Lesmedium

TTP povinnosti po ťažbe

autor: Peter
To za akých podmienok sa môže ťažiť na nelesnej pôde tu odznelo viac-krát.

Mňa by ale zaujímalo, či po tejto ťažbe vzniká nejaká povinnosť odstránenia zvyškov po ťažbe prípadne následné zalesnenie.

sekcia: Archívne fórum, 31.3 2015 22:16
autor: neznámy
zo zákona každému vlastníkovi vyplýva povinnosť udržiavať pozemky v stave aby zodpovedali účelu resp. druhu daného pozemku ktorú zistíte buď podľa C stavu z výpisu z katastra pre danú parcelu.

ak máte TTP v E aj C stave, tak vlastník by mal stromy (nálety) odstrániť, vrátane zvyškov, a ZABRÁNIŤ ďalšiemu šíreniu drevných kultúr na takejto parcele a nie zalesňovať. Pokiaľ chcete takéto pozemky zalesniť informujte sa na pozemkovom a lesnom odbore, resp. na platobnej agentúre. Pozor pri odstraňovaní náletov si žiadajte vyjadrenie zo životného prostredia, pretože kým jeden zákon vám niečo káže druhý vás môže obmedziť
1.4 2015 9:20