Lesmedium

Kupa podielov urbariatu na sro.

autor: feri
Kupili už niektore urbariaty podiely svojich členov na s.r.o.??
sekcia: Archívne fórum, 8.6 2015 23:31
autor: neznámy
Prevod podielov členov na spoločenstvo je zo zákona zakázaný. Preto spoločenstvo nemôže špekulatívne zakladať s.r.o. ako vlastnú firmu za účelom kúpy podielov. Je to nezmysel.
9.6 2015 14:20
autor: neznámy
Kúpili ale na s.r.o. založenú len niektorými členmi. V podstate si takto skúpili podiely pre seba a za svoje. Urbár Snina. Založenie s.r.o. spoločenstvom na tento účel by bolo protiprávne.
10.6 2015 11:17
autor: neznámy
V tomto štate sa kradne a ojebuje v sulade zo zakonom!Každy urbar si može založit sro a nakupovať podiely spoluvlastnikov.Iba sud može rozhodnuť o tom či konali protizakonne.Pravny vyklad všakovakych odbornikov nie je pre nikoho záväzny.Žijeme v štate,kde 2 súdy v rovnakej veci rozhodnu rozdielne.Urbariat ma financie aby sa mohol súdiť.V jednote je sila .Nakupujte,lebo Vas skupia špekulanti=politici.
10.6 2015 12:38
autor: neznámy
No práve. Ozval sa ďalší odborník.
10.6 2015 12:49
autor: neznámy
Kataster povolí takýto vklad?Ak ho povolil, treba konať a postúpiť MS SR.
10.6 2015 13:12
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo s.r.o. založiť nemôže. Ide o osobitnú právnickú osobu, ktorej účel je vymedzený zákonom. Ak by spoločenstvo malo byť jediným spoločníkom v s.r.o., bolo by to tiež v rozpore s účelom obmedzenia podľa § 150a Obch.Z. S.r.o. musí mať v predmete činnosti nejakú podnikateľskú činnosť. Ak už chcú vlastníci podnikať v takejto právnej forme potom je na mieste zrušiť pozemkové spoločenstvo a založiť si s.r.o.
10.6 2015 14:15
autor: neznámy
Takže:
- podľa OZ - Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
- teda aj s.r.o. môže byť vlastníkom podielov a teda aj členom PS
- s.r.o. môže mať však maximálne 50 spoločníkov
10.6 2015 17:18
autor: neznámy
.Je jasné, zákon povoľuje,aby vlastníkom mohol byť aj právny subjekt..
Otázka však bola postavená inak.
10.6 2015 21:04
autor: neznámy
Presne tak. Každá s.r.o. si môže kúpiť podiel v urbáre. Urbár si však nemôže sám zriadiť s.r.o. za tým účelom aby cez ňu obišiel zákaz a skupoval podiely vlastných členov za ich vlastné peniaze. Kto by potom za takúto s.r.o. hlasoval na zhromaždení? Sám predseda. To už priamo zaváňa snahou ovládnuť urbár predsedom. Okrem toho taká s.r.o. aj niečo stojí ( založenie, účtovníctvo, dane ). No a to všetko rovnako za peniaze vlastných členov. Teda aj tých čo so žiadnou s.r.o. nesúhlasia. Čo myslíte, kto na tom získa?
11.6 2015 7:43
autor: neznámy
Zapojila som sa do diskusie, lebo táto téma mi je blízka a visí, ako damoclov meč nad Poz. spoločenstvom.
Pred nedávnom mi tu bolo napísané, že neviem, čo spoločná nehnuteľnosť je.
Práve že viem.Myslím si, že je už iba kúsok od ich celkového zániku
Pozrite sa na prvotinu zákona z roku 2013, prečo bola novalizácia?
A to nezostalo bez následkov.
Zákon pamätá , ktorí nesúhlasili so založením, a ktorí sú nespokojní s riadením.
Môžu sa obrátiť na súd!
Tá nadpolovičná väčšina použije na právne služby spoločné peniaze a kto zaplatí advokáta pre tú druhú menšinovú polovicu, prípadne jednotlivca,
ak by sa vôbec na súd obrátili. V našej republike už dávno nie je právo na strane pravdy, ale na strane peňazí. Dovoľujem si toto tvrdiť, pretože mám k tomu mnoho dôkazov.
.
11.6 2015 9:08
autor: neznámy
Ak valna hromada urbaru schvali,že bude nakupovať spoluvlastnicke podiely,vybor je povinny plniť uznesenia VH.
12.6 2015 15:06
autor: neznámy
A čo s týmto, keď podľa zákona o PS:
"Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný."
12.6 2015 17:32
autor: neznámy
Tak ako p. Jaro, môže nakupovať? Môže, súhlasím s Vašim vyjadrením, ale nakúpené podiely sa prerozdelia medzi vlastníkov Poz. spoločenstva,, čím sa vlastne zvýši ich spoluvlastnícky podiel.Poz. spoločenstvá, by mali skupovať podiely predávajúcich vlastníkov, ktorí sa rozhodli predať.

Správne ste definovali zákon.Nie je prípustný prevod na spoločenstvo a preto , ak by kataster takýto vklad povolil, treba to riešiť, ako som odporučila.

12.6 2015 22:10
autor: neznámy
Konečne to niekto pochopil!Urbariat je ako povereny sprostredkovateľ,ale podiely sa prerozdelia na všetkych podielnikov.
13.6 2015 14:11
autor: neznámy
Ak si kúpi podiel pozemkové spoločenstvo na LV bude vedený ako vlastník. Žiadne podiely sa neprerozdelia na podielnikov To by si museli kúpiť podiely oni. Kto bude hlasovať za podiely vo vlastníctve spoločenstva? Predseda? Ak ich bude dosť tak potom zvolí sám seba.
17.6 2015 12:07
autor: neznámy
Ak by kataster takýto prevod povolil, tak vlastník by figurovalo Pozemkové spoločenstvo.Toto bolo bežné do roku 2013.ˇPrečo nový zákon toto zakázal?

Čo rozumiete pod pojmom Pozemkové spoločenstvo?Výbor, DR?
17.6 2015 22:30
autor: neznámy
Zakázal to z toho dôvodu, že zo zákona je členom spoločenstva vlastník podielu. No a spoločenstvo nemôže byť samo sebe členom. Ani keby vytvorilo s.r.o.. Okrem toho urbáre ani nikdy priamo, či nepriamo žiadne podiely nevlastnili. Len ich členovia. To je základný princíp ich fungovania a existencie, čím sa odlišujú od iných spoločností.
18.6 2015 7:58
autor: neznámy
pp plne sa stotožňujem s odpoveďou neprihláseného.
Táto zmena nového zákona bola pre mňa pozitívom.
18.6 2015 10:14