Lesmedium

VLASTNÍCKY PODIEL -PREDMETOM SÚDU

autor: neznámy
V zákone o pozemkových spoločenstvách sa píše, že ak nie je niekto spokojný

s podielom, môže sa obrátiť na súd./samozrejme na základe ďalších zákonných

dodržaní./

až do rozhodnutia súdu, ten, kto o sebe tvrdí, alebo má dôkazy, že je vlastníkom podielu, až do rozhodnutia súdu, nie je členom spoločenstva.

Ako je to v prípade,:

Ak sa toto týka všetkých vlastníkov pozemkového spoločenstva ?

Na súde je žaloba o určenie vlastníckych vzťahov.

Týka sa všetkých vlastníkov spoločenstva .

Môže potom takéto spoločenstvo byť vôbec členom spoločenstva?

Je vôbec platná zmluva o založení a registrácia?

Podotýkam, že pozemky mali vlastníci vydržané.

sekcia: Archívne fórum, 3.3 2015 5:41
autor: neznámy
Chcem ešte podotknúť.
Mám to chápať tak, že sa toto týka iba nečlenov PS, ktorý sa uchádzajú o podiely
podaním žaloby na súd?To je však logické, že kým nemajú zápis na LV nemôžu byť spoluvlastníkom podielu.
3.3 2015 7:29
autor: neznámy
Nič také sa v zákone č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách nepíše.
3.3 2015 7:45
autor: neznámy
Podanie na súde je však od roku 2012., kedy platil starý zákon.
3.3 2015 12:14
autor: neznámy
Zákon prikazuje nedrobenie nehnuteľnosti pod 5000m2.
Ale predpokladám,že pri dedičskom konaní to neplatí.Aj 1000m2 sa môže rozdeliť medzi niekoľkých vlastníkov. Veď potom ako by to malo inak vyzerať v praxi ,
keď zo zákona vypadla časť o vyrovnaní spoluvlastníkov.
Má s tým niekto skúsenosti?
4.3 2015 12:42
autor: neznámy
Už mám k tomu relevantnú odpoveď, podľa zákona..
6.3 2015 16:49
autor: neznámy
Tak ju uveď.
7.3 2015 8:28
autor: neznámy
Nájdeš v zákone 97/2013 Z.z.Je tam.
7.3 2015 15:23