Lesmedium

majetok urbáru

autor: macka
Čo všetko spadá do majetku urbariátu ?
sekcia: Archívne fórum, 25.6 2015 16:07
autor: neznámy
Skúsim odpovedať: Všetky pozemky vo vlastníctve-lesné,OP, TTP., lesné cesty...
Ďalej všetky finančné prostriedky na účte , ako aj v pokladni.,Ale aj ak máte DHM a HIM.

27.6 2015 21:31
autor: neznámy
pozemky vo vlastníctve - to sú všetky pozemky, ktoré spravuje urbariát, čiže pozemky podielníkov alebo nie ?
28.6 2015 16:28
autor: neznámy
Autor odpovedal, že všetky pozemky vo vlastníctve. Predpokladám, že mal na mysli vlastníctvo lesného spoločenstva.

Náš komposesorát si niekedy v minulosti kúpil parcelu. V pozemkovej knihe bol ako vlastník vedený komposesorát. Táto parcela by teda aj v súčasnosti mala patriť do majetku lesného spoločenstva.
Ak by si aj v súčasnosti nejaké lesné spoločenstvo kúpilo nejaký pozemok, tiež by patril do majetku spoločenstva. (Ale nepozeral som sa, či by prípadná kúpa nebola v rozpore so zákonom o lesnom spoločenstve)
28.6 2015 18:56
autor: neznámy
Otázka sa týkala majetku urbariátu, K tomu smerovala aj moja odpoveď.
Áno, pozemky patriace jednotlivým podielnikom.28.6 2015 20:00
autor: neznámy
V žiadnom prípade pozemky patriace jednotlivým podielnikom netvoria majetok urbariátu. Majetok pozemkového spoločenstva tvorí len ten majetok, ktorý ako právnická osoba nadobudla odo dňa svojho vzniku.
29.6 2015 15:18
autor: neznámy
A komu patria pozemky urbariátu, ak nie jednotlivým vlasníkom podľa výšky ich podielu?


29.6 2015 15:48
autor: neznámy
Ako ste uviedli. Pozemky patria vlastníkom vedeným na LV a nie urbariátu. Nikdy mu ani nepatrili.
30.6 2015 8:17
autor: neznámy
Hráme sa tu so slovíčkami.Čo je vlastne urbariát?.Veľa sa o ňom tu popísalo

Každý z nás vie,že nie je to majetok nejakého výboru a od schválenia nového zákona, nemôže byť ani majetkom Pozemkového spoločenstva ako právnickej osoby
V praxi to však vyzerá úplne inak.
Pozemky patria vlastníkom podľa výšky ich podielu, v spoločenstve ale stačí k tomu nadpolovičná väčšina ,/ legálna , alebo nelegálna/ktorá rozhoduje s nakladaním ich majetku.v konečnom dôsledku s výkonným právom výboru, ktorý rozhoduje s efektom riadenia,-financiami
A ak niekto povie, že až po schválení zhromaždím/tiež nadpolovičnou väčšinou kde stačí neoverené splnomocnenie/ tak ide prinajmenšom o naivitu, alebo zavádzanie.
V minulosti sa narobilo mnoho chýb-krívd a nie je tomu inak ani teraz.
Aké mám práva ako vlastník, keď sa nechcem zaradiť do "davu"..? Mizivé.
..
30.6 2015 13:02
autor: neznámy
Tak to s mýlite. Výbor predsa nemôže nakladať s majetkom podielníkov. Nemôže napríklad predať ich podiel. No a ak nesúhlasíte s väčšinou máte možnosť domáhať sa ochrany svojho majetku a práv. Práve preto, že sa podielnici nebránia si často výbor robí s ich majetkom čo chce.
1.7 2015 7:44
autor: neznámy
Rozpoluplná odpoveď. Najskôr mi odpoviete, že výbor nemôže nakladať s majetkom podielnikov a posledná veta hovorí o opaku.
Kde sa máme domáhať práv? Iba na súde. Viete koľko to stojí a hlavne za akú dlhú dobu.Náš predseda predal majetok podielnikov, máme od roku 2009 zablokovaný predaj a nákup podielov,lebo o tom ešte stále súd nerozhodol.
1.7 2015 13:48
autor: neznámy
aby bolo jasne:
1. vlastnik (fyzicka osoba) vlastni nehnutelnost (majetok) v nejakom podiele, ktoreho spravu a obhospodarovanie prenechava pre spolocenstvo (urbariat), ktore si za tymto ucelom zalozili. s touto nehnutelnostou moze nakladat iba vlastnik teda fyzicka osoba zapisana na LV.
2. pokial urbariat nadobudne napr. nehnutelnost (majetok) naklada s nim prostrednictvom zhromazdenia alebo vyboru (zavisi od vnutornych predpisov spolocenstva).

3. pokial by sa urbariat zrusil, bolo by potrebne tento majetok vysporiadat, napr. predajom, prevodom na jednotlivych vlastnikov urbaru.

4. pokial urbariat ma nejaky majetok (napr. nehnutelnost) jedna sa o majetok urbariatu ako pravnickej osoby a nie podielnika, vy mate podiel zas v urbariate, pokial by ste napr. predavali podiely v urbariate, nepredavate iba podiel z nehnutelnosti ale aj podiel na majetku ktory vlastni urbariat (pozemky, peniaze, traktor atd.) pretoze boli nadobudnute obhospodarovanim aj vasich pozemkov, cize predavate aj hodnotu podielu z majetku urbaru.

mnohy o tom ani netusia ze to tak je, pri predaji by si mali zratat hodnotu pozemku + hodnotu z majetku urbaru (hlavne kde su velke urbary a vlastnia napr. aj gater), idealnejsie by bolo podla uctovnictva stanovit hodnotu urbaru, a predavat z neho podiel rovnako ako z pozemkov.

20.7 2015 14:36