Lesmedium

Je presne určený dátum, zvolania valného zhromaždenia za rok 2014.

autor: neznámy
Je presne určený zákonom dátum zvolania valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva? Musí byť do konca marca?

ˇV minulosti sme mávali tieto valné zhromaždenia pravidelne do konca marca.

Za posledné štyri roky je to rôzne, ale zakaždým od 15.4-19.5.

Novú zmluvu máme o založení od 2.2.2015.

sekcia: Archívne fórum, 22.2 2015 8:20
autor: neznámy
Termín nie je stanovený. Ale treba vychádzať z termínu na podanie daňového priznania. Podkladom pre daňové priznanie je valným zhromaždením schválená účtovná uzávierka. To je bežne koniec marca, ak daňovník nepožiada o neskorší termín.
22.2 2015 8:36
autor: neznámy
Práve ten termín daňového priznania ma zaujíma.U nás sa dáva toto schvalovať dávno po podaní daňového priznania.
22.2 2015 14:56
autor: neznámy
Účtovná závierka pozemkového spoločenstva ako už uviedol Vlado je súčasťou daňového priznania. Schvaľuje sa po skončení daňového obdobia do predloženia daňového priznania.
23.2 2015 11:04
autor: neznámy
To znamená, že ak sa podáva daňové priznanie do 31.3.2015, mala by sa schváliť aj účtovná závierka pred týmto podaním?
Do účtovníctva sa zahŕňajú okrem príjmov , aj náklady napr. aj odmeny výboru, účtovníčke atď.
Nepotrebuje výbor schválenie týchto odmien, ako aj ostatných nákladov?
Stačí, že o tom rozhodne Výbor a DR?
Riadia sa zákonmi s.r.o a akcioviek?
Musím si naštudovať zákony pod čiarou k jednotlivým paragrafom zákona 97/2013?
23.2 2015 13:41
autor: neznámy
podľa zákona o účtovníctve je to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje:
"Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia"
Pre zjednodušenie je možne použiť účtovnú závierku pre mikro účtovné jednotky.
23.2 2015 20:20