Lesmedium

Bolo rozhodnutie správne?

autor: Mária Rišková
dobrý deň,

vlastním 155á lesov s pasienkami.Doteraz mi spoločenstvo vyplácalo podiely za tuto výmeru.Tohto roku vsak spoločenstvo zmenilo názov na sukromné lesy a pasienky od lesov odčlenilo.Podiely vypláca iba za lesy.Z mojich155á mi ostalo 83á,takže teraz mi vypláca podiely len za tuto výmeru.

Neprejednali to členovia na výročnej schôdzi,ani nik nebol s tým oboznámení.Rozhodol tak výbor.

Bolo to správne?

Ďakujem Mária Rišková

sekcia: Archívne fórum, 3.5 2015 13:57
autor: neznámy
A za čo vám vyplácali ak tam nerástla žiadna drevná hmota? Za trávu a kosili ju a predávali alebo ako?
3.5 2015 14:25
autor: neznámy
Ak sú pasienky odčlenené, zrejme sa užívajú ako poľnohospodárske pozemky a niekto má z ich užívania príjem. Keď napíšete kde sa to stalo, alebo necháte na Vás kontakt dá sa o tom viac zistiť.
3.5 2015 14:38
autor: neznámy
V našom spoločenstve sa stalo v podstate to isté, až nato že výbor dal o tom rozhodnúť valnej hromade. Rozdelili zisk z predaja dreva vlastníkom lesných pozemkov. A čo zisk z prenájmu pasienkov? Budú ich vyplácať majiteľom ttp a op?
ak áno v tom prípade to je ok, Ja osobne som bol proti,. nastala taká situácia že - vďaka veternej kalamite sme museli vyťažiť etát azda až na dve decéniá /20 rokov/ dopredu. To znamená kopec peňazí na rozdelenie pre vlastníkov lesa - rozhodli skoro jednomyseľne prospech vlastníkov lesa. Len chudáci si neuvedomujú že najbližších 20 rokov nebudú dostávať žiadne dividendy. A ostatný pasienkári dostanú každoročne, ale menšiu čiastku. Ale keď tu menšiu čiastku vynásobím 20timi rokmi suchoty lesákov tak ste na tom istom.
Podľa môjho názoru takú dôležitú vec mali prejednávať na valnej hromade a nie si svojvoľne rozhodnúť.
3.5 2015 21:46
autor: neznámy
Na skonštatovanie či to bolo správne, alebo nie, treba poznať viacej okolností.
1. Či ide o spoločnú nehnuteľnosť alebo nie. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná a tam žiadne odčleňovanie pozemkov neprichádza do úvahy. Iba, že by to pôvodne boli 2 historické útvary (čo by bolo možné) a vtedy by to prichádzalo do úvahy.
2. Ak by teda aj rozdelenie prichádzalo do úvahy, bolo by treba najprv rozhodnúť vôľou potrebnej väčšiny uznášania oprávnených členov o zrušení spoločenstva a následne o vytvorení nového (lesného) spoločenstva.
A vlastníkom nelesnej pôdy by potom zostávala možnosť vytvoriť osobitné spoločenstvo a či združenie, alebo ich dať samostatne niekomu do prenájmu,
ak by ich nehodlali inak využiť.
Ale to je len môj názor.
4.5 2015 9:08
autor: neznámy
Sme spoločenstvo súkromných vlastníkov pri vydaní lesov Štátnymi lesmi sa dostali do protokolu aj parcelné čísla ktorých časť malá časť je les väčšia časť trávnatý porast a krovie. Identifikáciu ktorú nám tohto roku urobil Štátne lesy je zo 68ha lesa týmto spôsobom 11 ha tiež sa nám to zdá nespravodlivé že tí čo vlastnia väčšiu časť lúk dostávajú podiel z výmery čo majú v spoločenstve hoci z nej nemá spoločenstvo zisk. Na valnom zhromaždení jedn takýto vlastník ktorý dostáva podiel z veľkej výmery, ale väčšiu tvorí krovie a lúka a v lesnom celku má len časť lesa vykrikoval, že pristúpil k zmluve a máme mu to vysadiť, žiadať eurofondy a podiel riadne vyplácať.Poradíte ako túto vec riešite ak hospodárite na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti?
4.5 2015 9:44
autor: neznámy
Mohli ste si to upraviť v zmluve.. Odčleniť samostatne tých čo majú les a tých čo majú pasienky.Upraviť samostatné hospodárenie a podiel na zisku, ako aj hlasovanie. Podľa vyjadrenia z ministerstva, je to v súlade so zákonom.
U nás to tak je upravené zmluvou.
V preambule stojí, že sme spoločenstvo spoločne obhospodarovaných spoločných nehnuteľností.U Vás asi je spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
4.5 2015 11:00
autor: neznámy
ale ako to oddeliť keď časť parcele je les a časť je už vonku z lesného celku v poli, to by sme všetky okrajové parcele museli dať zameriavať a len časti čo patria do lesného celku započítať do podielu.
4.5 2015 11:22
autor: neznámy
Prečo oddeliť časť parcely, myslela som celé parcely,skladajúce sa podľa identifikácie ako Les a TTP.Čo je na LV napísané?.Lesný pozemok?
Alebo TTP a tá časť lesná sú už nálety?

Čo je to 11 ha lesa.Aký tam máte predpísaný plán?
Ako ste zakladali zmluvu?
Chcela som Vám poradiť, ako je to v jednom spoločenstve, kde som spoluvlastníkom v obidvoch spoločných nehnuteľnostiach, kde podiel na zisku si vlastníci delia iba zo svojej spoločnej nehnuteľnosti..Ktorí sú v obidvoch, tak dostanú aj z jednej podľa výšky podielu a aj z druhej podľa výšky podielu.
Jedna časť vlastní iba lesné pozemky a tá druhá má viac pasienok a TTP.
4.5 2015 16:44
autor: neznámy
Máme v spoločenstve 68 hektárov z toho je 11 hektárov lúka krovia, ktoré nie sú v lesnom celku. Sme prány subjekt od vlani na našu škodu.Najprv ľudia chceli, že keď zákon káže a teraz by sa radi vrátili k občianskemu združeniu, alebo že sa treba spojiť s urbárom do s.r.o. ale právnik nám povedal že vtedy musí byť jedno účtovníctvo a jeden zisk na konci. Neviem ako by sme sa delili podľa akého kľúča a ešte aké množstvo dreva k ťažbe má urbár a súkromný vlastníci a aké náklady čakajú subjekty k obnove lesa.
4.5 2015 18:50
autor: neznámy
Na Lv všetkých čo sú v spoločenstve je orná pôda
4.5 2015 19:06
autor: neznámy
Všetko nálety už je na nich les nezapísaný na LV.
4.5 2015 19:08
autor: neznámy
Prečo s.r.o? Môhli ste sa spojiť s urbárom a hospodáriť presne tak, ako my .
Spoločne obhospodarovať, ale upraviť v zmluve, alebo v stanovách delenie tak, ako som Vám písala -iba interne.Aj naše spoločenstvo podáva iba jedno daňové priznanie.
Napíšte na info@land.gov.sk.Spýtajte sa na Váš problém.
Časť z toho , čo sa pýtate v poslednom príspevku by ste sa dočítali aj v zákone.Ako deliť zisk, aké množstvo dreva......
Keď zadáte samostatne otázky, presne Vám na ne z ministerstva odpíšu.
Môžete zavolať priamo na 02 59266527, alebo 519.Ale ja Vám doporučujem napísať zprávu, alebo list.
4.5 2015 22:16