Lesmedium

Dedenie-Urbár

autor: Janka
Po otcovi máme mať dedičské konanie, na katastrálnom portáli som našla tri LV lesné pozemky napísané na jeho meno.Pri každom sú uvedené m2, len neviem na koho sa mám obrátiť čo by mi mohol poskytnúť, že koľko pripadá m2 na otca. Napr. na jednom LV je 620000m2 a jeho sploluvlastnícky podiel je 1/13400 mohol by niekto mi v tomto poradiť.Ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 29.6 2015 15:17
autor: neznámy
620000 m2 : 13400= 46,268 m2 Ak by v čitateli bolo iné číslo ako 1, potom výsledok treba ním vynásobiť. Pre tento LV platí čo som Vám vypočítal.
29.6 2015 18:13
autor: neznámy
Pred dedením sa koná u notára predbežné zisťovanie. V ňom v podstate dávate notárovi viac menej podrobnejšiu informáciu, čo je predmetom dedenia. Niekedy stačí povedať, že predmetom dedenia sú pozemky v miestnom katastri a niekedy napríklad, že aj v katastri na druhom konci republiky. To by mohlo pokiaľ ide o nehnuteľnosti pre zisťovacie konanie stačiť. Na základe toho notár na LV potrebné vyhľadá. Avšak. Nie všetci majú všetky svoje nehnuteľnosti zapísané na LV. Niektorí ich majú zatiaľ len v pozemkovej knihe. A niekedy sa stane, že notár sa uspokojí len s prehľadaním listov vlastníctva a pozemková kniha ostáva bokom.
A ak aj váš otec má vlastníctvo zapísané aj v pozemkovej knihe, teda také čo ešte nie je na listoch vlastníctva, tak na to upozornite notára.
Niekde sa stáva, že niekto má dve krstné mená. A to sa odrazilo aj v pozemkovej knihe. Niekde súčasne s obidvomi menami. Niekde len s jedným a inde s druhým. Aj na to treba notára upozorniť.
A keď už budeš mať po dedení, určite nebudeš mať ani tušenia, kde presne sú tie zdedené pozemky. Dokonca s radostným prekvapením možno zistíš, že aj trvalo zdedené pozemky sú lesom. Ale to už je na ďalšiu otázku.
30.6 2015 14:29