Lesmedium

pozemkove spoločenstvo v likvidácii

autor: KTM
Naše PS je v likvidácii, o čom sme sa dozvedeli o dva mesiace od zverejnenia vo vestníku.Nám vlastníkom podielov nebola za celé obdobie,čo urbariát fungoval vyplatená ani koruna a ani jeden cent. Musíme si aj tieto pohľadávky nejako nahlásiť?
sekcia: Archívne fórum, 25.5 2015 13:44
autor: neznámy
Asi sa spoločenstvo zbavuje pravn. subjektivity a štatutu podnikateľa - rozumne vedenie PS. Buď rad a nič nenahlasuj !
26.5 2015 7:57
autor: neznámy
dobrý deň.
Sme spoločnosť, ktorá ponuka právne služby v oblasti urbarskych spoločnosti podľa §97/2013 a iných zákonov, taktiež spravujeme lesne pozemky vlastnílov,urbárske spoločnosti ,atd......
Viac info na email lesy.uhk@gmail.com

Ostávam s pozdravom
26.5 2015 10:02
autor: neznámy
Pozor na podvodníkov
26.5 2015 14:21
autor: neznámy
Urbariát Horná Kráľová,čo je Vaším cieľom?
26.5 2015 15:31
autor: neznámy
Keď má spoločenstvo nejaký majetok( aj financie ) a bolo zrušené tento sa v likvidácii použije na úhradu prípadných záväzkov. Ak niečo zostane rozdelí sa medzi členov spoločenstva.
27.5 2015 8:05
autor: neznámy
Pri likvidácii treba prihlásiť také pohľadávky, ktoré sa netýkajú rozdelenia zisku. Aspoň si myslím.
Napríklad - ak si požičal spoločenstvu nejaké peniaze, vykonal preň nejaké práce a nedostal si za ne zaplatené.
27.5 2015 8:38
autor: neznámy
súhlasím s prvým neprihláseným,Ak PS nechce mať v budúcnosti problémy,treba sa zbaviť právnej subjektivity,a vrátiť sa k obč.združeniu,alebo k jednoduchému združenie vlastníkov pozemkov. A budete mať pokoj od, účtovnícstva,auditorov,odvodov .... Štát chce lec cicať a cicať aby na druhej strane nakojil . Váhostav,či osadníkov!
27.5 2015 11:57
autor: neznámy
súhlas , preto som tak trochu provokatívne reagoval 26.5 2015 7:57
28.5 2015 13:31
autor: neznámy
Taký nezmysel,aký vyprodukovala vláda o PS s právnou sub. treba hľadať hádam iba v Nigerii !!
Hvála bohu,nikto vám nepovie 100 % pradu,resp.zákonnosť Každý sa Vám hneď len vyhráža likvidáciou PS - totálna blbosť, akurát môžu Vás zrušiť iba na papieri,ale nehnuteľnosť ostáva,takže si ďalej môžte hospodáriť ako chcete,
Vyhrážajú sa pokutami,ale ak by došlo k súdnemu dovolanu,tak by št.správa bola asi v koncoch !!!
29.5 2015 12:37
autor: neznámy
Pozor na podvodníkov ktorí sa chcú dostať k vašmu majetku
31.5 2015 14:59
autor: neznámy
Ďakujem za odpovede,hlavne Jozef1,
Ako to bude ďalej s PS, napíšte ešte svoje skúsenosti. Mnohí podielnici majú zlé skúsenosti so správcami, veľmi o zákonoch nevedia, nevedia to usledovať, asi keď to niekedy vznikalo,boli iné vzťahy medzi ľuďmi a nikto by si nedovolil pri spravovaní to využiť vo svoj prospech a obohatiť sa. Samozrejme sa ospravedlňujem všetkým slušným ľuďom.
5.6 2015 13:48