Lesmedium

Prenájom pôdy

autor: JK
Ak je uzavretá nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov, uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z.z. medzi Spolkom urbáru a Agrodružstvom , kto platí daň z nehnuteľností obci ? Ktorý §

horeuvedeného zákona o tom hovorí ?

sekcia: Archívne fórum, 9.4 2015 22:41
autor: neznámy
Zmluva o najme sa uzatvara s vlastnikmi a nie so "Spolkom"- poz. spoločenstvom urbaru
10.4 2015 7:18
autor: neznámy
Nájom platí nájomca.Táto zmena mala byť zaevidovaná u správcu dane,do 31.1.2015..
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou , zákon č.582 /2004.§4-18.
10.4 2015 9:34
autor: neznámy
Opravujem sa, daň platí prevažne ten, kto hospodári na pozemkoch..Vo Vašom prípade Agrodružstvo.Ostatné platí.

Chápem, ako to myslel JK o Spolku. .Stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny a TÁ prevažne -VŽDY všetko odsúhlasí.
..
10.4 2015 9:46
autor: neznámy
Stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny a TÁ prevažne -VŽDY všetko odsúhlasí. Nebolo by lepšie keby spoločenstvo nebralo najom ale spoluvlastnici ( členovia) ? U nas su
spoločenstva čo čakaju na najomne aby mali na DL, inač su v strate.
10.4 2015 20:44
autor: neznámy
Zrušte ich a staňte sa združeniami.
10.4 2015 22:04
autor: neznámy
ešte aj to je problem , kvoli lesnemu uradu, likvidacia nie je až taka jednoducha, už sa na tom pracuje
11.4 2015 18:17
autor: neznámy
Mám informácie priamo od lesného úradu. Nemusí isť o žiadnu likvidáciu.Zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení a požiadať o výmaz z registrácie.Informujte sa na Poz.a lesnom úrade v Žiline.
11.4 2015 19:53
autor: neznámy
To by ma zaujímalo ako je možné zrušiť spoločenstvo bez likvidácie.
14.4 2015 16:46
autor: neznámy
Aj mňa by to zaujimalo, pretransformovať na družstvo ..., pravn. osobu?
15.4 2015 7:47
autor: neznámy
Zákon neumožňuje premenu pozemkového spoločenstva na družstvo, či obchodnú spoločnosť. Teda jeho zrušenie bez likvidácie.
15.4 2015 12:56