Lesmedium

autor: Občianske združenie
Kto je oprávnený vystupovať za občianske združenie pri hospodárení v lesoch?
sekcia: Archívne fórum, 27.5 2015 8:02
autor: neznámy
splnomocnenec splnomocnený nadpolovičnou väčšinou
28.5 2015 14:53