Lesmedium

Výkon práva poľovníctva

autor: Radka
Zdravim, viete mi poradit ci vlastnikovi polovneho pozemku a sucasne podielnikovi v pozemkovom spolocenstve zostava pravo prenajat pozemok na vykon prava polovnictva priamo polovnej spolocnosti alebo za neho musi konat pozemkove spolocenstvo? Stanovy spolocenstva neobsahuju zmienku o vykone prava polovnictva.
sekcia: Archívne fórum, 29.3 2015 13:09
autor: neznámy
Ak máte právnu subjektivitu,tak pre právne účely platí jedine podpis štatutára!
30.3 2015 10:21
autor: neznámy
Aj v pripade ze statutar na to nie je nijako splnomocneny? ani v stanovach, zmluve a ani na valnom zhromazdeni?
30.3 2015 11:49
autor: neznámy
O postúpení výkonu práva poľovníctva rozhoduje vlastník pozemku v poľovnom revíri. Pozemkové spoločenstvo nie je vlastníkom a teda mu takéto právo zo zákona nepatrí.
30.3 2015 12:07
autor: neznámy
neprihlásenému:
Cituješ iba zákon,nič viac.
Aké subjekty vytvárajú poz.spol.? No predsa vlastníci!
A ak vlastníci,ktorí si založili PS s právnou subj. ,ako členovia PS,rozhodnú,že
umožnia poľovať tomu,či tomu,tak je jasné,že ich zastupovať na VZ VPP môže iba zvolený štatutár PS !
Či azda zmluvu bude podpisovať 50..100...200.. vlastníkov ,aby bolo naplnené to čo tak nezmyselne cituješ zo zákona???

Keby sme akceptovali,to čo cituješ zo zákona,tak vlastne jednotliví vlastníci podielov by sa museli zíjsť,a dohodnúť sa komu dajú svoj podiel do prenájmu,
avšak nakoľko je to podielová nehnuteľnosť,každý by musel mať od každého súhlas pre svoje rozhodnutie,čo je totálny nezmysel!!!
/je to ako keby si mal podielový byt z manželkou a ty by si ho chcel dať bez jej súhlasu do prenájmu !?
Celý nový zákon o PS to totálny nezmysel !!
30.3 2015 15:43
autor: neznámy
Právo poľovníctva patrí zo zákona vlastníkovi a teda ak podielnici nesplnomocnili výbor konať v poľovníctve za nich, potom výbor - ako štatutár a predseda, ktorý koná za výbor nič prenajať nemôže pokiaľ ide o prenajom práva poľovníctva. Nič iné neplatí. Preto neprihlasený citoval zákon, lebo zákon by mal ovladať každý podielnik, aby mohol hájiť svoje práva a rozhodovať o svojom majetku. Podobne je to ak pôdu užíva napr. družstvo, splnomocnenie pre disponovanie s právom poľovníctva musí byť vecné a môže byť súčasťou zmluvy o prenájme pozemku. Takže nejde o nijaké blbosti, ale o dôležitý právny akt, tak sa zabraní špekuláciam a neoiprávneným podpisom zmluv pre poľovníkov, ktorí žijú ešte stále v tendenciach ľudového poľovníctva!!!
30.3 2015 22:13
autor: neznámy
výkon práva poľovníctva patrí vlastníkovi, vlastník svoje poľovné právo môže postúpiť poľovníckej organizácii.

pokial sa rozhoduje o tom kto bude užívateľov v poľovnom revíri, rozhoduje zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (neberie sa ohľad na to či ide o spoločnú nehnuteľnosť alebo nie) a vlastník poľovných pozemkov môže hlasovať podielom svojej výmery (začlenených do poľovného revíru) z celkovej výmery poľovného revíru.

Pozor: vlastníci ktorí majú začlenené pozemky do nejakého spoločenstva sa môžu rozhodnúť, že za tieto pozemky koná štatutár spoločenstva. neodporuje to ani zákonu o poľovníctve ani zákonu o pozemkových spoločenstvách.

Informácie mám zo sekcei legislatívy ministerstva podohospodarstva.
1.4 2015 9:29
autor: neznámy
ˇAno, ale musí to byť formou splnomocnenia uvedené v zmluve o založení, resp. v stanovách spoločenstva. A ešte niečo, štatrutár spoločenstva je kto? Opýtaj sa tých ministerských mudrcov. V zákone ja uvedené - výbor je štatutár a za výbor koná navonok predseda ak nie je uvedené inak ...... prečítaj si zákon.
Právo poľovníctva je moje právo a bez môjho splnomocnenia niet toho b... aby ním niekto disponoval. Toto sme museli vedieť inak v ŠS sme nemali čo robiť!!! Síce prepáč, zabudol som na aplikáciu práva v SR, čo nemá obdobu vo svete!!! Nečuduj sa ľudia neveria súdom, nemajú na súdne trovy a preto mlčia a nevedia sa inak brániť, trpia čo sa im naserviruje. Na našej shcôdzi PS som zistil, že nielen predseda, členovia zvoleného výboru, ale nikto okrem mňa o zákone o PS nevie nič!!! Preto do stanov si dali, že poľovné právo predajú subjektom: atď, atď.. Ako môže niekto predať poľovné právo, nejde o vec. Prenájať to áno, ale za podmienok zosuladených so zákonom. Takže, pozor na politický dosadených ministrov, chýba im odborná spôsobilosť a zabudli asi aj na 5 dôležitých princípov štátnej správy - zakotvených v § 1 zákona o štátnej správe. Pardon, nielen oni zabidli ale celá vláda ( podotýkam doteraz každá vláda ), a tak máme všade samých odborníkov.
1.4 2015 11:38
autor: neznámy
Vybor nie je žiadny štatutar štatutar je predseda spoločenstva a valne zhromaždenie može splnomocniť vybor aby rokoval za cele spoločenstvo,
1.4 2015 14:34
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo je právnickou osobou. Právnické osoby sa vyznačujú tým, že majú svoje orgány. Povinným orgánom je u nich štatutárny orgán. Štatutárny orgán môže byť tvorený jednou alebo viacerými osobami. Zákon 97/2013 jednoznačne stanovuje, že štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva je jeho výbor. Napriek tomu sa v praxi často ako štatutár nesprávne označuje predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva nemá postavenie štatutára pozemkového spoločenstva. Ide len o osobu, ktorá prenáša rozhodnutia výboru ako štatutára navonok a sama o sebe nemá rozhodovaciu právomoc konať v mene pozemkového spoločenstva.
2.4 2015 7:40
autor: neznámy
Tým všetkým,ktorí tvrdia,že vlastník /podielník/ v PS môže aj sám popodpísovať splnomocnenie na zastupovanie ,resp,sám sa zúčastniť na VZVPP asi toľko,aby si naštudovali nielen zákon o PS ale aj ostatnú legislatívu o právnických subjektoch !!!
Len tak na okraj- Už na VZ vlastníkov poz.spol. poverili výbor /v jeho mene predsedu,/ich zastupovať v takýchto veciach !
Tak nech si potom títo vlastníci nerobia trhací kalendár z práva,a každú chvílu podpisujú splnomocnenia tým,ktorí im sľubujú viac,pričom sa oháňajú citáciou
zákona o vlastnícstve poľovného práva .
Samozrejme predpokladom toho všetkého sú normálne stanovy spoločenstva .zosúladéne so zákonmi .
2.4 2015 8:51
autor: neznámy
Maš pravdu Jozef1 zle som sa vyjadri štautarom je vybor ale može byť splnomocneny vlastnikmi na zastupovania na zhromaždeniach o vykone prava poíovnictva
2.4 2015 11:28
autor: neznámy
ako som pisal prenajat polovne pravo moze aj spolocenstvo, u nas to tak mame, akceptuju to aj vlastnici, akceptuje to aj polovnicka organizacia, dokonca nemalo proti tomu nic ani SPF, informoval som sa aj na ministerstve, aj u svojho advokata, aj u dobreho znameho ktory je polovnik zaroven predseda okresneho sudu.

v zakone je myslim stanoveny najom na 0,30 € za hektar polovneho pozemku, 3/4 urbarnikov u nas nema ani hektar, takze ked sa chce niekto sudit pre 25 centov, nech ma poziada a dam mu to z vrecka :)
2.4 2015 15:54
autor: neznámy
Nový zákon nestanovuje výšku najmu, ta je dohodou s vlastníkmi, v zákone je stanovená výška, ale len pre prípad, že o výkone práva poľovníctva rozhodne štátny orgán, lebo ten sa musí o revír postarať, ak nedôjde k dohode s vlastníkmi pozemkou. Takže pozor s tým nájomným, treba dobré čítať zákon a uvedomiť si, že ľudové poľovníctvo za pár centov už dávno skončilo, len vlastníkom to trvá dlhšie, kým si svoje práva uplatnia a bude po neoprávnených teóriach SPZ tipu - ostaňte členmi SPZ, zabezpečínme Vám revír!!! Toto začal propagovať ešte p. Cpin a zaujímavé je, že SPZ naďalej týmto prísľubom si udržiava členstvo, ale to iba tých, ktorí si neuvedomujú ešte čo sa stalo v r. 1989!!! Zákon - prednostné právo vlastníka na členstvo hoci aj inému subjektu prenájme sa revír!!! Na to si už veľa vlastníkov zabezpečilo členstvo v PZ hoci až sudnou cstou, ale jen to tak!!! Iba SPZ to tak nechápe a vysvetľuje, že o vlastníkovi sa má prednostne hlasovať, a nemusia ho prijať - volovina ako mraky !!!
7.4 2015 11:15