Lesmedium

Vydrzanie podielu v urbare

autor: neznamy
Je mozne nadobudnut podiel v urbare, doteraz zapisany na sestru mojho zosnuleho stareho otca osvedcenim notara podla § 63 zak.c.323/92? Viem ze je to mozne dedicskym konanim, ale moja otazka je, ci je to mozne aj osvedcenim notara a ak ano, ake doklady k tomu potrebujem notarovi predlozit.Dakujem!
sekcia: Archívne fórum, 1.5 2015 23:09
autor: neznámy
ak vies, ze je to mozne dedicskym konanim...preco do prdele to riesis vydrzanim ??
neverim, ze az tak setris..
2.5 2015 10:28
autor: neznámy
Ak chcete obísť ostatných príbuzných sestry zosnulého otca tak, riešiť vydržaním u notára a modliť sa aby to ostatní príbuzný ktorí majú tiež na dedičstvo nárok súdne do 10 rokov nenapadli. Lebo takto by bolo vydržanie zrušené. Ak je vaša príbuzná po ktorej chcete vydržať na Liste vlastníctva označená ako neznámi vlastník, tak vydržaniu musí prechádzať súhlas Pozemkového fondu k vydržaniu a ten to veľmi ťažko dovoľuje. Bez tohto povolenia nemôže notár konať
Pre čo ste si to nevybavovali v reštitúcií, ale teraz dedením?
2.5 2015 11:37
autor: neznámy
Dedičské konanie je najschodnejšie.Vydržanie by musela podpísať iba sestra Vášho zosnulého starého otca.Ak to ona podpíše, tak je to v poriadku.
Notár Vám povie, čo potrebuje k notárskej zápisnici.

Nedá mi, aby som nereagovala na "Súhlas od Pozemkového fondu."
Pozemkový fond nemá čo nepovoliť v tomto prípade.
Neznámy píše, že podiel je na zrejme známejho vlastníka. Zosnulého spomína iba svojho starého otca.Keby však aj vlastníčka bola nebohá, SPF nemá prečo nesúhlasiť./Potom však budú potrebné súhlasy od prípadných dedičov/i
Poznám prípady, že SPF povolil aj pozemky k vydržaniu, ktorého boli skonfiškované a nevzťahovali sa na ne reštitučné zákony.

Mnoho záleží na št. notárovi.
Nie je dedičské konanie lacnejšie? Je možno zdĺhavejšie.
2.5 2015 19:38
autor: neznámy
Ešte máte jednu možnosť, to Vám možno doporučí aj notár a to Darovacia zmluva.
3.5 2015 9:04
autor: neznámy
Najnovšia informácia od notára, podľa nového zákona vlastníci ktorí sú vyznačení na listoch vlastníctva ako neznámi po nich sa nedajú vydržať pozemky bez súhlasu Pozemkového fondu ktorý je správcom týchto pozemkov.Môžete ich dať označiť ako známych dopísaním dátumu narodenia a úmrtia do katastra na základe žiadosti a doložením dokladov z matriky, alebo listu narodenia a prípadne úmrtného listu.
Potom osvedčovať.
3.5 2015 9:18
autor: neznámy
Už rok platí novela zákona č. 180/1995 Z.z. ( § 19), na základe ktorej môže SPF predávať podiely v pozemkoch neznámych vlastníkov väčšinovému vlastníkovi. Príjmy z predaja idú do depozitu a predaj môže byť minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý musí dať vypracovať a zaplatiť kupujúci, ktorý musí zaplatiť aj poplatok za návrh na vklad zmluvy do katastra. Kúpna cena sa vždy dohodne individuálne s každým kupujúcim a je samozrejme vyššia ako všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom.
SPF preto nemá záujem dávať súhlas k vydržaniu a stále ťažšie a ťažšie sa dá takýto súhlas od neho získať. Mám s tým skúsenosti.
Preto je vždy lepšie pátrať po dedičoch, presvedčiť ich aby podali návrh na novoobjavený majetok a odkúpiť podiely od nich.
Naše občianske právo je zastaralé, hlavne dedičské konanie je nutné zjednodušiť lebo je brzdou usporiadania vlastníctva pozemkov, ale nikto z kompetentných nemá na tom záujem.
3.5 2015 14:18
autor: neznámy
O akých neznámych vlastníkoch sa tu stále píše?
Zadávateľ otázky o žiadnom nepíše.
Existujú dva pojmy "neznámy vlastník" Neznámy o ktorom nemá nikto žiadne informácie nie je známy jeho pobyt a ani ostatné údaje. O ten sa asi naozaj môžu zaujímať iba /ak ide o značnú výmeru rôzny záujemcovia napr.,.
Druhá skupina neznámych
vlastníkov sú osoby , ktoré majú dátum narodenia, pobytu, úmrtia.aspoň jeden údaj.Ich majetok si dosiaľ dedičia neprededili z nejakého dôvodu-nevedeli o ňom, nevedia sa dohodnúť , alebo nie je pre nich zaujímavý čo do výmery.
Nezabúdajte, že vlastníctvo k pôde je nepremlčateľné.!To znamená, ak má osoba oprávnená doklady k preukázaniu, žiaden pozemkový fond nemá právo podľa Ústavy našej SR tento protiprávne s ním nakladať a zadržiavať.
Je samozrejmé ,že ten kto o sebe tvrdí že má nárok na dedičstvo, musí toto preukázať patričnými dokladmi overenými pre právne účely, ako úmrtný list, krsný list -predchádzajúce dedičské konania , LV, atď.Všetky náväznosti -aj niekoľko generácii. To je asi každému jasné a samozrejmé.

Nie je tomu dávno, čo sa o rozsiahle lesné majetky, ale aj nelesné po istom grófovi prihlásili údajní dediči.Aj naše Pozemkové spoločenstvo vlastní časť od roku 1948/
Správa katastra nemala s tým žiaden problém.
Nakoľko išlo o naozaj rozsiahle majetky a nielen v našom okrese, niekto zrejme podal podnet na preverenie .Prokuratúra v poslednej chvíli zabránila tomuto prevodu..

3.5 2015 14:19
autor: neznámy

Kedy presne bola tá novela zákona? Lebo SPF predával pozemky neznámych vlastníkov aj v roku 2012 a 2013./ v mojom prípade neznámych, s rokom narodenia/
Mám nato tento rok, aby nám neprepadli peniaze, ktoré zinkasoval od NDS za predaj pozemkov mojej babky.
Musím sa pozrieť, čo §19 pojednáva.Možno to bolo v rozpore so zákonom.

Je úžasné zisťovať, ako expresne reagujú na vzniknuté problémy pri výkupe pod diaľnice, lebo určite sa táto novela týka hlavne toho množstva nevysporiadaných pozemkov , na ktorých sú už cesty postavené a v poslednom čase aj poľ. pôdy pre mladých farmárov.
Ďakujem neznámemu

3.5 2015 18:45