Lesmedium

Práva a povinnosti lesného hospodára

autor: Jano
Môže odborný lesný hospodár odmietnuť vydať povolenie na ťažbu napriek tomu že túto stanovuje desaťročný hospodársky plán a výbor urbárskej spoločnosti trvá na jeho plnení
sekcia: Archívne fórum, 26.6 2015 8:58
autor: neznámy
ak to nie je v súlade s LHP tak ano
26.6 2015 12:30
autor: neznámy
práve že to je v súlade LHP len na členskej schôdzi urbárskej spoločnosti bolo prijaté uznesenie že sa na odberateľa vlákniny a guľatiny bude robiť výberové konanie a doteraz sa predávalo len jednému odberateľovi ktorého dohadzoval hospodár s predsedom za polovičné ceny a to sa im teraz nepáči a preto chcú zastaviť ťažbu.
29.6 2015 10:02
autor: neznámy
to by nemali urobiť. Mozu sa vyhovoriť , že LHP netreba , ale ak si dobre prestuduju zakon tak treba. aj prebierky do 50 rokov treba robit
29.6 2015 13:35
autor: neznámy
Pokiaľ sa ignoruje LHP (PSL), tak OLH priamo riskuje svoje osvedčenie pre neplnenie si povinností v zmysle zákona o lesoch (§ 48).
29.6 2015 14:46
autor: neznámy
O vykonaní ťažby nerozhoduje OLH ale výbor urbáru. Ak OLH odmieta vydávať pre urbár súhlas na ťažbu dreva, nech to odôvodní. Ak takýto dôvod nie je v súlade so zákonom môže výbor zrušiť s OLH zmluvu.
29.6 2015 15:13