Lesmedium

predaj lesov

autor: neznámy
Chcem sa opýtať či zdedené lesy môžeme predať aj súkromnej osobe alebo len urbariatu ?
sekcia: Archívne fórum, 18.2 2015 18:22
autor: neznámy
Najprv si zistite, či ste zdedili les. ktorý je v katastri zapísaný ako spoločná nehnuteľnosť, teda urbársky les. Ak neviete pracovať s katastrálnym portálom, požiadajte niekoho, kto sa v tom vyzná. Len časť lesov, ktoré patria občanom a sú predmetom dedenia sú urbárske lesy, pre ktoré platí obmedzenie prednosť pri predaji majú ďalší členovia urbáru, ktorým ho musíte ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak nejde o urbársky les môžete predať hocikomu, ale ak nie ste jediným majiteľom platí tu predkupné právo v prospech ďalších spoluvlastníkov. Podrobnosti vám vysvetlí každý právnik.

18.2 2015 20:13