Lesmedium

Ako má vyzerať doklad o pôvode dreva

autor: neznámy
Ako má byť vystavený doklad o pôvode dreva? Čo všetko musí byť na ňom vypísané.Som laik a neviem, či doklad, ktorý dostanem na odvoz dreva je vystavený správne. Ma byť jeden doklad, alebo doklady dva?

Musí byť na dreve značka, alebo nie? A ak áno, kto ju tam dáva.Ďakujem vopred za Vaše príspevky.

sekcia: Archívne fórum, 12.8 2015 21:45
autor: neznámy
V zmysle vyhlášky existuje vzor dokladu o pôvode dreva:
http://www.minv.sk/?legislativa-18&subor=188405

Vystavuje sa originál plus kópie (šoférovi, odberateľovi, tomu kto vystavil), originál by mal evidovať obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva (ten od koho drevo pochádza), drevo má byť označené aspoň jednou čitateľnou ciachou na odvoznom prostriedku.
14.8 2015 11:29