Lesmedium

urbar bez právnej subjektivity

autor: Mirka S
Tak už som z toho paf :D, nakoniec som zistila,že oni sú spolok, ale predávajú drevo tak predsa vykonavaju podnikateľskú činnosť či nie? už mi nikto nevie poradiť, písala som hádam všade
sekcia: Archívne fórum, 25.8 2015 7:07
autor: neznámy
Dajte preveriť Pozemkovému a lesnému úradu Váš dotaz. Tam predsa musia vedieť,kto sú a na základe čoho drevo predávajú.Musia mať predsa lesného hospodára.
Pozerali ste živnostenskú registráciu? Obchodný register?
25.8 2015 9:03
autor: neznámy
Predaj niečoho neznamená, že ide o podnikanie. Však aj ty, ak niekomu niečo predáš, tak nepodnikáš.
Predaj sa za podnikanie môže považovať až vtedy, keď je to kvôli dosahovaniu zisku. To znamená, že ide o opakovanú činnosť.
Ak spolok predáva drevo, ktoré patrí vlastníkom a všetok príjem im po odpočítaní výdajov rozdelí, tak nepredáva drevo kvôli dosahovaniu zisku.
A teda nemusí byť podnikateľom.
Obchodný zákonník okrem tejto základnej definície však hovorí aj o to, že podnikanie je aj taká činnosť o ktorej to nejaký zákon povie. V prípade pozemkových spoločenstiev to hovorí zákon 97/2013, že vykonávajú podnikateľskú činnosť, teda sú podnikateľmi, aj keby nič nepredali.
25.8 2015 9:04