Lesmedium

smrek

autor: neznámy
Má význam zalesňovať smrek? Chradne a hynie už aj v mladých porastoch aj vo vyšších polohách. Je to dôsledok klimatických zmien?
sekcia: Archívne fórum, 30.6 2015 12:13
autor: neznámy
Podľa mňa to význam má a to tam, kde je stanovištne vhodný...to, že smrek je atakovaný vetrom či podkôrnikom a aj suchom ešte neznamená, že nepatrí do lesa...
30.6 2015 13:10
autor: neznámy
správne smrek je potrebná drevina a len názory ochranárov a VLKa sa nás snažia presvedčiť , že ho netreba. Sadte ho všade kde je stanovištne vhodný vaše deti vám budú vďačné
30.6 2015 20:15
autor: neznámy
Kde je smrek u nás stanovištne vhodný? Kto o tom rozhodol?
1.7 2015 7:37
autor: neznámy
Všade tam, kde je popísaný v obnovnom zastúpení pre príslušný porast (nájdete to v PSL), prípadne v modeloch hospodárenia podľa HSLT (hospodárskeho súboru lesných typov).
1.7 2015 9:37
autor: neznámy
Zohľadňujú tieto modely aj súčasné globálne otepľovanie?
1.7 2015 10:11
autor: neznámy
Ja sa opýtam takto...podľa čoho by ich mali zohľadňovať? Štúdií, výskumov ohľadne globálneho otepľovania je veľa, ale ja osobne neviem o tom, že by boli prijaté nejaké záväzné závery a že by niekto povedal, že lesné vegetačné stupne sa budú posúvať takto a takto a že teplota je bude už len taká a taká a zrážky také a také...keď toto niekto zadefinuje, potom sa môžu meniť ostatné veci.
1.7 2015 11:39
autor: neznámy
Prečo potom smrek z európskych lesov odchádza? Môžu za to hádam lesníci?
1.7 2015 13:21
autor: neznámy
O tom, kde je smrek stanovištne vhodný nikto "nerozhodol", ale zistil to pán prof. Zlatník na základe svojich výskumov. Je za tým množstvo práce ekológov (myslím ekológov - lesníkov, nie pseudo - ekológov).
1.7 2015 14:28
autor: neznámy
Za to, že smrek "odchádza", môžu pseudo - ochranári, ktorý bránia lesníkom aplikovať jednu zo základných lesníckych disciplín, ktorou je ochrana lesa. A to je po kalamite v Tatrách neodškriepiteľný fakt. Kto to nevidí je buď neznalý, alebo provokatér.
1.7 2015 14:36
autor: neznámy
Plne súhlasím s Marekom...dôvodov je viacero, ale určite nie ten, že lesníci nevedia, čo so smrekom treba robiť...tí to vedia najlepšie, len iné zákony majú väčšiu silu ako má zákon o lesoch a podľa toho to aj vyzerá!
1.7 2015 14:43
autor: neznámy
Za to, že smrek "odchádza", môžu pseudo - ochranári, ktorý bránia lesníkom aplikovať jednu zo základných lesníckych disciplín, ktorou je ochrana lesa. A to je po kalamite v Tatrách neodškriepiteľný fakt. Kto to nevidí je buď neznalý, alebo provokatér.
1.7 2015 14:44
autor: neznámy
Teda ste názoru, že smrek treba sadiť tak ako to bolo vyskúmané pred rokmi a klimatické zmeny ku ktorým odvtedy došlo si nevšímať.
1.7 2015 16:16
autor: neznámy
Nik netvrdí, že klimatické zmeny si netreba všímať...bez ohľadu na klimatické zmeny má smrek stále svoje optimum pre život a rast v rámcoch, o ktorých je vyššie písané...smrek vyrastie aj na nížine, len kto a na čo by ho tam pestoval...a to, že tu máme extrémy počasia, to nie je len problém smreka, dokázala to aj posledná kalamita Žofia, padli v nej aj buky okrem iného...každý strom je voči extrémom odolný len do určitej miery, niektorý viac iný menej...smrek je z tých viac zraniteľnejších, ale to neznamená, že by sme ho mali vyradiť, stále je a mal by aj naďalej byť jednou zo základných drevín našich lesov...čo bude o 100, 200, 300 rokov to nech riešia ľudia po nás.
6.7 2015 8:23
autor: neznámy
zákony sú rovnakej právnej sily, ale chyba je len pri ich aplikácii do života, tu podliehame akejsi nadradenosti ochranárskych zákonov čo je nezmysel. Pokiaľ som dlhé roky vykonával štátnu správu lesného hospodárstva nič mi nebránilo riešiť nedostatočnú ochranu lesa v zmysle § 28 zákona o lesoch v piatom či štvrtom stupni ochrany lesa, išlo o uloženie sankcie Správe NP Slovenský raj, zrazu sa dali aplikovať i ochranárske metódy podľa zákona o lesoch. Pýtam sa prečo to nešlo v okrese Poprad, kraji Prešov a zároveň ako skúsený lesník neovplyvniteľný politikmi odpovedám: U nás bez rozdielu politickej vládnucej moci sme na štátnej správe boli Tí istý odborníci, ale to bolo treba tvrdo obhajovať, išlo to až kým neprišiel ten najväčší odborník Zsolt a bez toho či niekto skúmal odbornú spôsobilosť a výsledky úradu za 28 rokov odvolali prednostu a dali svojho politický oddaného človeka, neunúvali sa vymenovať prednostu ani s radov mojich zdatných kolegov. V ostatných okresoch sa tieto výmeny diali po každých voľbách, teda tu nikomu nezáleží na odbornosti a na princípoch zákona o štátnej službe:
Pricípy a) profesionality,
b) politickej neutrality,
c) nestrannosti,
d) efektivity,
e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,
f) etiky.
Neskúmalo sa nič len sa menili ľudia a Tí noví si nevedeli vyložiť ani zákony, báli sa diskusii s ochranármi a stalo sa to čo v Tatrách. Tu je na mieste trestná zodpovednosť, škody ktoré vznikli na nespracovanom kalamitnom a ponechanom dreve či chceme či nechceme postihli nielen vlastníkov lesa ale každého Slováka, lebo ak by vlastník ho bol spracoval ( čo je jeden s prvotných podmienok likvidácie kalamity), bol by ho speňažil a cez DPH by bol prispel taktiež do štátneho rozpočtu. Stav lesa isto by nebol taký aký je tam teraz- mŕtvý les. Takto môžeme porovnať aj robotu lekárov v nemocnici a povedať: vieme liečiť, ale necháme pacientov na prirodzený výber.
8.7 2015 11:59