Lesmedium

Prenájom TTP pre Poľnohospodárske družstvá.

autor: TTP
Dobrý deň,chcem poprosiť kolegov urbaristov o radu,prenajímame TTP-Lúky poľnohospodárskemu družstvu na ich činnosť a oni nám platia nájom .Oni ale pod zámienkou čistenia lúk vyrubujú stromy 60-100 ročné,ktoré sú na tzv bielych plochách a vlastne si z toho dreva zaplatia nájomné,tak je to pre nich výhodný obchod.Majú dotácie za plochu zadarmo,stačí im raz ročne zmulčovať a majú zarobené.Zdôvodňujú to povinnosťou zachovávať a čistiť TTP a že to je výnos s poľnohospodárskej pôdy,ktorú majú v prenájme.Ale nemajú no tom žiadnu zásluhu,lebo tie stromy rástli ešte za čias našich dedov,ktorí sa o to starali. Moja otázka je:do akej hrúbky môžu odstraňovať stromy z lúk,a aký zákon na to platí??? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
sekcia: Archívne fórum, 19.2 2015 19:52
autor: neznámy
Ak ste im to dovolili v nájomnej zmluve, tak môžu na základe súhlasu obce čistiť a rúbať všetko. V opačnom prípade nájomca môže takto "čistiť" TTP len so súhlasom vlastníka. Nakoniec, aj keď to vyrúbali, pardón "vyčistili" TTP od takýchto stromov, tak drevo je vlastníctvom Vás a nie družstevníkov. Oni majú nárok len na úhradu nákladov súvisiacich s "čistením". Treba navštíviť starostu, či ŽP na okrese a vyžiadať si rozhodnutie o tzv. výrube drevín rastúcich mimo lesa. V ňom sa dočítate podmienky "čistenia". legislatíva nepozná tzv. biele plochy. Buď je to les alebo PPF.
JRD
19.2 2015 20:51
autor: neznámy
Čo máte napísané v zmluve? Aj rekultivačné a melioračné práce?
Čítala som minulý mesiac nový zákon o dotáciách Dočítala som sa, že je povinnosťou nájomcu čistiť od náletov pôdu.
STROMY RASTÚCE NA TTP patria vlastníkovi.
Podajte podnet na inšpekciu životného prostredia do Bratislavy a zároveň trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.na prokuratúru, nie na políciu.

Zákon presne určuje, kedy sa môžu rúbať stromy bez súhlasu vlastníka/asi vyhláška 24 / ,.
K tomu je však potrebná ich inventarizácia a spoločenské ocenenie drevín.ŠOP.
Pozrite si novelizáciu zákona 543/2002 Z.z. 2013-2014.
Vôbec nie je dôležitá hrúbka vo Vašom prípade.
Ja by som okamžite podala podnet na inšpekciu. .
19.2 2015 20:53
autor: neznámy
Všetci máte pravdu. Manažment poľnohospodárskych družstiev vo väčšine prípadov stále žije v minulosti, využíva pritom neznalosť vlastníkov pôdy, nemá záujem usporiadať nájomné vzťahy.
19.2 2015 21:09
autor: neznámy
Mimochodom môže vôbec urbár prenajať družstvu pozemky? Nájom je zmluva medzi vlastníkom a nájomcom. Urbár predsa nie je vlastníkom pozemkov. Ktorý § zákona to umožňuje?
20.2 2015 7:37
autor: neznámy
A ktorý § zákona to neumožňuje?
20.2 2015 8:59
autor: neznámy
pri zalozeni spolocenstva vlastnici svoje pozemky dali do spravy spolocenstvu, o tom ci sa dalej prenajmu tretej osobe rozhoduju znova vlastnici, tak kde je problem,

tuto temu som riesil s odborom legislativy ministerstva podohospodarstva a tam potvrdili ze je mozne prenajatie pozemkov spolocenstvom.
20.2 2015 9:21
autor: neznámy
Pri založení spoločenstva vlastníci dali svoje pozemky na základe zmluvy o spoločenstve do užívania spoločenstvu aby ich ono užívalo. Zákon neuvádza, že spoločenstvo je správcom pozemkov v spoločenstve. Pozemky členov spoločenstva nemá spoločenstvo prenajaté a teda ich nemôže podľa OZ ďalej prenajať. Len pozemky v správe alebo nakladaní fondu zo zákona spoločenstvo užíva na základe nájomnej zmluvy.
20.2 2015 11:00
autor: neznámy
Viem, ako to bolo v prípade spoločenstva bez právnej subjektivity.
Tam bol potrebný súhlas vlastníka. Len toho mohla zastupovať splnomocnená osoba. Kto súhlas nedal, s jeho podielom nemohol nikto nakladať.Teda ani brať nájom.Družstvo malo uzatvoriť zmluvy na jednotlivca.
Toto sa však nedodržiavalo a nájomná zmluva sa uzatvárala na celú výmeru.
Neviem ako to bolo v iných spoločenstvách, ale poznám mnohé, kde nebolo odovzdané IČO a tkz. predsedovia vystupovali ako právnické osoby.

Ak však pri právnej subjektivite rozhodne nadpolovičná väčšina, ostatní sa zrejme musia prispôsobiť.Neplatí to iba pri predaji pozemku.
Príspevok posledného diskutujúceho ma zaujal.
Mám nejaké odpovede z roku 2014 z ministerstva. Určite jedna otázka sa týkala aj nájmu pozemkov, lebo jedno naše spoločenstvo dalo všetky pozemky do prenájmu..
20.2 2015 12:03
autor: neznámy
zákon 97/2013 Z.z. §9,§12
20.2 2015 12:46
autor: neznámy
Áno v § 12 sa uvádza, že vlastník dáva pozemky spoločenstvu do správy ale len na účely podľa § 19. Na na spoločné užívanie. Nie užívanie inou osobou.
20.2 2015 14:18
autor: neznámy
§ 19 zákona upravuje hospodárenie spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo ako podnikateľský subjekt v svojom mene môže vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov ako aj hospodárenie v lesoch, prípadne inú podnikateľskú činnosť. Nie je však povinnosťou spoločenstva takúto činnosť vykonávať len v svojom mene. Pojem "účel podnikania na spoločnej nehnuteľnosti" treba vykladať širšie, pod podnikaním na nehnuteľnosti chápeme aj jej prenájom. Ak by to zákon neumožňoval, znamenalo by to obmedzenie vlastníckych práv členov.

20.2 2015 14:47
autor: neznámy
ioiiuui
20.2 2015 15:17
autor: neznámy
§19 upravuje hospodárenie spoločenstva ako podnikanie. Ide teda podnikateľský subjekt. Každý podnikateľský subjekt podniká len vo svojom mene. Samozrejme konkrétne činnosti si podnikateľ môže zabezpečovať dodávateľsky. Ak však pozemkové spoločenstvo svoje pozemky prenajíma už nie je ich obhospodarovateľom a teda sa nejedná o hospodárenie spoločenstva podľa § 19 ods. 1. Prenájom pozemkov pozemkovým spoločenstvom môže byť len inou podnikateľskou činnosťou spoločenstva podľa § 19 ods. 3 a to len za predpokladu, že zmluva o spoločenstve takúto činnosť pozemkovému spoločenstvu umožňuje. Pozemkové spoločenstvo môže tiež svoje nehnuteľnosti prenajať podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 aj to však len za predpokladu, že tieto nehnuteľnosti vlastní alebo ich má v nájme bez obmedzenia ich ďalšieho prenájmu.
24.2 2015 7:52
autor: neznámy
595/2003 Z.z. zákon o dani z príjmov.
Nemalo ísť o zákon 504/2003 , tam však § 6 je, ale nie ods. 3.
Prosím neprihláseného o reakciu.
24.2 2015 16:00
autor: neznámy
Ide skutočne o zákon 595/2003 o dani z príjmov. Ak by spoločenstvo vykonávalo nájom pozemkov ako podnikanie ( prenájom nehnuteľností ako iná podnikateľská činnosť spoločenstva ) nájomné je tu príjmom z podnikania podľa § 6 ods. 1. Ak sa však nejedná o podnikanie ide o príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Rozdiel je tiež v spôsobe účtovania a zdanenia takéhoto príjmu. K tomu je potrebné uviesť, že pozemkové spoločenstvo nemôže pozemky len prenajímať ale musí byť obhospodarovateľom pozemkov členov pozemkového spoločenstva ( § 19 zákona 97/2013 ). Spoločné užívanie je totiž základným účelom pozemkového spoločenstva.
25.2 2015 9:19
autor: neznámy
A ak ich neobhospodaruje,aký by mal byť ďalší postup ?
Má byť rozpustené? Čo bude so spoločnou nehnuteľnosťou?.
25.2 2015 13:35
autor: neznámy
neprihlaseny 25.2.2015 9:19

§ 6 sa vztahuje na dan z prijmov fyzickych osob.

spolocenstvo je pravnickou osobou preto pre nu plati ustanovenie o dani z prijmov pravnickych osob
25.2 2015 13:58
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo sa zakladá za účelom spoločného obhospodarovania spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Zmluva o spoločenstve stanovuje, ktoré pozemky je spoločenstvo oprávnené spoločne obhospodarovať a tiež povinne obsahuje druh činnosti spoločenstva podľa § 19 ods. 1 ( § 5 ods. 1 písm. g ).
Ak by spoločenstvo neplnilo tento účel stráca opodstatnenie. Vlastníci môžu svoje pozemky prenajať celé alebo ich časť bez toho aby boli začlenené do spoločenstva.
25.2 2015 16:30
autor: neznámy
Ako nájdem osobitný predpis 31.? Ďakujem
25.2 2015 17:34
autor: neznámy
Áno § 6 som uviedol chybne. Ten by sa uplatnil v prípade ak by pozemky prenajímali vlastníci ako fyzické osoby. Ak by ich príjem z prenájmu nedosiahol 500 eur ani by z neho neplatili daň z príjmu fyzických osôb.
26.2 2015 8:04