Lesmedium

Kde sú evidovaní OHL

autor: neznámy
Kde sú evidovaní OLH?
sekcia: Archívne fórum, 22.2 2015 8:22
autor: neznámy
zoznam OLH tu : http://gis.nlcsk.org/registre/Reg_OLH.aspx

evidencia olh aj podľa subjektov je na každom okresnom úrade. online zoznam nie je aktuálny.
22.2 2015 10:45
autor: neznámy
K tejto téme som sa už niekoľko krát vyjadroval. NLC a terajšie odbory opravných prostriedkov si neplnia svoje povinnosti , a tak v aktuálnom zozname nájdete mená OLH , ktorí sú už niekoľko rokov po smrti. A ešte jedna perlička. Keď si v zozname nájdem sám seba , tak skúšky OLH som robil 14.2. príslušného roku , ale osvedčenie podľa zverejneného zoznamu mi bolo vydané už 1.1. príslušného roku. Chudáci kolegovia na príslušných úradoch , veď tí sa musia zodrať v robote, keď toto nestíhajú opraviť.
22.2 2015 13:45
autor: neznámy
Fero1: Pán kolega a Vás nenapadlo, že pre kontrolu a kontinuitu čísel vydaných osvedčení sú v evidencii aj osoby po smrti resp. tí, ktorým bolo osvečenie dočasne alebo trvalo odobraté ? V registri OLH vedených okresnými úradmi sú tieto informácie uvedené v poznámke. Naviac mŕtvi väčšinou nehlásia úradom, že zomreli - na tieto veci sa prichádza s určitým časovým odstupom (hlavne ak OLH nevykonával činnosť alebo len pre pár malých subjektov).
A ten dátum vydania osvedčenia na stránke NLC je len technický problém, ktorý vznikol pri jednorázovom napĺňaní elektronických registrov (podotýkam, že ide o databázy NLC - pracovníci štátnej správy ich opravovať nemôžu). Nebojte sa v registri OLH vedenom na okresnom úrade resp. v LGIS-e na nete máte správny dátum.
1.4 2015 10:06