Lesmedium

predseda urbariatu a podnikanie

autor: macka
Chcem sa spýtať, ale je to asi na právnika, či môže byť zvolený za predsedu urbariatu člen, ktorý pre urbariat vykonáva ťažbu dreva ako živnostník a prácu fakturuje. Nie je to stret záujmov ?
sekcia: Archívne fórum, 19.8 2015 10:59
autor: neznámy
Je to ideálny stret" záujmov",pokial tento stret je v zákonnej norme, v súlade so záujmom OLH, majiteľa, dozornej rady a vyspelého spoločenstva.Príliš ideálny stav-ale existuje !!!
19.8 2015 12:57
autor: neznámy
čo má s tým spoločné OLH ???
19.8 2015 13:59
autor: neznámy
no čo asi, z praxe, záujem OLH a zaroveň predajcu v jednom je prvoradý
19.8 2015 15:41
autor: neznámy
Pokiaľ si ho členovia urbariátu zvolili a odsuhlasili čo tam vykonáva tak asi ano
19.8 2015 16:25
autor: neznámy
Pokiaľ je to v zmluve spoločenstva alebo jeho stanovách zakázané tak nemôže. Inak ide o zjavný osobný záujem a preto by sa mal člen výboru pri rozhodovaní vo veci, ktorá sa ho osobitne týka zdržať hlasovania.
19.8 2015 16:39
autor: neznámy
Jozef1, tak by to malo byť!!!
Ale skutočnosť: vo výboroch sú nečlenovia spoločenstva, predseda si robí čo chce s predajom dreva, olh na 90 % sú pri predaji dreva a spoločníci si myslia, že to tak musí byť, ceny dreva si určuje výbor ako mu pasuje, ostatní spoločníci sú odstavení, predaj pre členov spoločenstva a pre cudzích absolútne nezosúladený - nespravodlivý, vedenie zhromaždení, hlasovanie, diskusie, závery - katastrofa, predkladanie povinných materiálov štátnym orgánom - nekontroluje sa ich obsah a súlad so zákonom, resp. zákonmi ( považujem za veľmi veľký nedostatok ), neznalosť základného zákona o pozemkových spoločenstvách a z toho vyplývajúce nemysliteľné požiadavky, resp. návrhy záverov na zhromaždeniach a následne hádky, podozrenia, nenávisť a zvada nielen v dedine ale i v rodinách. Podiely sú tak malé, a požiadavky vysoké, teda spoločenstva právne už nemajú zmysel pomaly pre podielníkov - v ostatných štátoch bývalého rakusko úhorska boli spoločenstva zrušené už dávno!!!
Ak chceme aby nastal obrat, zákony musia sa dodržiavať, niekto ich musí kontrolovať, a metodické usmernenia pre spoločenstva musia byť uskutočňované na úrovni štátnej správy a tých, ktorí všetko budú kontrolovať. Ak chceme od ľudí výsledky, najprv ich musíme na to pripraviť a potom sa dostaví aj výsledok.
Riešenie - tu máte les a gazdujte - sa ukázalo ako vysoko politické, ale prinieslo len medzi ľudí len hriech a peklo!!!
21.8 2015 9:45
autor: neznámy
Možem len suhlasiť s neprihlasenym.Odporučam prečitať debatu : OLH
21.8 2015 23:33
autor: neznámy
To že predseda vykonava ťažbu v urbariate v ktorom je predseda je len arogancia moci a vysmech podielielnikov.Predseda berie plat, určuje cenu za ťažbu,cenu dreva pri predaji a členovia vyboru len pritakavajú ako debilny.OLH plateny urbarom (predsedom )trime pysk,nič nevidí,nič nepočuje.Urbariat je len zdroj prijmu pre zopar vyvolenych a podielnici maju veľke H...o.Zrušiť všetky urbariaty aj tak už nesplňaju funkciu pre ktoru boli založene.
21.8 2015 23:49
autor: neznámy
Pripájam sa k Janovi.Ja som tiež za zrušenie týchto súkromných podnikateľských subjektov, v moci pár ľudí.
Sme malé spoločenstvo. Máme 160 ha a je nás asi 160 vlastníkov.
Podľa hospodárskeho plánu do roku 2022 nám vychádza 2prm na dreva v samovýrube na O,16ha výmery vlastníckeho podielu. Pritom výbor predáva drevo
súkromným firmám bez odsúhlasenia valného zhromaždenia vlastníkov.
22.8 2015 9:05
autor: neznámy
Som dal k dispozícii pripravený od € 5000 až € 2,500,000

veľmi jednoduchých podmienok, ktoré sa všetci ľudia môžu splatiť.

Tiež urobiť, investícií a pôžičiek medzi zvlášť
všetky druhy. Ponúkam krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery
spolupráca s môjho právnika a cenovo dostupné splátky trvanie.
Vieme, že vaše použitie a našich transferov sú poskytované
Banky pre zabezpečenie transakcie. Pre všetky vaše požiadavky
Prosím, kontaktujte ma na: hiler.paul60@hotmail.com
5.9 2015 7:05
autor: neznámy
Toto je realita Urbariátov na Slovensku.Vedenie si robí čo chce,hlavne si naplna svoje vrecka.
5.9 2015 7:05