Lesmedium

autor: neznámy
Na základe čoho sa môže odvolať niektorý člen výboru.Je jasné, ak poruší zákony, alebo dobré mravy,alebo inak ohrozí záujmy spoločnosti.

Ale ak predseda zistí, že niekto z výboru pripravil vlastníkov podvodom o časť majetku/ napr. predáva spolu s hospodárom tajne drevo/ namiesto 5 metrov narúbe 10 a za 5 metrov ide zisk do vačku obidvoch/a títo sa ho budú snažiť odvolať, aby sa im neprišlo na ich kšefty.

sekcia: Archívne fórum, 14.4 2015 14:20
autor: neznámy
Najväčšie bočaky robi predseda s horarom!
15.4 2015 21:46
autor: neznámy
o clenoch vyboru rozhoduju clenovia spolocenstva, cize valne zhromazdenie. vybor moze zvolat valne zhromazdenie za ucelom odvolania clena vyboru. pokial chcu clenovia odvolat clena vyboru, v pripade ak o to poziadaju clenovia vlastniaci najmenej 1/3 podielov z podielov tvoriacich spolocenstvo, mozu poziadat dozornu radu aby zvolala valne zhromazdenie, o taktomto zvolani sa musi upovedomit aj lesny urad.
16.4 2015 11:39