Lesmedium

Výpisy z registra pozemkových spoločenstiev na internetovej stránke

autor: Vlado
Na oficiálnych stránkach Ministerstva vnútra sa dá dočítať:

"Hlavný význam registra pozemkových spoločenstiev na internete je poskytovanie informatívnych výpisov jednotlivých spoločenstiev zapísaných v tomto registri, ktorý nie použiteľný pre právne úkony. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Súčasný výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade

s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke."

****

Skúšali ste sa niekedy to tohto registra pozrieť? Mne sa to podarilo len pri prešovskom kraji. V iných mi to nejde. Vám to ide?

sekcia: Archívne fórum, 28.7 2015 9:24
autor: neznámy
Vlado, velmi dobra tema.
V prešovskom kraji áno, ale len - pokiaľ sa nemýlim - v samotnom okr. Prešov, v niektorých sú ešte akési zoznamy prebraté zo stránky bývalých lesných úradov, ale o nejakom kvalifikovanom výpise sa nedá hovoriť.
28.7 2015 10:43
autor: neznámy
Zákon zverejňovanie registra neustanovuje a tak neexistuje k tomu právny podklad.
28.7 2015 11:15
autor: neznámy
.. preto je ten zákon taky užasný...:-) na ktorom PaLO pracujes ?
28.7 2015 12:35
autor: neznámy
Ani u nás v nitrianskom kraji nič také sme nenašli.
To nie len zákon je užastný, ale úžasné je aj to, že patrí pod dve ministerstvá.Čo jedno prikazuje, druhé zakazuje.
Nedá sa spísať nejaká petícia?
28.7 2015 13:44
autor: neznámy
Myslím, že to je skutočný obraz o tom v akom úbohom stave je celá ŠSLH a P
24.8 2015 13:33
autor: neznámy
Žilinský kraj mal zverejnený výpis do účinnosti nového zákona o pozemkových spoločenstvách. Teraz už nie je nič,nedá sa overiť či sa pretransformovali spoločenstvá bz právnej subjektivity? Komu to asi nahráva ?
13.1 2016 15:14