Lesmedium

autor: neznámy
My sme tiež dve spoločnosti v jednej. Každá však hospodári v nútri spoločenstva samostatne.Iba náklady si delíme percentuálne k výške výmery.

Ako by to malo byť s hlasovaním?

Umožňuje zákon takéto hospodárenie?Skúste poradiť.

sekcia: Archívne fórum, 20.3 2015 20:30
autor: neznámy
Viem si predstaviť, že je to legálne, viac sa asi dozviete keď si prečítate vaše stanovy.
24.3 2015 18:57
autor: neznámy
Na Pozemkovom a lesnom úrade stanovy nemáme.Nemali by tam byť, ak ich máme náhodou schválené?
Hlasovať by sme mali spoločne.To je v poriadku. Ale v ktorom paragrafe zákona sa píše o takomto hospodárení? Ďakujem
24.3 2015 19:49
autor: neznámy
Podrobnosti o hospodárení by mali byť upravené v stanovách, s ktorými sa ako člen spoločenstva máte právo oboznámiť a ak ste boli na zhromaždení zrejme ste ich schvaľovali. Pýtajte si ich od výboru a mal by ich mať aj Pozemkový a lesný odbor OÚ.
Hospodárenie spoločenstva upravuje § 19 zákona, ale spôsob ako sa v rámci spoločenstva rozdeľujú náklady a zisk si každé spoločenstvo rieši samostatne, žiadny zákon to neupravuje. Spoločenstvo je právnická osoba - podnikateľ a pri vykonávaní podnikateľskej činnosti musí dodržiavať aj iné právne predpisy.
25.3 2015 0:30
autor: neznámy
Zákon nepripúšťa takýto stav.Jedno pozemkové spoločenstvo je jednou právnickou osobou a jedným hospodáriacim subjektom. Pozemkové spoločenstvo má zo zákona jedno zhromaždenie, jeden výbor, jednu dozornú radu. Spoločne rozhoduje, hospodári a podniká. Vedie jedno spoločné účtovníctvo. Pokiaľ ide o podiel člena na zisku, ktorý je schválený zhromaždením na rozdelenie, tu môže zmluva o spoločenstve alebo zhromaždenie rozhodnúť o spôsobe jeho určovania aj inak ako uvádza zákon o poz. spol.. Na zhromaždení spoločenstva sa hlasuje spoločne.
25.3 2015 8:00
autor: neznámy
Otázku som zadala ja. Dnes som sa pýtala na ministerstve aj na tento stav.
Pán Jozef1 , máte pravdu.Hlasovať však máme samostatne.
30.3 2015 19:19
autor: neznámy
Prečo by ste mali hlasovať samostatne? Zhromaždenie spoločenstva tvoria všetci členovia spoločenstva a zákon jednoznačne uvádza ako rozhoduje zhromaždenie.
30.3 2015 20:58