Lesmedium

Predaj podielu

autor: Dobrý deň
Som vlastníkom podielu 2 ha lesov v pozemkovom spoločenstve a chcel by som ich predať jednej súkromnej osobe, aký je postup, náležitosti pri predaji a v akej cca cene sa predáva 1 m2 lesa ?

Vopred ďakujem za reakcie.

sekcia: Archívne fórum, 2.3 2015 16:58
autor: neznámy
O cene sa tu príliš hovoriť nedá. Je na vás nakoľko si svoje vlastníctvo ceníte Prepočítajte si napríklad koľko vám vlastne daný podiel ročne vynáša a porovnajte to s výškou ponuky záujemcu. Ak sa a rozhodnete svoj podiel záujemcovi predať musíte najprv zaslať svoju ponuku na adresu spoločenstva. V nej uveďte predajnú cenu, ktorá je vám ponúkaná a tiež do kedy sa prípadní záujemcovia z radu spoluvlastníkov môžu o odkúpenie podielu za túto, či vyššiu cenu u vás prihlásiť. Lehota by nemala byť kratšia ako 60 dní. Ak nik zo spoluvlastníkov sa vo vami stanovenej lehote neohlási so záujmom o kúpu , môžete svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti predať za ponúkanú, či vyššiu cenu aj inej osobe ako spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti.
2.3 2015 20:27