Lesmedium

aa

autor: neznámy
Chcela by som radu:

1. Mám právo si vyžiadať, alebo nahliadnuť do uznesenia z valného zhromaždenia?

2.Najvyšším orgánom v právnych subjektoch s.r.o a akciovkách je predseda DR.

Je to tak aj v Pozemkových spoločnostiach?

3.Vlastníčkou podielu som sa stala pred dvoma rokmi.Dovtedy bol podiel v správe SPF. Od roku 2004 bola spoločnosť s právnou subjektivitou.

Všetky pozemky boli v nájme št. lesov. Nikdy sme nedostali ani korunu.Valné zhromaždenie malo právo rozhodnúť v rámci zákona , ako bude s nimi naložené?.Napr. ako dar. , .

sekcia: Archívne fórum, 18.2 2015 16:22
autor: neznámy
Treba podrobne naštudovať zákon o pozemkových spoločenstvách ( nie je rozsiahly), ale bez neho sa nedá žiť v PS. Tam zistíte aj to, že máte právo a výbor má povinnosť Vám to dať, ako a za akých podmienok je tam napísané, aj to, že máte súdnu ochranu - ak nedajú, žalujte ich, je na čase, aby si subjekty plnili aj iné povinnosti nie len ťažba, predaj, delenie získov...
18.2 2015 16:33
autor: neznámy
S tou žalobou je to v SR na dlhé lakte.
Vedeli by ste zistiť v účtovníctve, či je všetko v poriadku zaúčtované v trebárs takej Nedokončenej výrobe v strojárskej výrobe mrazničiek, alebo televízorov?
Vstupuje do nej množstvo podkladov, materiál, mzdy, zmeny. odchylky, nepodarky atď....ak danú oblasť neovládate?
To platí aj pri prešetrovaní . Aj Polícia, aj prokuratúra musí si najskôr všetko podrobne naštudovať aby poznala náväznosti.
Poznala som práva a povinnosti spoločnosti bez právnej subjektivity.
Myslela som, že mi niekto poradí, ako to "funguje " v týchto spoločnostiach.
Lebo zákon je jedna vec a realita celkom iná. Poznám to dobre.
Nemám záujem nejako napádať výbor.Chcem iba istú informáciu z uznesenia , či tam vôbec niečo také bolo schválené..Ak bolo,,je to v poriadku..Ak nie, tak, tak potom budem žiadať iba vysvetlenie.
Tie zisky ma ani tak ďaleko nezaujímajú.Ak sa nedarovali, mali zostať v depozite.
18.2 2015 17:49
autor: neznámy
1.Ak ste členka spoločenstva máte. Pokiaľ Vám to výbor neumožní požiadajte dozornú radu o prešetrenie veci, jej riešenie a informovanie. Ak sa to nevyrieši zostáva už len podanie žaloby na súd.
2. Najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva ako aj obchodných spoločností je valné zhromaždenie. Dozorná rada má tu postavenie kontrolného orgánu. Jej členovia sa za svoju činnosť zodpovedajú valnému zhromaždeniu. Je však pravdou, že poslanie a postavenie dozornej rady je v niektorých pozemkových spoločenstvách dostatočne nepochopené a nedocenené.
18.2 2015 19:49
autor: neznámy
Ako členka spoločenstva by ste mali dostať pozvánku na zhromaždenie. Ak sa ho zúčastníte máte možnosť v rámci zhromaždenia využiť svoje právo a žiadať odpovede na všetky otázky. Niekedy je to výhodnejšie, pretože sa k vám môžu pridať aj ďalší členovia, ktorých bude zaujímať hospodárenie spoločenstva. Ak nepoznáte interné predpisy spoločenstva ( Stanovy, zmluvu o založení) a samozrejme aj písomný materiál z predchádzajúcich zhromaždení, vyžiadajte si ich od výboru ešte pred konaním zhromaždenia. Právomoc a funkciu Dozornej rady v obchodných spoločnostiach ( akciová spoločnosť, s.r.o.) upravuje Obchodný zákonník. Postavenie dozornej rady v Pozemkových spoločenstvách upravuje len zákon 97/2013 Z.z.
18.2 2015 20:29