených vlastníkov zákon to ošetril formálnym prenájmom. Tento nájom je nákladovou položkou pozemkového spoločenstva. Obdobne fond prenajíma podiely napríklad družstvu.
25.8 2015 13:41
autor: neznámy
To znamená, že fond nevráti nájom Spoločenstvu a ani už známym vlastníkom pozemkov v Poľ. družstvách podľa občianskeho zákonníka?
25.8 2015 14:21
autor: neznámy
prečo by mal ?
25.8 2015 16:02
autor: neznámy
A prečo by nemal? Bral nájom niekoľko rokov spätne a to nemôže vrátiť aspoň
tri roky spätne podľa občianskeho zákonníka?
A ešte jedna vec tu dôležitá. Z akej ceny za ha berie tento nájom?
Je takáto cena niekde stanovená, alebo aj pre Pozemkové spoločenstvá túto vypracováva Výskumný ústav ekonomický Bratislava?
25.8 2015 16:17
autor: neznámy
pani aa zabudli ste sa prihlasit ..:-)
25.8 2015 21:56
autor: neznámy
to sa mi stáva často, ale nie úmyselne.
26.8 2015 7:28