Lesmedium

ttp

autor: prter
Mam list vlastnictva ide o trvalo travne porasty.je tk vk vymere420000 metrov stvorcovich.obhospodaruje to druzstvo.ale ja nemam s tym druzstvom ziadnu zmluvu.mam to ako dedicstvo.keby som tam chcel hospodarit sam co treba urobyt?na aky urad sa obratit?poradte prosim dakujem
sekcia: Archívne fórum, 1.6 2015 23:50
autor: neznámy
čo je to tk vk? Jedná sa o 42 ha?Odpoviem Vám na Váš dotaz.
2.6 2015 13:21
autor: neznámy
Ak som to správne pochopil vlastníte 42 hektárov pôdy, ktorá je zapísaná v katastri ako trvalé trávne porasty. Nepíšete však, či ide o jednu parcelu, alebo viaceré, alebo či ide o spoluvlastnícke podiely v niekoľkých parcelách, ktorých súčet dáva výmeru 42 hektárov. Dôležité je aj to, či ste jediným vlastníkom a či parcely sú na LV zapísané v registri "C" alebo "E".

Ak ste jediným vlastníkom je to jednoduchšie, môžete sa zaregistrovať ako samostatne hospodáriaci roľník v obci, kde sa pôda nachádza, môžete však založiť aj nejakú obchodnú spoločnosť podľa obchodného zákonníka. Zistite si, či predchádzajúci vlastník, po ktorom ste dedili, nemal s družstvom uzavretú nájomnú zmluvu. Ak sa rozhodnete podnikať na pôde, existujú spôsoby ako môžete pôdu dostať od družstva do vlastného užívania. Je to však na dlhšie vysvetľovanie. Mám s tým vlastné skúsenosti, ak máte záujem uveďte svoj kontakt na e-mail, alebo telefón.

2.6 2015 16:11
autor: neznámy
Za 42 ha pôdy by ste od družstva ročne zinkasovali za nájom cca 2800 Eur.
Žiadajte spätný nájom podľa obč. zákonníka,odkedy ste vlastníkom . Vôbec nie je dôležité, či vlastník pred Vami mal s družstvom uzatvorenú zmluvu.

Nie je dôležité, či máte pôdu rozkúskovanú, alebo nie. Družstvo Vám vymeria takúto výmeru zrejme na jednom mieste, alebo na viacerých-podľa dohody s Vami.
Dostanete číslo, alebo čísla parciel v KNC. V obci sa prihlásite ako platca dane do 31.1:XXX roka.Napr. 2016.
Ak budete chcieť hospodáriť a dostávať dotáciu od štátu,tak si tieto parcely/mapy/ od družstva,zanesiete na PPA a dáte si vypracovať LPIS.Je to zadarmo.
Je to tiež mapa, ktorú vyhotovuje výskumný ústav pôdohospodársky.
Ostatné informácie Vám poskytne PPA, alebo si nájdete na jej stránke .

Mám skúsenosti, že Zákon, ktorý o tomto pojednáva, družstvá nedodržujú.
Ak by vo Vašom prípade chceli dodržať presne zákon, tak by naozaj bolo obtiažnejšie , ako o tom píše diskutujúci predo mnou.
Prečítajte si zákon 504/2003.
Všetko je však o dohode.
Nemusíte byť zaregistrovaní ako SHR, ak nebudete prípadne chovať ohrozený druh zvierat a požadovať dotácie na DJ.
Ako Fyzická osoba to budete mať jednoduchšie vo všetkom.Nikto nezistí čo máte, a koľko dostávate a či vôbec dostávate niečo od štátu.
3.6 2015 8:20