Lesmedium

Zhromaždenie pred NR SR

autor: neznámy
Čo keby sa niečo podobné zorganizovalo aj z dôvodu,dotlačenia k stavu na základe nového Zákona o pozemkových spoločnostiach?

.

P.Vlado začal skúmať negatíva tohto zákona, Je ich dosť.A hlavne, že vlastníci sa nemohli slobodne na základe demokratických pravidiel rozhodnúť , ako budú ďalej pokračovať.

Jednoducho išlo o direktívne nariadenie. Niekomu to vyhovuje tento systém, ale je mnoho malých spoločností, ktoré iba prežívajú Nepodnikajú ani s drevom, lebo ich majetok je malý a sotva stačí na pokrytie vlastných potrieb,

Náklady prevyšujú príjmy.

Nepomôžu im ani príspevky s fondov.

Škoda, že VLADOV príspevok nemal nasledovníkov.Alebo je to všetko v poriadku?

sekcia: Archívne fórum, 20.6 2015 17:29
autor: neznámy
Je to skutočne skutočne dobrý a opodstatnený návrh, ale kto zhromaždenie zvolá a na to treba organizačný výbor .
21.6 2015 14:54
autor: neznámy
pridajte sa k živnostníkom,majú svoje združenie,možno vám pomôžu,za pokus to určite stojí.
21.6 2015 18:16