Lesmedium

Lesný odbor

autor: samo
podľa zákona 97/2013 § 14 ods. 1 "Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania."

znamená to že každý rok po zvolaní valného zhromaždenia informuje lesný odbor o priebehu zhromaždenia?

Je to niečo ako zbierka listín na krajskom súde pre s.r.o.

akú formu má mať takéto oznámenie? predpokladám zápisnicu a uznesenie treba predložiť...

sekcia: Archívne fórum, 26.2 2015 10:50
autor: neznámy
Tak ako je uvedené v zákone. Teda výbor len oznámi úradu, kedy sa konalo zasadnutie zhromaždenia.
26.2 2015 14:39