Lesmedium

autor: a
V prehľade katastrálnych konaní som pod značkou C-vydržanie v rámci ROEP zistila vklad , ktorý sa týkal podielu v Pozemkovom spoločenstve.O vydržanie v rámci ROEP,/zápis Roep bol ešte v roku 2013/požiadalo Pozemkové spoločenstvo

V zákone je napísané niečo iné. Alebo som si tento nesprávne vyložila?

Je možné vydržať pozemky v rámci ROEP aj po zápise?

sekcia: Archívne fórum, 6.3 2015 8:06
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému