Lesmedium

budúcnosť urbárov

autor: neznámy
Majú mladí ľudia záujem o prácu v urbáre? Ako vidíte budúcnosť týchto spolkov?
sekcia: Archívne fórum, 6.8 2015 14:45
autor: neznámy
Si normálny.Starí špekulanti ich medzi seba nepustia!
6.8 2015 15:57
autor: neznámy
Starí vo výboroch spoločenstiev pustia mladých až keď nebude na čom gazdovať a budu s nostalgiou spomínať ako za nich bolo dobre.
6.8 2015 17:44
autor: neznámy
Záleží na tom, čo myslíš o prácu v urbáre? Sadenie stromkov, ochrana vysadených stromkov pred lesnou zverou , príprava palivového dreva a či iné práce.
Doteraz neprihlásení asi pod prácou v urbáre rozumejú prácu vo výboroch spoločenstiev. Aj ty?
6.8 2015 20:37
autor: neznámy
osobná skúsenosť v troch spoločenstvách:
V súčasnosti sú iba zdrojom príjmu pre niekoľko vyvolených + OLH a jeho ťažbárov. Na ich platy a odmeny sa peniaze vždy nájdu. Žiadne sadenie stromkov, ochrana vysadených stromov pred lesnou zverou , príprava palivového dreva a či iné práce. Les už ani nie je , ale taký plan starostlivosti o les alebo zmena ttp na lesný pozemok aby musel byť OLH s pečiatkou.
6.8 2015 22:35
autor: neznámy
kým nepomrú-nepustia nikoho,skúsenosť aj v pozemkových spoločenstvách.Ďalší je prípad že pustia ale iba rodinku a prisluhovačov.Absolútny súhlas z neprihlásenými
8.8 2015 15:31
autor: neznámy
Podielnici su večšinou v staršom veku,ľahko manipulovatelný,hluchý.Ked´ som na valnej hromade navrhol vyplatenie 40eur/he a vysvetlil,že urbariat ma dostatok penazí na všetko.Nepodporili ma a schvalili výborom navrhnutych 30e/ha.Podielnici sa boja predsedu,vyboru ,že im nedaju palivove drevo.Proste debilizmus a nezáujem o svoj majetok.
8.8 2015 16:07
autor: neznámy
Odporučam prečitať debatu pod nazvom: OLH (24.7.2015) a budete mať jasno :o)
8.8 2015 16:15
autor: neznámy
Bojím sa zapojiť už do diskusie , lebo ako vždy budem tými najväčšími "odborníkmi" na lesy a chod urbárov zmietnutý pod čiernu zem. Ale niekoľko postrehov. Členom urbárskej spoločnosti môže byť len podielnik, ktorý je uvedený na LV. Ak je to tvoj otec a neprebehlo dedičské konanie , tak ty nemáš čo robiť na Zhromaždení , jedine z jeho splnomocnením. Členom výboru môže byť len podielnik. Preto aj vo výbore sú poväčšine starci . Treba počkať , kým nepomrú. OLH nikdy nevystavuje odvozný lístok , nie je to v jeho náplni. Ako píšete , v niektorých urbároch už nie je len katastrofa , ale priamo apokalypsa. Sťažnosťami sa obraciate na kde koho , väčšinou tu vo fóre trepete také nezmysly , ktoré ovšem odzrkadľujú výšku vašich vedomosti k danej problematike. Poradil by som vám aby ste sa obrátili na príslušný Okresný úrad , odbor opravných prostriedkov , ktorý je na to kompetentný. Po prijatí sťažnosti na Urbár , ten by mal po odbornej stránke prešetriť činnosť daného Urbáru - ide o plnenie predpisov LHP v súlade s platnými zákonmi.
9.8 2015 15:36
autor: neznámy
Príslušný odbor prešetrí, ale tak, ako sa dohodne s predsedom výboru.To je moja skúsenosť.
OLH u nás odvozný lístok vystavuje. Myslím tým hospodára -člena výboru.
Ak je situácia veľmi zlá, tak iba konať podľa rady neprihláseného v téme z 24.7.2015.Prokuratúra, alebo súd a požiadať predbežné opatrenie tak, ako píše.
9.8 2015 16:50
autor: neznámy
Poznám jeden Urbariát pri Krompachoch,kde je predseda absolvent SOU Bijacovce a týmto ma patent na rozum.Kedˇsi člen vyboru dovolil nesúhlasiť s predsedom bol očierňovaný,ohovaraný a sledovaný jeho prívržencami .Dozorná rada každý rok na tohto člena na zhromaždeni vytiahla papier ,akých nedostatkov sa dopustil.Kto nesuhlasi s predsedom je čierna ovca a štvaná zver.
22.8 2015 0:14
autor: neznámy
Urbárske spoločenstvá a Komposesoráty je potrebné zrušiť a upraviť zákon o pozemkových úpravách a na celom Slovensku zriadiť komasáciu vytvoriť pozemky v 1/1 a kto vlastní lesné pozemky nech sa o ne stará vlastnými silami ,alebo ak nemá záujem nech sa mu o ne starajú štátne lesy v rámci zmluvy v zmysle zákona.A bude po starostiach a treniciach.Pozemkové spoločenstvá považujem za chorú minulosť z dedičstva Rakúsko-Uhorska kde bezohľadný ľudia hrajú prim , samozrejme česť výnimkám.
7.9 2015 8:21
autor: neznámy
Súhlasím
7.9 2015 19:16
autor: neznámy
Konečne spravny nazor.Čakam ,že sa teraz ozvú vyciciavači urbariatov a začnu dristať mudrosti,vyštudovane v ČSSR.
7.9 2015 22:50
autor: neznámy
Som dlhoročným členom a funkcionárom výboru urbárskeho spoločenstva a úplne súhlasím s názormi Kalamenčana. Pravda je taká, že urbárske spoločenstvo je dávno prekonaná forma spoluvlastníctva, ktorá má čiastočné opodstatnenie len v okrajových horských regiońoch Slovenska a aj to len tam, kde sú veľké výmery lesnej pôdy a relatívne málo členov spoločenstva. Idea zlepšiť pozemkové úpravy ( čo je vlastne komasácia) je dobrá ako aj idea aby sa umožnilo vlastníkom starať sa o ich lesy ( myslím tým drobných vlastníkov) a tomu kto sa nechce alebo nemôže starať o ne starať bola uložená povinnosť prenájmu ( prečo len štátnym lesom ?). Narazí to však hneď na niekoľko problémov.
Prvým problémom je veľká majetková rozdrobenosť vlastníkov pozemkov a podielov v urbároch a s tým súvisiace veľké množstvo nezistených vlastníkov. Malé podiely znamenajú, že dediči pôvodných vlastníkov nemajú záujem usporiadať si vlastníctvo pozemkov, neoplatí sa im to pre zdĺhavý postup a neprimerane vysoké náklady vzhľadom k zdedenému majetku ( súdny a notársky poplatok). Všetky naše doterajšie vládnuce elity vrátane tých, čo už druhé volebné obdobie sedia u koryta nemali záujem toto riešiť zmenou zákonov, ktoré zjednodušia a urýchlia dedičské konanie.
Druhým je otázka financií, pretože pozemkové úpravy sú finančne náročné projekty a pri súčasných cenách geodetických prác štát nemá prostriedky na začatie nových pozemkových úprav. Tiež v súčasnosti platný zákon o pozemkových úpravách je zbytočne komplikovaný a postup pri schválení projektov pozemkových úprav je veľmi zdĺhavý. Aj tu štát má čo doháňať. Hoci sme už dávno v Európskej únii, naši neschopní amatéri riadiaci tento štát nevedia alebo zámerne nechcú na tento účel získať peniaze z Eurofondov, tak ako ich nevedia alebo nechcú zabezpečiť pre iné projekty.
Blížia sa voľby, každý z našich takzvaných politikov len hľadí ako sa dostať alebo zostať u koryta a hľadajú stále nové témy, ktoré by im získali voličov a udržali ich pri moci. Vítanou témou teraz sú napr. utečenci, ktorými nás takmer všetci začínajú strašiť, ale ktorí z nich by chceli zostať v tomto bordeli aký tu už 25 rokov je. Dobre preto sledujte, kto z politikov bude mať vo volebnom programe aj rozumné riešenie problémov týkajúcich sa usporiadania vlastníctva rozdrobených pozemkov a podielov v urbárskych spoločenstvach, zlepšenie podnikania v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, zvýšenie podpory štátu a odstránenie zbytočnej byrokracie.
10.9 2015 20:29
autor: neznámy
Mne tieto diskusie pripadajú ako diskúsie futbalových fanúšikov. Aj tam najlepší futbalisti sú mimo ihriska.
18.9 2015 10:06
autor: neznámy
Ano,najlepší su tí ktorí zarábaju v urbariate,maju plno premúdrich rečí a nič nevlastnia, nič neriskujú.Jednoducho priživnici a tlčhubovia.
19.9 2015 23:59