Lesmedium

Hospodarenie štatnych lesov na lesnych pozemkoch po neznamych vlastnikoch

autor: ali
CHcem sa opytať či je povinnosťou urbarskej spoločnosti na požiadanie štatnych lesov preukazať velkosť podielu neznamych vlastnikov v spoločnosti podía zakona 80 z roku1998
sekcia: Archívne fórum, 1.4 2015 14:43
autor: neznámy
Vaša otázka zrejme súvisí s tým, že okrem spoločných nehnuteľnosti máte v PS aj súkromne lesné pozemky kde neznámych vlastníkov zastupujú Lesy SR, takže vašou povinnosťou je s nimi uzavrieť na tieto podiely nájomnú zmluvu
1.4 2015 17:52
autor: neznámy
Pôdu neznámych vlastníkov spravuje SPF.Zmluva sa uzatvára so SPF
2.4 2015 4:38
autor: neznámy
V prípade Urbariátov ako pozemkových spoločenstiev sa zmluva uzatvára so SPF, no v prípade napr. združení osôb podľa OZ (teda bez právnej subjektivity) je povinnosť zmluvu uzavrieť s Lesmi SR. Len neviem, kto tu zmluvu uzavrie, keď nemajú právnu subjektivitu. U nás tiež funguje združenie osôb podľa §829-841 Obč. zák. a musím povedať, že je to jedna veľká zlodejina. Rúbu hlava-nehlava a samozvaný výbor si šafári ako sa mu chce. Ľudia sú ovce a zaujímajú ich iba dve veci KOĽKO a KEDY im bude vyplatené. To, že berú peniaze z lesov ktoré im nepatria - nevadí, to že nie je vysadené - nevadí, že nie sú spravené prerezávky - nevadí, že nie je zmluva s Lesmi SR - nevadí ...!!! Verím, že príde chvíľa, keď pochopia, že za túto zlodejinu podľa OZ ručia celým svojím majetkom a vysporiadajú sa s tzv. výborom (12 členov z toho predseda a ďalší 3 parádny notorici, 2 staručkí, ostatní spokojní, že sa peniažky kotúľajú a v pozadí nitky poťahuje zlodej kardinálnych rozmerov, ktorý však nič nepodpisuje a nikde nefiguruje)!!!
2.4 2015 7:09
autor: neznámy
My sme združenie s pravnou subjektivitou čiže podla teba Marian mame zmluvu uzatvoriť s fondom a kto ma preukazať veíkosť podielu my alebo štatne lesy ked by sme uzatvarali zmluvu s lesmi
2.4 2015 11:18
autor: neznámy
pre JULO: neznámych vlastníkov spravuje SPF len v spoločných nehnuteľnostiach (SN), v súkromných lesných pozemkoch začlenených do PS ako spoločne obhospodarované nehnuteľnosti (SON), neznámych spravujú Lesy SR š.p. Nebudem rozoberať rozdiel medzi SN a SON, pokiaľ to niekto doteraz nepochopil, bolo na to už dosť času.
2.4 2015 12:47
autor: neznámy
ali
pokial ste spolocenstvo s pravnou subjektivitou musite mat zaevidovanu zmluvu v zmysle zakona 97/2013, kde sa okrem ineho preukazuje aj velkost podielu statu, neznamych vlastnikov ktore v pripade spolocnych nehnutelnosti spravuje SPF v pripade ak to nie je spolocna nehnutelnost tak statne lesy.
2.4 2015 15:57
autor: neznámy
Ali, predpokladám, že ste pozemkové spoločenstvo preregistrované podľa zákona 97/2013. A hospodárite na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Aj keď, pýtaš sa na urbársku spoločnosť a ak tá vaša spoločnosť má naozaj historické korene, tak by išlo o obrábanie spoločnej nehnuteľnosti. O tom už bolo dosť poučenia od ostatných. Len som si nevšimol, že by niekto podotkol, že ak ste typu SON a hospodárite aj na nelesných pozemkoch, tak na tých zastupuje neznámych vlastníkov Slovenský pozemkový fond.
Možno mi to ušlo, ale nevšimol som si, že by pri uzatváraní zmlúv či už s jednou alebo druhou stranou mali mať iniciatívu pozemkové spoločenstvá.
Ani žiadnu povinnosť, že by spoločenstvá mali druhej strane predložiť zoznamy neznámych vlastníkov. SPF a Lesy majú platených zamestnancov na rozdiel od menších pozemkových spoločenstiev, má to u nich kto vyhľadávať. Záleží od okolností. Ak chce vznikajúce spoločenstvo dostať z Lesov nehnuteľnosti tak vyvinie iniciatívu asi ono. Keď už sú nehnuteľnosti vydané, tak to asi zostáva na iniciatíve Lesov alebo SPF.
Ide o to kto sa ako cíti. Možno podobná situácia ako keď sa na križovatke bez dopravných značiek zídu autá zo 4 smerov. Prvý prejde ten, kto je šikovnejší.
Veľa asi záleží na tom, kto si ako vykladá paragraf o neoprávnenom obohacovaní sa. Ak sa na tento prípad nevzťahuje, tak ten kto sa ho nebojí, prejde križovatkou ako prvý.
2.4 2015 18:52
autor: neznámy
Chcel som ešte dodať, že najlepšie je výjsť si navzájom v ústrety.
Keď sa zakladalo naše spoločenstvo, to môj brat skoro celú dvojmesačnú dovolenku sedel aj s pracovníkom Štátnych lesov na pozemkovej knihe a prepočítavali podiely. (Lebo v pozemkovej knihe bolo čo do vykázania dosť chýb. Keď sa podiely sčítali, tak to presahovalo jednu celú. A tomu bolo treba prísť na koreň. Len u dvoch parciel sa im to nepodarilo.)
2.4 2015 19:00