Lesmedium

autor: neznámy
Podľa zákona vlastníctvo k pôde nie je premlčateľné.

Naše PS vydržalo pozemky , zrejme ako možno mnohé iné.K tomu vydržaniu boli potrebné splnomocnenia vlastníkov /overené/ , ktorí tieto podiely vydržiavali.

Niekoľko rokov spätne sa zaoberám dôkladným šetrením tohto nadobudnutia./r.2005.

Podiely vydržali vlastníci, ktorí boli dávno mŕtvy v čase vyhovovovania notárskej zápisnice..Nemá niekto takúto skúsenosť , čo s tým a kde sa treba obrátiť?

Máme šancu podať celé vydržanie na súd, alebo lepšie na prokuratúru?

Podpisy musia byť falšované, keďže overovanie podpisov bolo po smrti týchto vlastníkov podielov.

Ďakujem .

sekcia: Archívne fórum, 23.4 2015 7:45
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému