Lesmedium

Postupuje katastrálny odbor správne ?

autor: Miro
Dobrý deň, katastrálny odbor v našom okrese zapisuje na žiadosť výborov spozemk. Spoločenstiev všetky pozemky zahrnuté v zmluve ako spoločenstvenne podľa zákona 97/2013. Som názoru, že právnu skutočnosť, či pozemky patria do spoločnej nehnuteľnosti nemôže správa katastra vyvodzovať z obsahu zmluvy o spoločenstve. Zmluvou o spoločenstve totiž spoločná nehnuteľnosť nevzniká.Dnes som mal jednanie ohľadom začatia opravy chyby v katastrálnom operáte a skončilo to pre mňa fiaskom.Ako spoločenstvenne sú od roku 2014 zapísané aj doteraz neurbarske pozemky.Jednoducho ak si vybor požiada o zápis , oni ako registračný organ to zapíšu a ja si mam dať podnet na prokuratúru. Všetky doterajšie postupy tu prediskutovavane su mi nanič. Postupujú správne?

sekcia: Archívne fórum, 4.5 2015 22:10
autor: neznámy
Nie je tomu ani týždeň, čo som diskutovala na túto tému s právnym oddlením -Judr.xx na našom katastrálnom úrade.
Práve na základe diskusie na tomto fóre.
Závisí to asi od konkrétneho katastrálneho odboru.
Stalo sa mi u nás pred rokom, že pojem spoločná nehnuteĺnosť je pre mnohých veľká neznáma.
Chyba je však podľa mojej mienky v samotnom výklade zákona §2 predsedov výborov, .
Zavolajte si na Chlumeckého Bratislava č.02/2081 6002, prepoja Vás.na príslušné oddelenie inšpekcie kontroly katastra .
Tam Vám dajú správnu odpoveď
Správnu odpoveď Vám dá aj p. riaditeľ legislatívy -tvorca tohto zákona.z MP.
4.5 2015 22:44
autor: neznámy
aa ďakujem , dám vedieť
5.5 2015 7:13
autor: neznámy
odpoved pre Mira je velmi jednoducha: v ziadnom pripade kataster nepostupuje spravne !!!
Kataster nech konecne prestane strkat alibisticky hlavu do piesku a zacne konat.
5.5 2015 7:55
autor: neznámy
Pán Miro, odporučila som Vás na dve rôzne inštitúcie hoci by som Vám bola dala ihneď odpoveď, ale nepísali ste, ako je uzatvorená zmluva.
Kataster mal právo zapísať spoločnú nehnuteľnosť, ak to bolo schválené v zmluve,
Už sme tu raz o tom diskutovali a zrovna tiež asi nejaký pán Miro sa pýtal na túto problematiku.Prečo by však tí, ktorí ponúkli na spoločné obhospodarovanie svoje pozemky spoločenstvu boli súhlasili so "SPOLOČNOU NEHNUTEĽNOSŤOU?
Pozrite si zmluvu o založení, čo ste vlastne schválili.
Ja tvrdím , vychádzajúc zo zhromaždení u nás, že vlastníci na 80-_90% nevedia čo schvaľujú a ani výbory a dozorné rady neovládajú svoje kompetencie ale ani zákony vyplývajúce pre Pozemkové spoločenstvá.To platí aj pre Pozemkové a lesné úrady.
Opakujú sa podobné chyby, ako pri zákone 181/1995.
Netvrdím, že je zlý zákon, len by to malo byť napísané tak, trochu akoby lopatisticky.
V minulosti nemohli byť dve spoločnosti v jednej, ale boli a OLÚ to tolerovali a neupozornili na pochybenia.Spoločenstvá založené podľa zákona 181/95, §10 nemali mať výbory, DR. Ale kde to bolo napísané, že nemajú mať?Kde bolo napísané, že nemôžu byť dve spoločnosti v jednej s rozdielnymi vlastníkmi a podielmi?
Ospravedlňjem sa, nechcem sa nikoho dotknúť,len poukazujem, že vlastníci by sa mali viac zaujímať čo schvaľujú, čo podpisujú a pod.
Preto ešte raz, preverte si celú zmluvu a prípadne aj stanovy spoločnosti.
Sú tu skúsení ľudia, ktorí ovládajú danú problematiku.Ja stále píšem, som v tomto smere nováčik.
Zákony sa stále v poslednom čase menia tak často,že človek-obyčajný, nemá šancu sa v nich orientovať. Aj samotné MS poukazuje na túto skutočnosť.
Samé novelizácie nad novelizácie. Napr. Pred dvoma rokmi som oznamovala drobnú stavbu.bez akýchkoľvek poplatkov. Teraz je potrebný LV z katastra/8Eur/ a poplatok 10 Eur.
Niečo do štátnej pokladnice, niečo do Obce.
5.5 2015 9:47
autor: neznámy
Áno, už sme o tom diskutovali, ale teraz to riešim s lesným a katastrálnym odborom. Píšete kataster mal právo zapísať spoločnú nehnuteľnosť, ak to bolo schválené v zmluve, spoločná nehnuteľnosť je už dávno vytvorená a zapísaná v katastri ale teraz ( na žiadosť výboru) ju na katastri doplnili o ďalšie doteraz nespoločenstvenne pozemky aj keď zahrnuté v zmluve ( bývala panská čiastka a nie urbarska podľa PKV). Zmluva a stanovy sú v rozpore so zak 97/2013 , to tvrdím ja, aj pri jej schvaľovaní boli dvaja členovia s najväčšími podielmi proti. Lesný odbor pripúšťa po telefóne ale písomné mi na nič neodpovedia , že v zmluve sú nedostatky ale on to nerieši, lebo väčšina a lavína v celom okrese a následné kataster na základe chorej zmluvy zapíše blud- lebo väčšina a pečiatka právnickej osoby. Volal som na Chlumeckého Bratislava č.02/2081 6002 a po rozhovore som im predoslal moju požiadavku. Pýtal som si pána Clumeckeho a oni vraj tam taký nepracuje ale sú na Chlumeckej ulici- moja chyba. Ďakujem.
6.5 2015 7:10
autor: neznámy
nepísali ste, ako je uzatvorená zmluva. Doplním,
v zmluve sú 4 parcely s 15 parciel pôvodná urbarska PKV
a 6 parciel z 12 parciel pôvodná pánska čiastka PKV, ktorú si odkúpili niektorí obyvatelia obce a dvaja väčšinoví vlastníci sa chceli oddeliť ( zrušiť spoluvlastníctvo rozhodnutím sudu pre násilné chovanie sa ostatných spoluvlastníkov) v odkúpenej panskej čiastke.
6.5 2015 7:31
autor: neznámy
Ak kataster pochybil, tak podajte na Inšpekciu ul.Chlumeckého-Bratislava sťažnosť na katastrálny odbor.
Ale po Vašom vyjadrení, že výbor doplnil .........by som ja podala podnet na Políciu, za poškodzovanie cudzej veci, alebo neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom.Alebo lepšie na prokuratúru, lebo tá Vám aj dá odpoveď k prešetreniu. Môžete následne na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať o nazretie, prípadne odpis spisu/výpovede svedkov a pod.
K lesnému odboru.
Ak boli v zmluve chyby, Pozemkový a lesný odbor nemal zapísať registráciu a žiadať tieto chyby odstrániť.To mu prikazuje zákon.
Ak tak neurobil vtedy, nech tak urobí teraz.
Zmluva , podľa vyjadrenia ministerstva pôdohos. je v takomto prípade platná, lebo ju schválila nadpolovičná väčšina vlastníkov./dávam im za vinu, že k tomuto úkonu stačili splnomocnenia NEOVERENÉ matrikou, alebo adv. kanceláriou.Viem, že by sa v tomto prípade mnohé zmluvy neboli schválili.
Ale registrácia platná nie je, ak zmluva nie je v poriadku.
Ešte je tu jedna dôležitá skutočnosť. Zmluva musela byť overená notárom.
Notár nemal právo vstupovať do priebehu schvaľovania, ale ak je zmluva v rozpore so zákonom, vinu nesie on.
Inšpekcia katastra , zbiera podania kde notári pochybili pri vydržiavačkách a zmluvách, ktoré boli vystavené v rozpore so zákonom. Následne ich posiela advokátskej komore a ministerstvu spravodlivosti.
Ešte k tej bývalej panskej čiastke. Preverte si v zbierke listín /keď ste vlastníkom, kataster Vám to na základe predloženej žiadosti musí umožniť /ako to presne je. Či na PKV, alebo v ostatných záznamoch sa nejedná o majetok ,s článkami z roku 1898-1913.
Tieto zákony boli v roku 1995 boli zrušené a nahradené 181/95, ale preverte si aj túto možnosť. Kto obhospodaroval tieto pozemky po r. 1992?
6.5 2015 7:52
autor: neznámy
Zmluva 97/2013 v našom prípade nie je overená notárom, lebo to už bolo spoločenstvo s pravn. subj. aj predtym 181/95. V BJ okrese len nove spoločenstva museli mať overenie notarom. Podľa katastra články z roku 1898-1913( urbarske) boli zrušene v 50- tych rokoch, keď to preberali štatne lesy. To, že registrácia platná nie je, ak zmluva nie je v poriadku mam dosiahnuť len súdnou cestou ako prehlasovaný vlastník, lesny odbor na namietky neprihliada. Po roku 1995 ich obhospodarovalo spoločenstvo podľa 181/95. Chcem aby len pozemky (články z roku 1898-1913- urbarske) boli zapisane ako spoločenstvenne podľa 97/2013 v katastri, a v tom je problem. Ďakujem aa
6.5 2015 11:16
autor: neznámy
Som názoru, že katastrálny odbor by mal skúmať, ktoré pozemky ( LV ) tvoria spoločnú nehnuteľnosť. Problémom je, že nie vždy sa pojem spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 chápe správne. Niekde sú napríklad názoru, že právnou listinou preukazujúcou, ktoré LV tvoria spoločnú nehnuteľnosť je zmluva o pozemkovom spoločenstve. Ten kto tomu rozumie však vie, že spoločná nehnuteľnosť nevzniká zmluvou o spoločenstve. Nemusia byť v nej obsiahnuté všetky pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť. Môže naopak obsahovať viacero spoločných nehnuteľností, či pozemkov, ktoré do žiadnej spoločnej nehnuteľnosti nepatria. Takáto chybná identifikácia spoločnej nehnuteľnosti môže mať závažné právne dôsledky. Odporúčam aby ste sa s danou vecou obrátili na ministerstvo pôdohospodárstva ako tvorcu zákona o pozemkových spoločenstvách.
6.5 2015 13:42
autor: neznámy
Aj odpoveď Jozefa 1, ktorá je vysoko odborná nasvedčuje tomu, čo stále hlásam, odborná spôsobilosť na katastri a vo väčšine úradov - nula bodov. Politická služba a z tým súvisiace pracovné zaradenie - jednička. Z toho vyplýva ako Jozef 1 napísal - môže to mať vážne následky pre občana, ale nemáš peniaze na obranu súdom a tak chudák občan ostaneš často bez majetku - toto je právo platné v SR. TOTO NEVIDÍ NIKTO, alebo VYHOVUJE TO MOCIPÁNOM, inej možnosti niet!!!
6.5 2015 13:53
autor: neznámy
Obratil som sa aj
na MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Oddelenie štátnej správy lesného hospodárstva
Pavel Bútor, Ing. Telefón: 59266-527 E-mail: tlacove@land.gov.sk
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

nechajme sa prekvapiť
6.5 2015 19:16
autor: neznámy
Ministerstvo pôdohospodárstva Vám v tomto smere nepomôže, iba Vás usmerní, kde sa máte obrátiť.Máte pravdu,ak Pozemkové spoločenstvo bolo zaregistrované ako právny subjekt, nebol potrebný notár. To platí na celom Slovensku a nie len u Vás.
Ak ste však, to znamená nadpolovičná väčšina odhlasovali ,že všetky pozemky budú nielen spoločne obhospodarované , ale spoločne obhospodarovaná spoločná nehnuteľnosť,, tak to je záväzné a zákon to pripúšťa a registrácia je platná a Vy sa naozaj musíte , alebo môžete obrátiť iba na súd , ale predtým si musíte preveriť mnoho vecí.
Neplatí to, čo napísal pán Jozef 1.Aj pozemky súkromných vlastníkov v 1/1 by mohli byť súčasťou spoločnej nehnuteľnosti podľa nového zákona, ale čudovala by som sa človeku, ktorý by na takúto transakciu pristúpil..
/Kataster nemá pravdu , zákony boli zrušené v roku 1995, tak ako som písala.
Nájdete to aj myslím v samotnom zákone 97/2013/ zákony pod čiarov pod jednotlivými §..
Teda ešte raz: Prečítajte si presne, ako je zmluva formulovaná.

Je ťažko určiť, kto pochybil, bez prečítania zmluvy. Píšete, že tieto pozemky po roku 1995 obhospodarovalo Pozemkové spoločenstvo.To by znamenalo, že sa jednalo o pozemky spoločnej nehnuteľnosti, alebo tento štatút nadobudli registráciou podľa §11 zákona 181/1995 Z.z. .
Choďte na kataster a požiadajte o nazretie do zbierky listín. To nie je spoplatnené, pokiaľ nebudete žiadať kópiu z nejakého dokladu.Tam sa všetko dozviete .V PKV v časti B možno nájdete spomínané články, ako aj vlastníkov
.
Zápis o Spoločnú nehnuteľnosť požiadal výbor .Aj tento doklad si žiadajte..
Musí byť totožný so zmluvou.
Je tu malá možnosť, že pochybil kataster, ak tieto dva doklady nekorešpondujú navzájom.
Chyba je, že Pozemkový a lesný úrad nepatrí pod MP, ale MV, kde patrí aj kataster.
Ešte jedna malá pripomienka.Prečítajte si pozorne §2 zákona 97/2013z.z, všetky body a-d.
6.5 2015 21:32
autor: neznámy
Ešte jedna malá poznámka. Zmluvou o spoločenstve spoločná nehnuteľnosť vzniknúť môže.Prečítajte si Preambulu Vzoru Zmluvy na stránke MP .
A je to v súlade so zákonom.
6.5 2015 21:59
autor: neznámy
Konkrétnejšie
-rok 1913, urbar 40 ha, pánska čiastka 150 ha
- rok 1930 panskú si postupne odkupujú obyvatelia obce
-rok 1955 štátne lesy 130 ha lesa, 60 ha JRD
-rok1995 spoločenstvo podľa §11 zákona 181/1995 Z.z., komisionálne vybrane pozemky o výmere 190 ha ( z toho 130 ha les, 60 ha zarastene ttp), v katastri len 40 ha uvedené podľa zákona 181/1995 Z.z

Tu neboli len podiely vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ! § 11
(1) Spoločenstvo s právnou subjektivitou17) sa zakladá
zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou
(ďalej len „zmluva o založení“) vlastníkov podielov
spoločnej nehnuteľnosti.


- rok 2013 40 ha podľa zákona 97/2013 Z.z, dvaja prehlasovaný na valnej hromade, zmluva nezosúladená so zákonom, snahy a podnety ignorovane zo strany lesného úradu doteraz, sudy nepoznajú dátumy
- rok 2014 po zápise panskej čiastky spolu 190 ha podľa zákona 97/2013 Z.z, zabetónovaný stav

PKV urbarsku a panskú mam, články z roku 1898-1913 len v 40 ha urbarska
V zmluve je spoločná nehnuteľnosť ( spoločne obhospodarovane nehnuteľnosti) a zoznam LV z PKV urbarskej a PKV panskej
Nie je rozdelene na spoločnú nehnut. a spoločne obhospodarovane. Zápis na katastri o Spoločnú nehnuteľnosť je totožný so zmluvou.
- maj 2015 začaté konanie o oprave chyby v katastr. operáte na žiadosť jedného z prehlasovaných z roku 2013

§ 2
(1) Spoločenstvom sa rozumie
a) lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali osobitné predpisy2) a ktoré vzniklo podľa osobitných predpisov,3)
b) lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov,4)
c) spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti,
d) spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností; spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania.

neúspech istý !!!

6.5 2015 22:36
autor: neznámy
pre aa ,
naskenovanú zmluvu Vám môžem preposlať, už len pre pobavenie ale riadne zaregistrovaná na lesnom úrade, úrad mi ju aj dal po vyžiadani
môj email : bardejov.pas@gmail.com
6.5 2015 22:57
autor: neznámy
aa Prosím Vás kde na stránke MP SR sa nachádza vzor zmluvy o pozemkovom spoločenstve? Ďakujem.
7.5 2015 7:42
autor: neznámy
pre aa: myslim, ze ste sa dopustili viacerych nepresnosti vo vyasich vyjadreniach a evidentne neviete rozlisit rozdiel medzi spoločnou nehnutelnostou a spolocne obhospodarovanou nehnuteľnosťou..
co je to za nezmysel, citujem: ...spoločne obhospodarovaná spoločná nehnuteľnosť,...???
7.5 2015 8:19
autor: neznámy
Po prečítaní som sa aj ja pozastavila na tým, ako som to napísala. Vytrhli ste to z kontextu. Iba štyri roky, už 5 sa venujem veľmi dôsledne všetkým zákonom , týkajúcich sa Poz. spoločenstiev.Všetko si dávam ,čo mi nie je jasné písomne vysvetliť. Vysvetlite mi §2 odsek d-.
Z čoho sa môže skladať vlastníctvo Pozemkového spoločenstva, v prípade vyšie
uvedeného paragrafu.Ako to má byť zakotvené v zmluve.
Otázku som asi pred mesiacom zadala MP SR. Dostala som na ňu aj odpoveď a dokonca dve -rozdielne..
Uvidím,ktorá bude totožná s Vašou. Rada príjmem akúkoľvek radu a som za ňu vďačná.
7.5 2015 9:11
autor: neznámy
Takže ministerstvo v tom nemá jasno, keď Vám odpovedalo rozdielne.
7.5 2015 9:44
autor: neznámy
"aa" písala o spoločne obhospodarovaných spoločných nehnuteľnostiach . Aj mne to zavŕtalo v hlave.
Dva subjekty spoločenstvo A, ktoré obhospodaruje spoločnú nehnuteľnosť a spoločenstvo B, ktoré tiež obhospodaruje spoločnú nehnuteľnosť sa rozhodli, že budú tieto spoločné nehnuteľnosti obrábať spoločne a tak vznikne popri nich aj subjekt C ako spoločenstvo spoločne obrábaných nehnuteľností.
Kto sú v tom prípade členovia subjektu C. Nemôže to byť len subjekt A a subjekt B. Lebo v tom prípade by bol subjekt C len dvojčlenný. Ale spoločenstvo nemôže byť iba dvojčlenné. Neobsadilo by všetky funkcie, ktoré zákon predpisuje.
Toto som ani nemal písať, lebo je to mimo témy. Ale keď ste to nadhodili, zareagoval som.
7.5 2015 9:56
autor: neznámy
to čo napísala aa, že ...Aj pozemky súkromných vlastníkov v 1/1 by mohli byť súčasťou spoločnej nehnuteľnosti podľa nového zákona,... je nezmyzmel a úplne zle pochopenie zákona, pretože taketo pozemky mozu byt v spoločenstve, ktoré je založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, t.j. §2 ods. 1 písm. d).
V žiadnom prípade nemôžu byť definované ako spoločná nehnuteľnosť.
Uvedomte si, že zákon predsa rozlišuje spoločné nehnuteľnosti a spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.
7.5 2015 10:39
autor: neznámy
Tiež som názoru, že aa tomu nerozumie.
7.5 2015 13:24
autor: neznámy
Tak ako p. Miro, aj ja mám problém podľa mňa s neplatnými registráciami.A snažím sa , aby boli obidve zrušené.
Písala som to tak, ako som napísala, práve z dôvodu, ako iní chápu nový zákon ale aj Vzor zmluvy, podľa ktorej sa robila registrácia. V mojom prípade jedného poz. spoločenstva bez právnej a druhom prípade s právnou subjektivitou.
Jedno toto novovzniknuté spoločenstvo vzniklo spojením bývalých dvoch samostatných Pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou do jedného, kde v preambule je napísané , že vznikli za účelom spoločného obhospodarovania,ale, zároveń každé bude hospodáriť samostatne.Presne, ako napísal pán Vlado.Obidve sa skladajú z rôznych vlastníkov, majú spoločné orgány.Ale tí, ktorí sú v o výbore a DR majú podiely v obidvoch spoločných nehnuteľnostiach.
Druhé spoločenstvo vzniklo z jedného Pozemkového spoločenstva registrovaného podľa §10 zákona 181/95 a zlúčilo sa spolu s,tým, ktorého pozemky malo v užívaní .Jednalo sa o urbárske lesné pozemky,a pasienky.
Toto bolo založené za účelom spoločne obhospodarovať tieto dve spoločné nehnuteľnosti. .

V prvom prípade sa jedná o spoločenstvo založené podľa §2, odsek d
Ak by som vložila do niektorého z týchto spoločností svoje súkromné lesné pozemky,ako by asi vyzerala preambula zmluvy?
Nemohlo by sa stať, že ich zahrnú v zmluve do spoločnej nehnuteľnosti?Ako píše p. Miro?
Nadpolovičná väčšina schváli túto zmluvu a ja so svojimi pár hlasmi ich ako môžem prehlasovať? Ja len poukazujem na úskalia, ktoré sa môžu stať.
A za tým, že spoločná nehnuteľnosť vzniká /môže / zmluvou, si stojím.
Ako rozlišuje zákon spoločné nehnuteľnosti a spoločne obhospodarované nehnuteľnosti? Tie naše sú nie spoločné,nemajú jednotný právny režim?.

Druhé Pozemkové spoločenstvo má v zmluve všetky pozemky obidvoch bývalých spoločných nehnuteľností zlúčené do jednej spoločnej nehnuteľnosti, kde máme podiely upravené podľa výšky výmery.Všetci berieme úžitky zo všetkých pozemkov. Ak budem chcieť predať bývalú jednu časť, bude to možné? Zákon to dovoľuje?.
Potvrdenie registrácie §26 odsek 3..Tak aké číslo dáte k tejto druhej registrácii?
Z ministerstva mám odpoveď tiež §2ods1,pís.d.
Pán Pavel, čakám na Vašu odpovedˇ, Ďakujem
7.5 2015 14:59
autor: neznámy
Podľa akého písmena , nie čísla, je založená ?
7.5 2015 17:46
autor: neznámy
Pozrite si ako zákon zadefinoval v § 8 ods. 1 pojem "spoločná nehnuteľnosť". Totálny nezmysel.
11.5 2015 7:32
autor: neznámy
je mozne, ze ods. 1 v § 8 je formulovany nie najstastnejsie, ale treba si hlavne uvedomit, ze pojednava o spoločnej nehnutelnosti a nie o SPOLOCNE OBHOSPODAROVANYCH NEHNUTELNOSTIACH !!
11.5 2015 8:18
autor: neznámy
Prečo totálny nezmyselˇa prečo §8 formulovaný nešťastne? V čom? Vysvetlite tým, ktorí tomu nerozumejú.
Mohli sa spojiť dve Poz. spoločenstvá do jedného?
Ak áno, ako bude vyzerať ich vzájomné pôsobenie v jednom spoločenstve.
Bude len jedna spoločná nehnuteľnosť? Ak mali vlastníci podiely v minulosti aj v jednej aj v druhej, ako bude vyzerať prípadný predaj ich podielov?.
Budú musieť predať podiel min. 2000 m2 , ako to prikazuje zákon zo všetkých LV? Alebo budú mať možnosť tak urobiť iba z jednej pôvodnej spoločnej nehnuteľnosti?
Ak nebudú chcieť predať všetko.
Vzor zmluvy : Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, v zátvorke zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, v zmysle §5 zákona 97/2013 Z.z.. .
V preambule už len §8 odsek 1.

Nemôže Pozemkové spoločenstvo hospodáriť súčasne aj na spoločnej nehnuteľnosti a tiež na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti?
Ako to bude na LV zaznamenané.
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z
A na spoločne obhospodarovanej tiež s poznámkou toho istého zákona.
Ako to bude, ak bude chcieť vlastník vystúpiť zo Spoločenstva.Tam sa mu vydá jeho parcela , ak je vlastníkom v 1/1. A ak nie je? je iba 1/3 vlastníkom?.
Čo bude nasledovať potom?
11.5 2015 14:27
autor: neznámy
Myslím si, že
Nemôže Pozemkové spoločenstvo hospodáriť súčasne aj na spoločnej nehnuteľnosti a tiež na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti? -áno môže

Ako to bude na LV zaznamenané? - Urbárska časť Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z a pri SPOLOCNE OBHOSPODAROVANE NEHNUTELNOSTI nebude uvedene Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z
11.5 2015 23:14
autor: neznámy
Kataster mi dal dnes odpoveď , že moju žiadosť zamieta.
a mam vyjadrenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky :

Dobrý deň prajem,

v zákone č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. je spoločná nehnuteľnosť dosť nejasne definovaná. Podľa nášho názoru, spoločnou nehnuteľnosťou je nehnuteľnosť, ktorá síce môže pozostávať z viacerých pozemkov, avšak ide o historický danú spoločnú nehnuteľnosť, ktorá bola spoločne obhospodarovaná na základe zákonného článku XIX/1898 o neštátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, zákonného článkuXXXIII/1913 o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov
a hôľ, ktoré sú v nerozdelenom vlastníctve komposesorátov a bývalých urbarialistov a zákonného článku X/1913 o nedeliteľných spoločných pasienkoch.

Názor na spoločnú nehnuteľnosť je správny. Katastrálny odbor okresného úradu pri zázname nemôže vychádzať zo zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, kde môžu byť uvedené aj nehnuteľnosti, ktoré podľa hore uvedených zákonných článkov neboli spoločnou nehnuteľnosťou. Pri zápise do katastrálneho operátu môže vychádzať len z historických dokumentov (pozemkovo knižných vložiek), ktoré preukazujú, že ide o spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť.

S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Kancelária ministra
14.5 2015 15:51
autor: neznámy
Ak máte dôkazový materiál zo zbierky listín, čo som Vám odporučila:preveriť, že sa naozaj nejedná o Spoločnú nehnuteľnosť/nájdete v časti B PKV, tak kataser pochybil, keď zaznamenal aj na LV spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona 97/2013.
V takomto prípade sa obráťte na Inšpekciu katastra, Chlumeckého ul., Bratislava.

Ak si dobre pamätám, písali ste, že tieto pozemky boli v užívaní Pozemkového spoločenstva, zaregistrovaného podľa zákona 181/1995 Z.z.?
Ak tam boli vtedy, tak museli patriť do spoločnej nehnuteľnosti.
Z tohto usudzujem, že kataster má asi pravdu.
Preverte si to dôkladne..,
Písali ste:Panskú čiastku si terajší vlastníci odkupovali .Presne ako u nás. v roku 1939_1942.Kataster však do časti B , zapísal články ,ktoré potvrdzovali, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť s jednotným právnym režimom.
Aby to nebolo presne to isté aj u Vás. aa
14.5 2015 18:55
autor: neznámy
citujem pani aa:
Ak si dobre pamätám, písali ste, že tieto pozemky boli v užívaní Pozemkového spoločenstva, zaregistrovaného podľa zákona 181/1995 Z.z.?
Ak tam boli vtedy, tak museli patriť do spoločnej nehnuteľnosti.
.
Absolutne nerozumiem ako mozte tvrdit take nieco, ze ak tam boli vtedy tak museli patrit do spolocnej nehnuti.
Pani aa, nehnevajte sa, ale vobec nerozumiete pojmu spolocna nehnutelnost.
14.5 2015 21:51
autor: neznámy
A prečo nie?
Čítali ste niekedy zákon 181/95 Z.z? O čom bol tento zákon . §1,§2.?
Viete ako prebiehala registrácia podľa zákona 181/95 Z.z?A nie len podľa tohto,,ale aj tých pred ním od roku 1992?
Čoho sa týkala?.
Venujem sa tejto problematike veľmi dlho .Od samotného roku 1992.
Prečítala som si všetky zákony o Bývalých urbárskych majetkoch.
Ich obnovenej evidencii a registrácii na MV SR, na OCú, ako aj Obvodných pozemkových úradoch,od roku 2003 OLÚ.
Viete ako prebiehala každá jedna táto registrácia?
Čo bolo potrebné k nej?
Takže Vy tvrdíte, že sa do portfólia Pozemkového spoločenstva mohli dostať aj pozemky, ktoré neboli súčasťou spoločnej nehnuteľnosti?
Možné by to bolo ,ale v tom prípade by išlo o pochybenie mnohých zainteresovaných.
A kde boli vlastníci týchto podielov vtedy? .
Čo Vám hovorí pojem režim spoločnej nehnuteľnosti? Vysvetlite , čo to znamená.? .Rada si dám vysvetliť , ako iní chápu tento pojem/aj ÚS SR sa tým zaoberal./
Viete, sú tu mnohí, ktorí nezištne sa snažia poradiť na základe z vlastnej skúsenosti , ale nemusia mať vo všetkom pravdu.. Poradte aj Vy ak sa mýlim.
Mne pred viac ako rokom pracovník katastra tvrdil, že sa nejedná o spoločnú nehnuteľnosť k jednej mojej sťažnosti, lebo na LV to zapísané nebolo,U nás je táto poznámka iba od registrácie podľa nového zákona.
Vydržania-ako porobili notári ? Podľa vyjadrenia ÚS SR to nie je správne.
Tí poznali pojem spoločnej nehnuteľnosti? A chyby sa robia stále.
Všetci vieme, o čo sa jedná.
Zmluvou spoločná nehnuteľnosť nevzniká- to mnohí tvrdíte. Ale môže, zákon to pripúšťa, alebo nie? Otázne je,kto by už len s tým súhlasil.
14.5 2015 23:45
autor: neznámy
aa Zákon vôbec nepripúšťa aby rozhodnutím vlastníkov vznikla spoločná nehnuteľnosť. Ak chcete porozumieť pojmu spoločná nehnuteľnosť naštudujete si právne normy na základe ktorých spoločné nehnuteľnosti vznikali. Sú uvedené vyššie v stanovisku MP SR, ktoré uviedol Miro. Nerozumeli tomu často ani notári, úradníci, či sami vlastníci. Pochybení bolo neúrekom. Definícia spoločnej nehnuteľnosti v novom zákone tomu teda vôbec nepomohla.
15.5 2015 8:38
autor: neznámy
Ja čo píšem, píšem na základe vyjadrení /info/ z MP SR.
Prvýkrát som navštívila túto stránku asi vo febtuári 2014.
Moje otázky som kládla tak, aby som zistila ako iní chápali a chápu zákony o bývalých urbariátoch a /rôznych lesných spoločnostiach, ktoré vznikali po druhej
komasácii./.
Zistila som, že nielen u nás sa porušovali zákony pri reštitúciách týchto Poz
spoločenstiev, následnými vydržiavačkami notármi, ale aj na základe mnohých
nepresne formulovaných zákonov. Každý si vybral z týchto zákonov to, čo mu vyhovovalo.Tak sa stalo napr. u nás, že zoznamy vlastníkov sa stratili a využil sa § zákona, že v takom to prípade sa podiely rozdelia rovnakým dielom.

Prišiel zákon 185 a jeho nová registrácia. Boli sme dve rozdielne spoločenstvá. Jedno urbárske, druhé lesné. Mávali sme pravidelne zhromaždenia obidve spoločne, niekedy s hŕstkou vlastníkov. Mali sme výbor a DR. Všetky peniaze
išli na rozdelenie týmto orgánom.Zákon nepredpokladal takéto spojenia.

Predseda na všetky doklady používal IČO.V roku 2004 sme mali veľmi búrlivé zhromaždenie, bolo to potom, čo v Pravde bol uverejnený článok o Pozemkových spolčenstvách./Ing. Ovseník, Ing. Puškáš.../
Bola zadaná otázka, či sme s právnou, alebo bez právnej subjektivity..
Odpoveď znela-Bez právnej subjektivity ??.
Vydržanie jedno bolo v roku 2002 a o druhom sme vôbec nevedeli. Splnomocnenia boli použité aj v roku 2005, nakoľko sa jednalo o takmer rovnakú skladbu vlastníkov.
Podiely dostávalo len jedno spoločenstvo, to lesné, hoci sa ťažilo aj na pozemkoch urbáru.

Prišiel rok 2008 a výstavba líniovej stavby.
Nebyť tohto zvratu, nikdy by nebola vyšla na svetlo zmluva, kde náš predseda predal pozemky spoločenstva .V zákone o líniových stavbách bolo napísané, že vlastníkom nehnuteľností aj už vykúpených sú pôvodní vlastníci, až do vykúpenia všetkých dielov.Z toho dôvodu sme mali na LV pôvodnú výmeru.
Lenže plomby ak boli, tak tie nepustia.A kataster zistí ,že časť výmery je predaná.
Prišli sme o 7 000 000 vtedy ešte SK.
A postupne vychádzali na povrch všetky podvody a pochybenia zákonov o Poz. spoločenstve bez právnej subjektivity, v našom spoločenstve..
Chcela som vedieť, ako to bolo v iných , podobných spoločnostiach. A zistila som z príspevkov, že siutácia bola podobná.Objavili sa mnohé kauzy.

V roku 2012 v jednom katastrálnom území sa robil ROEP.Zistila som, že podiel v Lesnej spoločnosti /Spoločná nehnuteľnosť/ po mojej starkej nemám prededený. Okamžite , ako som sa začala zaujímať-požiadala som o vydržanie v rámci ROEP-je to bezplatné, podiel kataster previedol na Pozemkové spoločensvto.
Musela som si ho kúpiť, síce za jedno euro, ale prišla som tak o práva , ktoré vyplývali z tejto spoločnej nehnuteľnosti.
Išlo o časť podielu pod záber líniovej stavby.Kúpnu zmluvu som nepodpísala Vyvlastnili mi tento pozemok.
Ak by som bola vlastníčka,ako ostatní, tak by to stavebný úrad urobiť nemohol. Bola by mi musela spoločnosť odkúpiť celý podiel./ v tom čase platil zákon xx
Zisťovala som tu na stránke, čo viete o režime spoločnej nehnuteľnosti.
Ale zrejme nikto toto neovláda.
Z MP SR mi odpísali, aby som počkala na nový zákon/ v roku 2012/, ten vyrieši mnohé veci a potom aby som podala podnet na prokuratúru.
Prišiel zákon nový? A čo sa zmenilo?
Notári prevádzajú podiely bez dodržania zákona, zmluvy si výbory vypracovali tak, ako si zákon vyložili.
Pozemkové a lesné úrady zmluvy bezproblémovo zaregistrovali, aj keď je v nich mnoho pochybení.
To čo je v zákone je jedna vec a realita je celkom iná.
Poznám do detailu, pojmy o ktorých tu pojednávame.Prepáčte, bolo to úmyselne , tie moje vyjadrenia.

Nemôže predsa ministertstvo vykladať rozdielne jeden zákon.
Mal by byť jasný a zrozumiteľný pre každého jedného. Je presne ako ten predchádzajúci. Čo nebolo napísané doslovne, tak to bolo správne , alebo dovolené.
Presvedčili ste ma svojimi príspevkami, že moje tvrdenia , ktorými som argumentovala na rôznych úradoch-písomnými formami, sú opodstatnené.

Podala som trestné oznámenie a som zvedavá, ako to naše inštitúcie, ktoré predstavujú zákon, vyriešia.

Týmto príspevkom na tomto fóre končím . S úcou .an.,
15.5 2015 14:11
autor: neznámy
Vďaka príspevkom aa je tu zaujímavá diskusia, začo som jej povďačný. Len vďaka nej mam vyjadrenia s ministerstva atd. Na budúci týždeň podnikám kroky s právnikom, budem priebežne informovať. Čakal som tiež na nový zákon ale som sklamaný. Do portfólia Pozemkového spoločenstva sa dostali aj pozemky komisionálne vybraté a že vtedy nášmu lesnému úradu a spoluvlastníkom to bolo jedno, to ani neriešim. Je takmer iste , že išlo o pochybenie mnohých zainteresovaných.
aa pozdravujem a nekončite.
15.5 2015 22:07
autor: neznámy
Tak ako, postupoval Kataster správne, alebo nie?
21.5 2015 13:51
autor: neznámy
1.názor podľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- nesprávne postupoval Kataster... ale len názor
2.Kataster zapísal všetko podľa č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ako spoločná nehnuteľnosť,
oddelenie inšpekcie kontroly katastra neodpovedá
3.Žijeme predsa na Slovensku
23.5 2015 5:54
autor: neznámy
Tu man odpoveď:
Vec
Zápis spoločnej nehnuteľnosti- odpoveď
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijal dňa
Vašu žiadosť o stanovisko, či katastrálne odbory
okresných úradov (ďalej len „KO OÚ“) postupujú správne, keď zapisujú do katastra nehnuteľností
príznak o tom, že pozemok patrí do spoločnej nehnuteľnosti na základe toho, že sú zahrnuté
v zmluve ako spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z., ktorá je prílohou žiadosti
výboru pozemkového spoločenstva.
Podľa Vášho názoru, právnu skutočnosť, či pozemky patria do spoločnej nehnuteľnosti nemôže
KO OÚ vyvodzovať z obsahu zmluvy o spoločenstve, pretože zmluvou o spoločenstve spoločná
nehnuteľnosť nevzniká, a zápis na jednom či viacerých LV, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť,
by mal KO OÚ vykonať na základe vlastného skúmania historickej podstaty daných
nehnuteľností.
Dňa 14. 05. 2015 ste nám zaslali e-mailové vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPaRV SR“), ktorý je gestorom zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013“),
ktoré uvádza, že spoločná nehnuteľnosť je v zákone č. 97/2013 dosť nejasne definovaná. Podľa
názoru MPaRV SR, spoločnou nehnuteľnosťou je nehnuteľnosť, ktorá síce môže pozostávať
z viacerých pozemkov, avšak ide o historický danú spoločnú nehnuteľnosť, ktorá bola spoločne
obhospodarovaná na základe zákonného článku XIX/1898 o neštátnom spravovaní obecných
a niektorých iných lesov a hôľ, zákonného článku XXXIII/1913 o úprave hospodárskej správy
spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú v nerozdelenom vlastníctve komposesorátov a bývalých
urbarialistov a zákonného článku X/1913 o nedeliteľných spoločných pasienkoch. Vychádzajúc
z predchádzajúcej vety je MPaRV SR toho názoru, že KO OÚ pri zápise kódu spoločnej
nehnuteľnosti starého pozemkového spoločenstva (alebo transformovaného) nemôže vychádzať zo
zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, kde môžu byť uvedené aj nehnuteľnosti, ktoré podľa
hore uvedených zákonných článkov neboli spoločnou nehnuteľnosťou. Pri zápise do katastrálneho
operátu môže KO OÚ, podľa názoru MPaRV SR, vychádzať len z historických dokumentov
(pozemkovo knižných vložiek), ktoré preukazujú, že ide o spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť.
V nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 97/2013 je úrad toho názoru, že nové
spoločenstvo vlastníkov so spoločnou nehnuteľnosťou (ďalej len „spoločenstvo“) vznikať môže.
Podmienkou vzniku spoločenstva je jeho zápis do registra (§ 4 ods. 2 zákona č. 97/2013) o čom
rozhoduje miestne príslušný obvodný lesný úrad (§ 22 ods. 2 zákona č. 97/2013). V zmysle § 23
ods. 1 písm. d) zákona č. 97/2013 sa do registra zapisujú tieto údaje: katastrálne územie a čísla
listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná
nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku. Logicky
nám preto vychádza, že spoločenstvo pred jeho zápisom do registra musí mať vyznačený rozsah
2
spoločnej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti. Rozsah spoločnej nehnuteľnosti je podľa § 5 ods.
1 písm. c) zákona č. 97/2013 obsahom zmluvy o pozemkovom spoločenstve.
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 97/2013 je výbor výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva.
Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento
zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie
sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
Z vyššie uvedeného je úrad toho názoru, že je v kompetencii vlastníkov spoločnej
nehnuteľnosti definovať rozsah spoločnej nehnuteľnosti v zmluve o pozemkovom spoločenstve
a v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 97/2013 v kompetencii výboru požiadať o vyznačenie spoločnej
nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností na základe zmluvy o pozemkovom spoločenstve prípadne
jej dodatku.
Na základe vyššie uvedeného KO OÚ vyznačí kód spoločnej nehnuteľnosti v katastri
nehnuteľností na základe žiadosti výboru a zmluvy o pozemkovom spoločenstve alebo jej
dodatku, pričom ak ide o staré pozemkové spoločenstvo (alebo transformované) KO OÚ skúma, či
pozemky evidované ako spoločná nehnuteľnosť v historických dokumentoch (pozemkovo knižných
vložkách) sú zahrnuté v zmluve o pozemkovom spoločenstve alebo jej dodatku, ktorá je
prílohou žiadosti výboru.

21.7 2015 18:13