Lesmedium

Združenie osôb podľa obč. zákonníka

autor: Marián
V našej obci funguje združenie drobnovlastníkov lesov, ktoré reálne nemá súhlas od jednotlivých aktuálnych vlastníkov pozemkov a i napriek tomu podniká na výmere viac ako 400 ha a "zdokladovaných" má mať asi 260 ha, pričom odmieta uzavrieť zmluvu o prenájme na podiel neznamych vlastnikov s Les.SR. Poraďte, ako je možné, že majú zisk z pozemkov neznámych vlastníkov a Lesy SR nekonajú a Pozemkovy a lesny odbor OÚ nerieši evidenciu pozemkov a opravnenie hospodarit podla aktualneho stavu katastra?! Pozemkove spolocenstva maju noz na krku a zdruzenia osob podla obč. zakonnika si robia co chcu, bez kontroly! Ako ich zastaviť?
sekcia: Archívne fórum, 13.3 2015 22:49
autor: neznámy
Pred uvedením nového zákona o spoločenstvách´boli plné noviny že všetky združenia budú zrušené a neplatné. Tí čo uposlúchli a pretransformovali sa,alebo založili spoločenstvo podľa nového zákona platia dane odvody Tí čo neuposlúchli si robia čo chcú ako píšete. Horšie je že nie je žiadna kontrola zo strany štátu.
13.3 2015 23:49
autor: neznámy
Trochu mám zmätok v tom, čo ste napísali.Podnikajú na výmere 400 ha.
260 ha majú zdokladovaných-súhlas vlastníkov a nájomné zmluvy?Alebo ako?
Tie ďalšie ha cca 140 ha im tiež po reštitúciách museli vydať štátne lesy, na základe nejakej dohody.To si preverte u ŠT.Lesov.
Nájomnú zmluvu ohľadom neznámych vlastníkov majú povinnosť uzatvoriť s tým, koho v správe sú tieto pozemky.ŠT.lesy, alebo SPF.
To nájdete na LV.
A nechápem, prečo by nemohli ďalej hospodáriť ako združenie?
To predsa zákony dovoľujú.
Nemuseli ste ani Vy vstupovať do spoločnosti s právnou subjektivitou.Mali ste možnosť sa rozhodnúť, ako budete ďalej hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach.
Včera sa náš predseda vyjadril k otázke,, prečo nedovolil pripomienkovať zmluvu o založení:pred schválením.
Odpoveď bola.
Št. notár mu odporučil , nedovoliť žiadnu diskusiu, ak chce, aby zmluva bola schválená. Zadať iba otázku, či chú aby sme ďalej existovali , alebo nie.
Trochu silná káva.na demokratický štát.
14.3 2015 8:40
autor: neznámy
Suhlas ziadny, zmluvy so SL odmietaju a ich postoj je asi taky , ze kde sa pasli kravy to je nase!
14.3 2015 21:58
autor: neznámy
V našom urbariate na Spiši ked sa schvaľovala zmluva o založení,tiež ojeb.li všetkých podielnikov.Schvaľte zmluvu ,lebo urbariat zanikne.
14.3 2015 22:37
autor: neznámy
Majú lesy, aj pasienky? Zrejme na tie dostávajú dotácie. Požiadajte PPA príslušného okresu o nahliadnutie do LPIS-musíte vedieť presné čísla parciel
A čo sa týka lesa ,preverte na Pozemkovom a lesnom úrade,podľa čísla katastra
jednotlivé LV.

Stále neviem, čo je Vašim cieľom?Majú aj Vaše podiely?
Lebo ak nie,o čo Vám ide?
Ak áno , máte právo domáhať sa vysvetlenia, nájmu,
......
Napísala som vyššie, že lesné pozemky im niekto musel vydať.A to mohli byť iba štátne lesy SR. K tomu musí byť relevantný doklad. A ŠT lesy ho musia mať.
Môže však ísť aj o pozemky súkromných fyzických osôb, ale aj tieto im museli vydať Lesy SR.U nás sa to robilo formou Dohody o vydaní, ešte v roku 1992...
Ak majú TTP, pasienky,mohlo im JRD vymerať náhradné pozemky.Podľa zákona však by nemalo dávať bez upovedomenia vlastníka tretej osobe,V praxi sa to nedodržuje.
Z Vašich indícií je mi ťažko reagovať na danú situáciu.
Jednoznačne začnite na Poz. a lesnom úrade.Mali by Vám povedať aj meno OLH.

Ak upresníte situáciu bližšie, možno Vám niekto pomôže a nasmeruje Vás
správnym smerom
15.3 2015 11:15
autor: neznámy
Pokiaľ sa jedná o občianske združenie podľa OZ, tak to nemá právnu subjektivitu a teda ani nemôže uzatvárať nájomné zmluvy. V podstate tu ide o spoločné obhospodarovanie pozemkov ich vlastníkmi. To zákon nezakazuje. Členmi takéhoto združenia sú len vlastníci, ktorí uzavreli zmluvu o združení. Vlastníci tu spravidla majú splnomocneného zástupcu, ktorý ich navonok zastupuje. Ak združenie, či ktokoľvek obhospodaruje pozemky iných vlastníkov bez právneho dôvodu, vlastníci sa môžu domáhať nápravy. Lesy SR sú zo zákona správcami lesných pozemkov neznámych vlastníkov a teda rovnako môžu vo veci konať. Bez žalobcu niet obhajcu.
16.3 2015 13:54
autor: neznámy
Pri tomto príspevku taktiež nerozumiem pointe.Združeniu bolo odovzdaných 400ha,z toho vydokladovaných bolo 260 ha.Združenie hospodári stále podľa §839 OZ a vyššie.Prečo by podiely za neznámych spoluvlastníkov mal dostávať SPF alebo Lesy SR.Jediné čo by som zaplatil SPF alebo Lesom SR by bol prenájom za výmeru teda 160ha čo je tiež otázne, pretože od roku 1997 to už nebude 160 ha ale podstatne menej.Dalšia je tu otázka na autora príspevku predsa združenie by malo mať v stanovách resp.v zmluve o založení spoločenstva aj otázku prípadne dodatočne sa prihlásených-dedické konania,vydržanie,doplnenie osobných údajov,oprava chybných zápisov ROEP a iné-náhradu teda podľa OZ minimálne 3 roky dozadu pokiaľ zmluva o založení spoločenstva neobsahuje resp.neupravuje dlžku spetnej výplaty podielu.
Asi ste neprišli do styku z mafiu z pozemkového fondu SR tam nečakajte nič viac.Taktiež ste nevyjasnili vašu pozíciu vo vašom spoločenstve-či ste spoluvlastník podielov alebo nie.
Predsa ak ste spoluvlastník tak nerozumiem prečo chcete odlievať peniaze z vašej spoločnej kasy niekde do neznáma.
Ďalej podľa ustanovení OZ vlastník nadpolovičného podielu v nehnutelnosti má právo rozhodovať o činnosti a spôsobe využitia nehnutelnosti a to v tomto prípade ste vaše spoločenstvo minimálny pomer 2,4-1,6.
SPF a Lesy SR sú ako Vatikán štát v štáte a tý majú peňazí dosť viď ich odmeny a podvody pri predaji dreva.Ak by dali dodatočne prihláseným spoluvlastníkom aj úroky no prečo nie tak nech tie peniaze majú ale nedávajte im vaše peniaze na ich trináste a štrnáste platy,výkonové a koncoročné odmeny a kráľovské padáky.
A ďalšia vec SPF ani nevie kde sa vaše spolčenstvo nachádza.Lesy SR sú ako červotoč vrtajú do spoločenstiev robia rozbroje ale prečo nám navyplatia za vyše 40 ročné šafárenie tiež nám dodatočne prihláseným známym vlastníkom lesov nejaké finnančné podiely podiely.
Radšej keby sa zameriali na dostatočné využitie eurofondov,ale načo by sa trápili však drobnovlastíci im dajú.
Toto je môj názor,prispel som tu prví krát možno nebudete s ním súhlasiť a preto privítam aj podnety od vás však sme ľudia a každý je iný,možno pri logickom a konkrétnom vyjadrení aj ja zmením názor na tútu predloženú problematiku-dodácii pre SPF a Lesy SR.
23.4 2015 20:06
autor: neznámy
Prosím, vysvetlite mi, akým spôsobom môže vstúpiť do združenia osôb podľa občianského zákonníka neznámy, nezistený vlastník? Ako môžu byť obhospodarované pozemky vo vlastníctve SPF v 1/1 a výnosy rozdelené medzi pár ľudí, čo majú les úplne niekde inde? Pomer 2,4:1,6 je údaj celého obhospodarovaného majetku, na jednotlivých parcelách je ten pomer výrazne iný a dokonca vo väčšine prípadov je účasť známych vlastníkov pod 50%. Celé mi to príde ako veľká zlodejina, bez kontroly kompetentných, ktorí obhospodarujú a majú zisk zo 400 ha ale účtovne vedú a prerozdeľujú zisk na 260 ha. Kde sú výnosy zo zvyšnej časti? Podľa OZ si môže vlastník nárokovať výnosy za 3 roky spätne, ak to nestihne, tak má smolu a nenažranci z výboru už majú peniažky rozdelené. Nehovoriac o tom, že primárne sa rúbe aj zdravé drevo v parcelách neznámych vlastníkov a banda zlodejov vo výbore si chráni svoje lesné pozemky a lesné pozemky najväčších podielnikov.
24.4 2015 8:08
autor: neznámy
Takže po prvé.Pri odovzdávaní v rokoch 1995- až 2001 sa lesné pozemky odovzdávali ako celok,teda určite tam boli aj lesné E-KN pozemky/podiely v tedy neznámych spoluvlastníkov.Veď vy ste napísali že vydokladované majú 240 ha a 160 ha je nevydokladovaných.Je pravda že by sa mali výnosy od založenia podľa OZ rozdeľovať účtovne aj za neznámych spoluvlastníkov a tieto dávať do depozitu aby sa dodatočným vlastníkom v prípade právneho vydokladovania vlastníctva vyplatili.Ja poznám spoločenstvá ktoré sú právnicka osoba a majú v depozite podiely od založenia spoločenstva teda ich vyplatia celé ale poznám aj spoločenstvá kde vyplácajú 5 rokov.Vačšinu vyplácajú spoločenstvá 3 roky dozadu.Ja som osobne za to aby sa vyplácali všetky roky dozadu.Problematika Lesov SR je čosi širšia.Priznám sa že za dvadsať rokov od roku 1994 som zažil 7 riaditeľov LZ .Mám na ich činnosť dobrú skúsenosť okrem posledného a budem objasňovať-minulý rok v rámci mojích vlastníckych práv som išiel na lesný závod aby mi vydali súpis mojich parciel a výmer ktoré odovzdali v roku 1996 spoločenstvu.Samozrejme nič nemajú,všetko sa stratilo atď.Od roku 1994 sa lesný pozemok označoval číslom na LV tuším 79 neviem to určite,teraz je to kód 10-lesný pozemok.Ale od minulého roku správy katastra tieto nesúlady z LV vymazali a čo teraz všade je písaná orná pôda pričom je tam storočný les.Odkiaľ si majú vlastníci zistiť či ich parcela je les keď LESY SR tieto údaje neradi poskytujú.je pravda že existujú aj ortofotomapy ale to by museli byť aspoň ako tak napasované na PKN parcely ináč je to o ničom.A ďalšia vec pokial si lesy SR a pozemkový fond niečo nárokujú mali by predložiť právne podložené identifikácie a nie len že tam je 160ha.Malo by byť konkrétne neznámy vlastník ten a ten,LV,parcela číslo,výmera,podiel atď.
Čo píšete o výboroch PZ podľa OZ niečo máte pravdu,pokiaľ z výborom hrá v jednej línii dozorná rada resp.revízna komisia tak tam je to beznádejné.Pravdy sa nedovoláte.Kompetencie dozorných rád sú nedocenené a nevyužité preto by si mali ľudia do ich rád voliť nie podľa mena,rodinkárstva ale podľa charakteru.O tých výruboch a chránení svojích parciel máte pravdu,taktiež sa umelo navyšujú výmery že si za naše peniaze vysadia svoje pokiaľ možno v 1/1-vysporiadané pozemky a tým pádom majú aj večšiu výmeru atď.Svojím spôsobom ani podiely nepotrebujú počas roku si nakradnú dosť - preplácané práce aj za cestu do lesa,nevykonané ale napísané a vela ďalších podvodov či už s faktúrami,množstvom druhom triedu a zaradením drevnej hmoty no proste hrôza na čom nás s prepáčením o...ú.Určite máte negatívnu skúsenosť u vás ale ja mám to isté:od roku 2002 bojujem z oboma výbormi UPS a Zivl.takže tiež by som mohol aj knihu napísať.Najhoršie na tom je keď si podvodníci ľudí kupujú či už drevom alebo naoko vykonanými a preplácanými prácami.Poznám dediny ktoré sú totálne rozhádané a degenerované z týchto ohováraní,trestných oznámení atď.Je tototálny marazmus,hyenizmus no nemám slov.
No ale treba aj konať-po prvé vyzvite ako spoločník výbor aby vám predložili účtovné uzávierky,výplatné listiny,súpisy vykonaných prác,spôsob odmeňovania atď.Viem není to ľahké hneď budete podvodník a neviem čo ja som to zažil.Po ďalšie robte náhodné kontroly v skupinách,robte fotodokumentáciu atď.Dôkazy v trestnom alebo v občianskom konaní pri úmyselných trestných činoch platia až do 10 rokov od vykonania protiprávneho stavu.
Za jedným z predchádzajúceho príspevku si stojím nedávajte peniaze SPF ani Lesom SR využite všetky právne dostupné prostriedky a radšej tie peniaze si použite na pestovnú činnosť.To je všetko,pôvodne som tu nemal úmysel napísať ale SPF neznášam proste sú to štátny podvodníci,manipulanti, ani neviem im na meno prísť.Tak nabudúce
24.4 2015 23:30
autor: neznámy
Prosí Vás ak spoločenstvo súkromných vlastníkov,musí zo zákona odviesť povinný nájom štátnym lesom ako to teda obísť?
4.5 2015 10:03
autor: neznámy
Myslím za neznámych vlastníkov.
4.5 2015 10:03
autor: neznámy
Obísť sa to dá v tomto prípade:Máte na listoch vlastníctva osoby ktoré nemajú uvedený deň narodenia,úmrtia alebo adresu-vy samozrejme viete o koho sa jedná v tom prípade požiadajte matriku,archív vo vašom okrese obvode aby vám vyhľadali narodenie alebo úmrtie predmetného vlastníka potom tieto údaje poskytnite príslušnej správe katastra a zrazu z neznámeho vlastníka je zmámi-jednoduché nie,treba len vyčleniť peniaze na poplatky a máte po probléme.S pozdravom
12.5 2015 22:28